Felelősségi károk valós példákkal, avagy, mikor fizet a biztosító? - 5. rész

Szerző:  Dr. Püski András

Utolsó frissítés: 2020.02.27. 17:40

Közzétéve: 2020.02.27. 16:38

A megtörtént esetben tervező felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezett. Az ügyben egy felesleges pillér volt egy társasház statikai tervén.

Miért kell fizetnie a tervezőnek?


A tervezői felelősségbiztosítás alapján a biztosítási esemény olyan, másnak okozott kár miatti kártérítési kötelezettség, amelyet a magyar jog szerint a biztosított tervezőnek kell teljesítenie, és amelynek a teljesítése alól a biztosítottat a biztosító a feltételeiben meghatározottak szerint mentesíti.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:518. §-ában tiltja a jogellenes károkozást. A Ptk. 6:519. §-a értelmében, aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni.
 

Milyen károkat okozhat egy tervező?


A potenciálisan bekövetkező károk nagyon változatosak és egyáltalán nem ritkák. Sérülhetnek vagy megsemmisülhetnek dolgok, tárgyak, személyi sérülés keletkezhet, vagy tisztán pénzügyi veszteség, mely nem sorolható sem a dologi kár, sem a személyi sérülés körébe. Jelen esetben szerződésen kívüli károkozás történt tervezői hiba következtében.
 

A konkrét eset


A tervező egy társasház 2. emelet feletti födém statikai tervén szerepeltett tévedésből egy pillért. A pillérre a valóságban nem volt semmi szükség, és az építész terveken sem volt ott, a statikai tervre a pillér tévedésből került rá. A kivitelezés során a pillért megépítették, a födém vasalata ezen pillér figyelembevételének megfelelően lett kialakítva. Mivel a pillér az egyik helyiség közepén volt, azt el kellett bontani. Emiatt a födémet utólag meg kellett erősíteni.

Biztosítási szerződéssel a statikai tervet készítő gazdasági társaság rendelkezett és az építtető ugyan ezen társasággal létesített szerződéses jogviszonyt a munkára, így a biztosító társaság a keletkezett kárt, illetve költségeket a felelősségbiztosítási limit erejéig megtérítette, hiszen bizonyított volt, hogy a kárért a kárt okozó gazdasági társaság (statikus tervező cég) felelőssége megállapítható.
 

A káresemény és a biztosítási esemény elhatárolása


A tárgyi esetben a gazdasági társaság által megkötött biztosítási szerződés felelősségbiztosítási limit összege 5 millió forint káreseményenként és 10 millió forint évente. Ez azt jelenti, hogy egy káresemény kapcsán a maximálisan kifizethető kárösszeg 5 millió forint, míg egy évben a maximálisan kifizethető kárösszeg 10 millió forint. Tekintettel a bontás és a födém megerősítésének költségeire, a káresemény a tervező cég 5 millió forint összegű, káronkénti kártérítési limitét kimerítette, hiszen az összeg meghaladta az 5 millió forintot. Ilyen esetben a kár fennmaradó részét a károkozónak kell saját költségére megtéríteni!

Az eset rámutat arra is, hogy mennyire fontos a felelősségbiztosítási limit megfelelő megválasztása. Az építőiparban lezajlott drasztikus áremelkedést feltétlenül le kell követni a felelősségbiztosítások aktualizálásával is, hiszen egy kár esetén annak helyreállítása is sokkal magasabb költséggel járhat, mint a megelőző években.
 

LÁSD MÉG:
- 04.2.2.5. Kötelező tervezői és kivitelezői felelősségbiztosítás az építőiparban, egyszerűbben, mint gondolná!

- A felelősségbiztosítás jelentősége – minden szereplő alapvető érdeke


Önnek azonnal, on-line, kiemelkedően olcsón kezében lehet a felelősségbiztosítási szerződés!

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt