Nem minden villanyszerelőnek kötelező a felelősségbiztosítás

Szerző:  Dr. Püski András

Utolsó frissítés: 2019.04.25. 13:02

Közzétéve: 2017.09.04. 13:25

A Kormány az egyszerű bejelentéssel létesülő lakóépületek esetében már bevezetett felelősségbiztosítási kötelezettséghez hasonlót írt elő a villanyszerelők tekintetében is. 2017. szeptember 1-jétől a felelősségbiztosítási kötelezettség azonban nem érint minden villanyszerelőt. Az alábbiakban egyebek mellett kitérünk arra, hogy mire nyújt fedezetet a villanyszerelők felelősségbiztosítása, és nagyságrendileg mennyibe kerül.


Magyar Közlöny: 2017. évi 123. szám
Új jogszabály: 219/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet
Hatályos: 2017. szeptember 1.

 

1. MIKOR KÖTELEZŐ EGYSZERŰ BEJELENTÉSŰ LAKÓÉPÜLETNÉL A VILLANYSZERELŐNEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSSAL RENDELKEZNIE?

 

A lakóépületek egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet (Egyszerű bejelentési rendelet) felelősségbiztosítás-kötési kötelezettséget ír elő többek között az építőipari fővállalkozó kivitelezőknek. Az Egyszerű bejelentési rendelet szerint a fővállalkozó kivitelező az általa vállalt építőipari kivitelezési tevékenység körében okozott kár megtérítésére köteles felelősségbiztosítási szerződést kötni [155/2016. (VI. 13.) Korm. rend. 6/A. § (1) bek. b) pont].

Hangsúlyozottan fővállalkozó kivitelezőről rendelkezik a Kormányrendelet, így a villanyszerelési tevékenység kapcsán is akkor beszélhetünk biztosításkötési kötelezettségről, ha a villanyszerelő közvetlenül az építtetővel köt vállalkozási szerződést. Amennyiben a villanyszerelő a fővállalkozó kivitelező alvállalkozója, 2017. augusztus 31-ig nincs semmilyen biztosításkötési kötelezettsége az egyszerű bejelentéssel létesülő lakóépület esetében sem.

Ha a villanyszerelő fővállalkozó kivitelezőnek minősül, a felelősségbiztosítási limitek tekintetében nem differenciál a jogszabály, az összes fővállalkozó kivitelezőre három limitkategóriát állapít meg a beruházási költségkeret függvényében.
a) 50 millió forint beruházási költségkeretig biztosítási eseményenként legalább 10 millió forintig és állandó felelősségbiztosítás esetében évente, egy adott időszakra kötött felelősségbiztosítás esetében a biztosítás tartamára együttesen legalább 30 millió forintig,
b) 50 millió forintot meghaladó, de 100 millió forintot meg nem haladó összegű beruházási költségkeret között legalább 20 millió forintig és állandó felelősségbiztosítás esetében évente, egy adott időszakra kötött felelősségbiztosítás esetében a biztosítás tartamára együttesen 60 millió forintig,
c) 100 millió forint feletti beruházási költségkeret esetén legalább 30 millió forintig és állandó felelősségbiztosítás esetében évente, egy adott időszakra kötött felelősségbiztosítás esetében a biztosítás tartamára együttesen 90 millió forintig kell fedezetet biztosítania a kötelező felelősségbiztosításnak.

Lásd még: http://www.kotelezofelelosseg.hu/ és http://www.drpuski.hu/

 


 

2. MIKOR KÖTELEZŐ MINDEN ÉPÜLET ESETÉBEN A VILLANYSZERELŐNEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSSAL RENDELKEZNIE?


2017. szeptember 1-jén lépett hatályba a 219/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet a villanyszerelők bejelentéséről és nyilvántartásáról. Ez a jogszabály teszi kötelezővé a nyilvántartásba vett szakemberek számára, hogy kötelező felelősségbiztosítást kössenek az alábbi tevékenységekre:
a) villamos energia hálózatra saját beruházás keretében történő csatlakozás során csatlakozó-berendezés létesítése és kivitelezése (fázisonként legfeljebb 100 A túláramvédelmi szervvel védett és 1000 V feszültségszintet meg nem haladó csatlakozó-berendezésre);
b) villamos energia hálózatra saját beruházás keretében történő csatlakozás során csatlakozó-berendezés létesítése és kivitelezése (feszültségszint korlátozása nélkül).

Hétköznapi megfogalmazással azoknak a villanyszerelőknek kell a 219/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet szerinti felelősségbiztosítást kötniük, akik rákötést végeznek (az mindegy, hogy családi ház, társasház, vagy éppen ipari épületről van szó), tehát a nagyfeszültségű hálózatról, az oszlopról beköti a házat, épületet.

Látható, hogy ez az előírás nem tesz különbséget az egyszerű bejelentéssel és az építési engedéllyel végezhető tevékenységek között, sőt, a felelősségbiztosítást akkor is meg kell kötni, ha a szakember egyszerű bejelentés és építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységben közreműködik.

Arra is fontos felhívni a figyelmet, hogy a 219/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet szerinti felelősségbiztosítással nem minden villanyszerelőnek kell rendelkeznie, kizárólag a jogszabályban felsorolt tevékenységet végzőknek. A jogszabály a saját beruházás keretében történő csatlakozásokat készítőkre terjed ki, vagyis a közműszolgáltatók által végeztetett bekötésekre nem vonatkozik [219/2017. (VII. 31.) Korm. rend. 1. §].

 

3. MIRE NYÚJT FEDEZETET A VILLANYSZERELŐK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSA?


A 219/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet felelősségbiztosítási limit összege legalább 1 millió forint, amelyről részletes paramétereket nem határoz meg a jogszabály és egyéb speciális szerződéses tartalmat sem ír elő. A biztosítási szerződést a tevékenység végzésének teljes tartamára fent kell tartani.

Fontos, hogy az egyes biztosító társaságok feltételrendszerei különböző szolgáltatásokat tartalmaznak! A károk lehetnek dologi károk, személyi sérüléses károk és tisztán vagyoni károk, amelyeket a villanyszerelő a tevékenység végzése, szerződésének teljesítése kapcsán okoz.

A megrendelőket óva inteném attól, hogy a villanyszerelői felelősségbiztosítás mellett elhagyják a hibás vagy késedelmes teljesítésre vonatkozó biztosítékokat a szerződésből. A villanyszerelő által elkövetett hibák jótállás vagy szavatosság keretében elvégeztetett javítási költségeit, vagy az építés elhúzódásával járó károkat a biztosító főszabály szerint nem téríti meg.

 

4. A 2017. SZEPTEMBERE ELŐTT MEGKÖTÖTT FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS TELJESÍTI-E A JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOKAT?


Tekintettel arra, hogy a Kormányrendelet nem ír elő a felelősségbiztosítási limit összegen kívül semmilyen biztosítási feltételt, így a rendelkezésnek az általános, tevékenység és szolgáltatói felelősségbiztosítás hármasával lehet megfelelni. Arra kell figyelni, hogy akik rendelkeztek eddig is ilyen felelősségbiztosítással, ott ne legyen a kizárások között a Kormányrendelet által meghatározott tevékenység, azaz a villamos energia hálózatra saját beruházás keretében történő csatlakozás során csatlakozó-berendezés létesítése és kivitelezése.

 

5. A VILLANYSZERELŐNEK ELEGENDŐ AZ EGYSZERŰ BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS?Az egyszerű bejelentéshez kikötött felelősségbiztosítás, csak akkor teljesíti a 219/2017. (VII. 31.) Korm. rendeletet, ha
a) állandó (éves),
b) a biztosítás kizárási feltételei között ne legyen felsorolva a 219/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet szerinti villanyszerelési tevékenység.

 

6. MENNYIBE KERÜL A KÖTELEZŐ FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS?Aki most készül a Kormányrendelet hatálya alá tartozó beruházást végezni, nem kell aggódnia, már van a piacon létező konstrukció.

A biztosítás megkötése során mindenképpen szükséges lesz a szerződést kötő fél nevére, székhelyére, adószámára, előző éves nettó árbevételére. Az 1 millió forint összegű felelősségbiztosítási limit egy minimum előírás, természetesen a felelősségbiztosításra kötelezettek ennél magasabb limitet is választhatnak, magasabb biztosítási díjért. Az éves biztosítási díjak egyéni vállalkozóként 20 ezer forint alatt már elérhetőek, társas vállalkozásoknak pedig 35 ezer forint körüli összeggel kell éves szinten kalkulálniuk, ha a minimális, 1 millió forintos biztosítási védelmet választják.

A felelősségbiztosítási limit kapcsán érdemes magasabb limitre is kalkulációkat készíteni, hiszen nem feltétlen jár nagymértékű díjemeléssel a magasabb limit, ugyanakkor egy esetleges kár kapcsán nagyobb biztonságban van a biztosított.

 

7. A CÉGNEK VAGY A SZAKEMBERNEK KELL BIZTOSÍTÁST KÖTNIE?A jogszabály arra a kérdésre nem tér ki, hogy a foglalkoztató cégnek, vagy a szakembernek kell-e a biztosítást megkötnie. Mivel a biztosítást a tevékenységet végzőnek kell kötnie, így a biztosítási kötelezettség attól függ, hogy a szakember milyen jogi keretek között dolgozik. Ha a villanyszerelő egy cég alkalmazottja, akkor a cég köti a felelősségbiztosítást, ha viszont egyéni vállalkozóként köt szerződéseket a villanyszerelő, akkor a villanyszerelő lesz a biztosított.

 

8. MEDDIG KELL FENNTARTANI A VILLANYSZERELŐI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁST?A biztosítási szerződést a tevékenység végzésének teljes tartamára fent kell tartani [219/2017. (VII. 31.) Korm. rend. 2. § (2) bek. b) pont].

Mindkét szakterület számára javasolt a felelősségbiztosítást folyamatos díjfizetéssel hatályban tartani, hiszen könnyen előfordulhat, hogy a biztosítás megszűnése vagy megszűntetése után jelentenek be a biztosítás hatálya alatt történt káreseményt, melyre a biztosítás már nem fog fedezetet nyújtani.

Lásd még:- NEM MINDEN VILLANYSZERELŐNEK KÖTELEZŐ A FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS

A vízszerelők vonatkozásában bevezetett kötelezettségről tájékoztató itt olvasható:

- NEM MINDEN VÍZSZERELŐNEK KÖTELEZŐ FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁST KÖTNI

- Csak a jogszabályi képesítéssel és hatósági nyilvántartásban szereplő vízszerelők végezhetnek bekötéseket

 

Önnek azonnal, on-line, kiemelkedően olcsón kezében lehet a felelősségbiztosítási szerződés! Kattintson az alábbi linkre!Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt