Magasles és erdei kilátó is elhelyezhető a védelmi erdőben

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2014.04.01. 21:41

Közzétéve: 2014.04.01. 21:41

A turisták és vadászok érdekében az OTÉK módosítása enyhített a védelmi erdőre vonatkozó beépítési szabályokon.

Magyar Közlöny: 2014. évi 34. szám
Érintett jogszabály:
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet
Módosította: 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet
Hatályos: 2014. március 15.

Másfél évtizede változatlanul fontos szabály, hogy a települések beépítésre nem szánt területei beépítésének mértéke legfeljebb 5 % lehet (OTÉK 6. § (1) bek. b) pont). Az erdő területek beépítésének mértékét tovább szűkíti a jogalkotó a területfelhasználás célja szerint differenciálva. Az erdőterület felhasználási célja szerint védelmi (védett és védő),gazdasági, és közjóléti (egészségügyi-szociális, turisztikai, illetve oktatási-kutatási) lehet. A védelmi célú erdők területén épületet egyáltalán nem lehetett elhelyezni.

A honvédelmi és katonai építmények elhelyezését 2013. január 1. napjától megengedte a jogalkotó, de csak a honvédelmi rendeltetésű erdőben. A turisztika és a vadászat erőteljes fejlődésnek indult hazánkban. Az 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 2. § 10. pontja szerint „Épület: jellemzően emberi tartózkodás céljára szolgáló építmény, amely szerkezeteivel részben vagy egészben teret, helyiséget vagy ezek együttesét zárja körül meghatározott rendeltetés vagy rendeltetésével összefüggő tevékenység, avagy rendszeres munkavégzés, illetve tárolás céljából.” Egyre többször merül fel az igény olyan magasles és kilátó építésére – természetesen erdő területen – mely megfelel az épület fogalmának, ezért az ilyen rendeltetésű épületek elhelyezését a védelmi erdőkben 2014. március 15. napjától, mint kivételt, megengedte a jogalkotó [253/1997. (XII. 20.) Korm. rend. 28. § (3) bek.; 62/2014. (III.6.) Korm. rend. 1. §].

A módosítás szerint nem csak a 10 hektárt meghaladó területnagyságú telken, hanem általában az erdők területének telkén a beépítés mértéke
a) gazdasági rendeltetésű erdőben a 0,5 % mértéket,
b) jóléti rendeltetésű erdőben az 5 % mértéket nem haladhatja meg [253/1997. (XII. 20.) Korm. rend. 28. § (4) bek.; 62/2014. (III.6.) Korm. rend. 1. §].

Az erdei kilátóra és a magaslesre vonatkozó megengedőbb rendelkezést a módosító rendelet (62/2014. (III. 6.) Korm. r.) hatálybalépésekor, azaz 2014. március 15. napján folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell. Ugyancsak alkalmazni kell ezt a megengedőbb szabályt a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (Telr.) 45. § (1) bekezdése és 46. § (1) bekezdése szerinti településrendezési eszközök esetében, a településrendezési eszköz módosításának hiányában [253/1997. (XII. 20.) Korm. rend. 113. §; 62/2014. (III.6.) Korm. rend. 2. §].

A Telr. felhozott szakaszai a következőket tartalmazzák:
„45. § (1)  A 2012. december 31-én hatályban lévő, valamint a (3) bekezdés szerint 2013. december 31-ig elfogadott településrendezési eszközök, továbbá a (2) bekezdés a) pontja és b) pont ba) alpontja szerint módosított településrendezési eszközök - az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési követelményeinek és jelmagyarázatának figyelembevételével - 2018. december 31-ig, a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló törvény hatálya alá tartozó fővároson kívüli települések esetében 2015. december 31-ig alkalmazhatók.
46. § (1)  A fővárosi kerület esetében, a 2012. december 31-én hatályban lévő, valamint a (3) bekezdés szerint 2014. június 30-ig elfogadott településrendezési eszköz, továbbá a (2) bekezdés a) pontja és b) pont ba) alpontja szerint módosított településrendezési eszközök - az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési követelményeinek és jelmagyarázatának, valamint a Fővárosi Szabályozási Kerettervről és a Budapesti Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló fővárosi közgyűlési rendelet figyelembevételével - 2018. december 31-ig alkalmazható.”

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt