A vízvédelmi igazgatási szerv: a Nemzeti Környezetügyi Intézet

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2014.01.19. 17:05

Közzétéve: 2014.01.19. 17:03

A Nemzeti Környezetügyi Intézet vízvédelmi igazgatási szervként jár el. A NeKI egyebek mellett működteti a zajvédelmi adatbázist, vezeti a hulladékégetőkről és nagytüzelő berendezésekről szóló nyilvántartást, és ellátja az Országos Környezeti Kármentesítési Programmal kapcsolatos feladatokat is.

Magyar Közlöny: 2013. évi 211. szám, 2013. évi 233. szám
Hatályát veszített jogszabály:
347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
Új jogszabály: 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet
Hatályos: 2014. január 1.

A Nemzeti Környezetügyi Intézet a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság szervezetéből 2012. január 1-jén különválással jött létre. A különválással létrejött másik szerv a Belügyminisztérium irányítása alá tartozó Országos Vízügyi Főigazgatóság volt. A 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet tartalmazza a NeKI felépítésére és feladatkörére vonatkozó rendelkezéseket is. 2013. december 31-ig a NeKI környezetvédelmi igazgatási szervként tevékenykedett, de jelenleg már vízvédelmi igazgatási szervként határozza meg a jogszabály.

A NeKI a vidékfejlesztési miniszter által irányított, önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szerv. A NeKI önálló jogi személyiséggel nem rendelkező központi szervből és kirendeltségekből áll. A kirendeltség a NeKI területi szerve [481/2013. (XII. 17.) Korm. rend. 5. §].

A NeKI, illetve központi szervének működési területe az ország egész területére kiterjed. A kirendeltségek működési területeit a 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 2. melléklet tartalmazza. A NeKI kirendeltségei majdnem megegyeznek környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségek elnevezéseivel. A különbség annyi, hogy 12 NeKI kirendeltség működik (a felügyelőségek és azok kirendeltségeinek székhelyén), a nem azonos elnevezésű kirendeltségek: NeKI Alsó-Duna-Völgyi Kirendeltsége (Baja) és NeKI Körös-Vidéki Kirendeltsége (Gyula).

A NeKI alaptevékenysége körében egyebek mellett:
a) végzi a vízgyűjtő-gazdálkodással kapcsolatos jogszabályban foglalt feladatokat;
b) ellátja az Országos Környezeti Kármentesítési Programmal kapcsolatos feladatokat;
c) a környezetügyi szakterületi feladatok ellátását támogató hatástanulmányokat, vizsgálatokat végez, jelentéseket készít, illetve alkalmazott kutatásokat folytat, alapozó kutatási tevékenységeket koordinál és monitoroz;
d) a szakterületi stratégiák és tervek kialakításához és egyedi döntésekhez háttéranyagokat készít, helyzetelemzéseket, felméréseket és statisztikai elemzéseket készít;
e) előkészíti a légszennyező anyagok kibocsátásával, a zaj és rezgés elleni védelemmel és az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartással (E/PRTR) kapcsolatos európai uniós és egyéb nemzetközi adatszolgáltatásokat;
f) zajvédelmi adatbázist és adatközpontot hoz létre és működtet, eseti zajméréseket végez és zajtérképeket készít;
g) informatikai szakrendszereket működtet és nyilvántartást vezet a hulladékégetőkről és nagytüzelő berendezésekről;
h) szakterületi szabványokat dolgoz ki, beleértve a hulladékvizsgálati szabványokat is;
i) nyilvántartja, felméri és elemzi a hulladékgazdálkodási létesítményeket és tevékenységeket;
j) fejleszti és karbantartja a hulladékgazdálkodással kapcsolatos honlapot [481/2013. (XII. 17.) Korm. rend. 41. §].

A NeKI honlapjának címe: http://neki.gov.hu/

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt