Megjelent az Egyszerű bejelentési rendelet módosítása

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2017.05.05. 07:39

Közzétéve: 2017.04.28. 00:33

A 2017. április 27. napján hatályba lépett törvényi rendelkezések alapján várható volt, hogy egyes kormányrendeletek is módosulnak, illetve miniszteri rendelet megalkotása is szükségessé vált. Az első módosító rendelet az Egyszerű bejelentési rendeletet (155/2016. (VI. 13.) Korm. rendeletet) érintette, és már a kihirdetésének napján (20 órakor) hatályba is lépett.


Magyar Közlöny: 2017. évi 62. szám
Módosító jogszabály: 97/2017. (IV. 27.) Korm. rendelet
Érintett jogszabály: 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet
Hatályos: 2017. április 27. (20 óra)

Az Étv. 2017. április 27. napján hatályba lépett új rendelkezései lehetővé tették a 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meghaladó új lakóépület építését és bővítését is egyszerű bejelentéssel (a feltételekről szóló tájékoztatót lásd itt: Lakóépületek építése, bővítése egyszerű bejelentéssel 300 négyzetméter felett is). Ami a törvénymódosításból kimaradt, az az Egyszerű bejelentési rendeletbe (155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet) bekerült: ezekhez az építkezésekhez kapcsolódó tereprendezés és támfalépítés is az egyszerű bejelentés hatálya alá tartozik [97/2017. (IV. 27.) Korm. rend. 1. § (1) bek.; 155/2016. (VI. 13.) Korm. rend. 1. § (1) bek.].

A 300 négyzetméternél nagyobb összes hasznos alapterületű új lakóépület építése vagy bővítése esetén többletkötelezettség az elektronikus napló készenlétbe helyezése során, hogy fel kell tölteni az építtető teljes bizonyítóerejű magánokiratban tett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy természetes személy és az építési tevékenységet saját lakhatásának biztosítása céljából végzi [97/2017. (IV. 27.) Korm. rend. 1. § (2) bek.; 155/2016. (VI. 13.) Korm. rend. 1. § (1a) bek.].

Az Egyszerű bejelentési rendelet alapján az építésfelügyelet is többletfeladatot kapott a 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meghaladó új lakóépület építése vagy bővítése esetében. Ezeknél az építési tevékenységeknél ugyanis az építésfelügyeleti hatóság haladéktalanul köteles tájékoztatni a bejelentőt arról, ha a bejelentése alapján nem jogosult az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésére (például cég a bejelentő, vagy két lakásos új lakóépületet tartalmaz a dokumentáció). A tájékoztatásnak azt is tartalmaznia kell, hogy amennyiben a bejelentő mégis megkezdené az építési tevékenységet, akkor az építésfelügyeleti hatóság vele szemben az engedély nélküli építési tevékenyégre vonatkozó szabályokat fogja alkalmazni [97/2017. (IV. 27.) Korm. rend. 2. §; 155/2016. (VI. 13.) Korm. rend. 1. § (2a) bek.].

A módosítás a gyakorlatban felmerülő problémára, a jogutódlásra is tartalmaz rendelkezést. Az új előírás alapján az egyszerű bejelentéssel épített, 300 négyzetméternél nagyobb összes hasznos alapterületű lakóépület esetében, amennyiben az építtető személyében jogutódlás következik be, az új építtetőnek is meg kell felelnie az Étv. követelményeinek. Az új építtetőnek haladéktalanul fel kell töltenie az egyszerű bejelentéssel készenlétbe helyezett elektronikus építési naplóba a nyilatkozatát arról, hogy természetes személy és az építési tevékenységet saját lakhatásának biztosítása céljából végzi [97/2017. (IV. 27.) Korm. rend. 4. §; 155/2016. (VI. 13.) Korm. rend. 5/A. §]. Ebből az is kiderül, hogy jogutódlás esetében – 300 négyzetméternél kisebb lakóépületek tekintetében is – az új építtetőnek nincs különösebb dolga, csak eseti bejegyzésként fel kell töltenie egy nyilatkozatot arról, hogy ő a korábbi építtető jogutódja.

Az Egyszerű bejelentési rendelet 1. melléklet I. pontja határozza meg az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységhez minimálisan szükséges kivitelezési dokumentáció munkarészeit. 2017. április 27. napjától az épület műszaki berendezéseinek rendszerterve helyett épületgépészeti és épületvillamossági rendszerleírást kell készíteni [97/2017. (IV. 27.) Korm. rend. 6. § c) pont; 155/2016. (VI. 13.) Korm. rend. 1. melléklet I. pont 9. pont].

A 97/2017. (IV. 27.) Korm. rendelet – az Étv. módosításához kapcsolódóan – pontosította a fennmaradási engedélyezési eljárásra és a hatósági bizonyítvány tartalmára vonatkozó rendelkezéseket is.

LÁSD MÉG:

- Lakóépületek építése, bővítése egyszerű bejelentéssel 300 négyzetméter felett is

- Változások a fennmaradási és a jókarbantartási kötelezés szabályaiban

- Lakóépület építésének egyszerű bejelentése (2017-01-01, 2017-04-27)


A koos.hu témában készült cikkét ide kattintva olvashatják el.
 

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt