11.1. A kivitelezés megkezdéséhez kapcsolódó eljárás

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2014.05.08. 21:15

Közzétéve: 2008.09.09. 18:40

A jogerős és végrehajtható építési engedély megszerzését követően az építkezést bizonyos esetekben meg kellett előznie még egy hatósági ügyintézésnek. A jogszabály 2013. április 19-étől az előzetes bejelentést – ami ezt a hatósági ügyintézést jelentette – az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésének tudomásulvétele iránti kérelemként határozza meg. A kivitelezés megkezdésének utólagos bejelentése már 2013. január 1-jétől nem létezik, és 2013. október 1-jétől az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésének tudomásulvétele is megszűnt, mivel az e-építési napló megnyitása során értesül az építésfelügyeleti hatóság a kivitelezés megkezdéséről. A papír alapon vezetendő építési naplók esetében azonban így egy érdekes átmeneti állapot alakult ki.

1.
Nincs utólagos bejelentési kötelezettség 2013. január 1-jétől

A 2007. évi Kivitelezési kódex (290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet) vezette be az ún. utólagos bejelentést, és ezt a jogalkotó 2013. január 1-jéig fenntartotta, igaz lényeges módosításokkal. Az utólagos bejelentést szabályait tartalmazó 30. §-t és az azt megelőző alcímet a 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 93. § p) pontja helyezte hatályon kívül.

Az utólagos bejelentés kapcsán lényeges változások történtek 2009. október 1-jétől: a nem építési engedélyhez, hanem az építési bejelentéshez kötött kivitelezéseket már nem kellett így is bejelenteni, továbbá a bejelentést már nem az építésügyi, hanem az építésfelügyeleti hatósághoz kellett megtenni (a határidő akkor még nem változott). Főként a bejelentés helyét volt érdemes nem eltéveszteni, mert ha valaki az építésügyi hatóságnál tette meg a bejelentést – és az építésügyi hatóság a közigazgatási eljárási szabályok ellenére azt nem továbbítja az építésfelügyeleti hatósághoz – az építtető nem tett eleget az utólagos bejelentési kötelezettségének, és az építésfelügyeleti hatóság megbírságolhatta az építtetőt.
 
Az építtetőnek utólagos bejelentést tehát azokban az esetekben kellett tennie, amikor előzetes bejelentésre nem volt szükség, de építési engedélyköteles építési tevékenységet végzett. Az építésfelügyeleti hatóság részére tett bejelentés a tervezett építőipari kivitelezési tevékenység megkezdését és az építési napló megnyitásának napját közölte a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 6. számú melléklete szerinti tartalommal (191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 30. §, 6. sz. melléklet)[1].
 
Itt csak a „tervezett megkezdés” meghatározásra hívnám fel a figyelmet. Az utólagos bejelentést a kivitelezés megkezdését követő nyolc napon belül kellett bejelenteni az építésfelügyeleti hatóságnak (2011. január 1-jéig öt munkanap volt a határidő). Nekem csak az furcsa, hogy ha az építtető a kivitelezés megkezdése után tesz bejelentést, akkor miért tervezett időpontról nyilatkozik, miért nem a tényleges megkezdésről? Nem hiszem, hogy ilyenkor bárki egy tervezett időpontot jelentene be, hiszen akkor az öt napot nem fogja tudni tartani a tényleges megkezdését követően. Mielőtt belebonyolódnék, csak röviden megjegyzem: az utólagos bejelentésnél véleményem szerint nem lehetséges tervezett megkezdést bejelenteni, ezt jó lett volna pontosítani a jogszabályban. A bejelentéshez szükséges nyomtatvány egyébként próbálta orvosolni a problémát, mivel az építtető arról nyilatkozott, hogy az „építési tevékenység […] végzését ............................... (dátum) a vállalkozó kivitelező megkezdte, az építési naplót megnyitotta.”

2.
A kivitelezési tevékenység megkezdésének eljárásai


A kivitelezési tevékenység megkezdéséhez kapcsolódó előírások attól függnek, hogy 2013. április 19-e, illetve október 1-je előtt, vagy azt követően kezdődött meg a kivitelezés. A jogerős és végrehatható építési engedély megszerzését követően az építkezést bizonyos esetekben meg kellett előznie még egy hatósági ügyintézésnek. 2013. április 19-étől az előzetes bejelentést – ami ezt a hatósági ügyintézést jelentette – a jogszabály az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésének tudomásulvétele iránti kérelemként határozza meg. A kivitelezés megkezdésének utólagos bejelentése már nem létezik, 2013. október 1-jétől az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésének tudomásulvétele iránti eljárása is megszűnt, mivel az e-építési napló megnyitása során értesül az építésfelügyeleti hatóság a kivitelezés megkezdéséről.

3.
A építési kivitelezési tevékenység kezdési időpontjához kapcsolódóan az alábbi leírásokban ismerhetők meg a vonatkozó rendelkezések:

11.2. A kivitelezés megkezdéséhez kapcsolódó eljárás: az építésfelügyelethez történő előzetes bejelentés és az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésének tudomásulvétele iránti eljárás (2013. szeptember 30-ig megkezdett kivitelezések)

11.3. A kivitelezés megkezdéséhez kapcsolódó eljárás: az e-napló megnyitása (2013. október 1-jét követően megkezdett kivitelezések)
[1] Az utólagos bejelentés megszüntetésével a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 30. §-a és 6. számú melléklete is hatályát vesztette 2013. január 1-jétől.

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt