Üvegkapu – Átláthatóbb felelősségi viszonyok?

Szerző:  Dr. Püski András

Utolsó frissítés: 2021.12.06. 09:57

Közzétéve: 2021.12.04. 18:21

Az építőiparban 2022. januárjától tervezik bevezetni az Építőipari Monitoring - és Adatszolgáltató Rendszert, rövidebb nevén az Üvegkapu rendszert. Az alábbi cikkben azt tekintjük át, hogy az Üvegkapu rendszernek milyen hatása lehet az építőipari felelősségi kárrendezésben.


 

Jogszabályi alapok


Az Üvegkapu rendszert bevezető jogszabályi háttér a 2021. évi LXIII. törvény; 510/2021. (IX. 3.) Korm. Rendelet. A bevezetés tervezett hatálybalépése 2022.01.01. napja. Az Üvegkapu használata alapvetően a nagyberuházásokra korlátozódik, melyek a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá tartoznak és a 700 000 000 millió forintot eléri vagy meghaladja a becsült érték.

A rendszer lényegéről, a „2022-től a munkaterületre való be- és kilépéseket elektronikusan kell rögzíteni. Indul az Üvegkapu az építkezéseken” című tájékoztatóban olvashatnak részletesen. Álláspontom szerint az Üvegkapu Rendszernek nem csak a jogszerűtlen foglalkoztatás visszaszorítása szempontjából, hanem a felelősségi viszonyok átláthatósága, bizonyíthatósága szempontjából is, komoly jelentősége lehet.
 

Kötelező felelősségbiztosítás és a Közbeszerzés viszonya


A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szabályozza az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részleteit.
A Kormányrendelet, mind a tervezési szakban, mind azt követően, kötelező jelleggel írja elő a felelősségbiztosítási szerződés megkötését és fenntartását, illetve a meglévő felelősségbiztosítás kiterjesztését a közbeszerzési eljárás keretében elnyert beruházásra.

Tervezés és mérnöki szolgáltatás:
Tervezési és mérnöki szolgáltatás megrendelése esetén az ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - feltételes közbeszerzés esetén a szerződés hatálybalépését követően a szerződésben meghatározott időpontig - felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni az ajánlatkérő által az eljárást megindító felhívásban vagy a közbeszerzési dokumentumokban előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra [322/2015. (X. 30.) Korm. rend. 11. §].

Az építési beruházás ajánlattevője:
Építési beruházás esetén az ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - feltételes közbeszerzés esetén a szerződés hatálybalépését követően a szerződésben meghatározott időpontig - felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni az ajánlatkérő által az eljárást megindító felhívásban vagy a közbeszerzési dokumentumokban előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra [322/2015. (X. 30.) Korm. rend. 26. §].

Összefoglalva tehát – a közbeszerzéssel és az Üvegkapu rendelettel érintett körben – minden esetben felelősségbiztosítással biztosított beruházással találkozunk. Ha levetítjük a fentebb röviden bemutatott jogszabályokat a szerződéses jog szintjére, láthatjuk, hogy az Üvegkapu rendszernek a felelősségbiztosítási kárrendezésre is kihatása lehet.

 

Hol lehet jelentősége az Üvegkapu rendszernek a felelősségi kárrendezésben?


Általánosságban elmondható, hogy a felelősségbiztosításokban a biztosítási esemény olyan, másnak okozott kár miatti kártérítési kötelezettség, amelyet a magyar jog szerint a szerződés biztosítottjának kell teljesítenie, és amelynek a teljesítése alól a biztosítottat a biztosító a feltételben és a külön feltételekben meghatározottak szerint mentesíti.

Kárrendezés esetén kiemelt jelentősége van a biztosított adatszolgáltatásának. A kár rendezéséhez szükséges adatokat általában haladéktalanul, illetve legkésőbb 30 napon belül be kell jelenteni a tudomás szerzéstől. A biztosító társaságok, a bekövetkezett kár kapcsán gyakran dokumentumokat, nyilatkozatokat kérnek be a biztosítottól.

Az Üvegkapu jelentősége itt mutatkozhat meg. Egy nagyberuházás során, főként egy káresemény következményeként kialakult helyzetben, gyakran tapasztalható az események nehéz rekonstruálása. Ki volt a helyszínen? Mikor? Ki és mit láthatott? Ki mit tett az adott időpontban?

Mindezeken felül, a dokumentáció nem csak egy lehetőség, hanem kötelezettség. A biztosított köteles a kárügy rendezéséhez a szükséges információkat rendelkezésre bocsátani, a biztosítót segíteni az okozott kár összegének a megállapításában, a kár rendezésében, illetve a jogalap nélküli kárigények elhárításában.

A nagyberuházások sajátja, hogy egy felelősségi káresemény kapcsán, akár több szakterület is érintett lehet, tervező, felelős műszaki vezető, kivitelező, a káresemény lezárása pedig történhet felelősség megosztással. Ennek tisztázása is sokkal egyszerűbb, ha nyilvánvalóan dokumentált, ki és mikor járt az adott építési beruházás területén.

Összefoglalásként elmondható, hogy mivel a biztosított köteles lehetővé tenni, hogy a kár okát, bekövetkezésének körülményeit, mértékét, a biztosítottat terhelő kártérítés terjedelmét a biztosító szakértője megvizsgálja, lesznek olyan esetek, amikor az Üvegkapu rendszert is segítségül fogják hívni.
 

Szakszerű tanácsadásért és az egyedi konstrukciókért érdemes ellátogatni az alábbi honlapokra


- Magyar Építész Kamara biztosítási tájékoztatása

- Magyar Mérnöki Kamara biztosítási tájékoztatása

A kamarai konstrukciók esetében tapasztalt szakemberek segítenek mind a szerződés megkötése, mind annak aktualizálása során.

 

 

Általános biztosítási igény esetén keresse az Euro-Sales Biztosítási Alkusz Kft. munkatársait az alábbi linken elérhető igénybejelentő kitöltésével, vagy az egyéb elérhetőségeken
 

 

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt