Kezesi biztosítás (suretybond)

Szerző:  Dr. Püski András

Utolsó frissítés: 2019.04.25. 13:01

Közzétéve: 2017.06.03. 12:23


A közelmúltban számos fórumon esett szó a lakóépületek egyszerű bejelentéséről szóló kormányrendelet kapcsán, az építőipari kivitelezőket érintő felelősségbiztosítás kötési kötelezettségről. Kevesen tudják, hogy a felelősségbiztosítás a harmadik személynek okozott dologi – és személyi sérüléses károkat téríti, ám nem térülnek a biztosítás terhére a tisztán vagyoni károk, sőt a biztosítás hatálya alól kizárásra kerülnek a jótállási és szavatossági igények. Amennyiben kockázatainkat, kivitelező cégünk kitettségét minimalizálni, az építtetők felé pedig a bizalmat erősíteni szeretnénk, érdemes kezesi biztosítást kötni!

A kezesi biztosítás (suretybond) az Európai Unió tagállamaiban és világszerte elterjedt megoldás a szerződéses vagy jogszabály alapján nyújtandó kötelezvények nyújtására, hiszen a bankgaranciával egyenértékű, azonos biztonságot nyújtó fedezetvállalásról van szó. A kezesi biztosítás alapján a biztosító azokat a pénzügyi veszteségeket fedezi, amelyeket a kedvezményezett szenvedne el, ha a biztosított nem teljesítené szerződésben vállalt kötelezettségeit. A klasszikus biztosításoktól eltérően ebben a konstrukcióban hárompólusú jogviszony jön létre, melynek szereplője a biztosító és a biztosított mellett a kedvezményezett (jogosult).

A kezesi biztosítások altípusa a szerződéshez kapcsolódó kötelezvények, melyek különösen az építőiparhoz kapcsolódnak.

A felsorolt szerződés típusok, az adott jogügylet kapcsán kellő garanciát nyújtanak a szerződő feleknek a szerződéses feltételek teljesülésére illetve a teljesítés elősegítésére.

Szavatossági/Jótállási kötelezvény

Biztosítékot nyújt a kedvezményezett részére arra az esetre, ha a kedvezményezett a kivitelezés műszaki átvétele után meghatározott időn belül jogos minőségi kifogással él a kötelezett felé a felmerült hibák kijavítása érdekében, és azt a kötelezett nem tudja teljesíteni. A kötelezvény időtartama jellemzően 1-5 év.

Ajánlati kötelezvény

Biztosítékot nyújt a kedvezményezett részére arra az esetre, ha a biztosított az ajánlati kötöttségének ideje alatt az ajánlatát visszavonja vagy a szerződés megkötése a biztosított érdekkörében felmerült más okból hiúsult meg.

Teljesítési kötelezvény

Biztosítékot nyújt a kedvezményezett részére arra az esetre, ha a kötelezett nem szerződésszerűen teljesíti vállalt kötelezettségeit.

Előleg-visszafizetési kötelezvény

Biztosítékot nyújt a kedvezményezett részére arra az esetre, ha a kedvezményezettnek – a kötelezett szerződésszegése esetén a kötelezettel szemben előleg visszafizetésére vonatkozó követelése keletkezik.

LÁSD MÉG:
- 04.2.2.5. Kötelező tervezői és kivitelezői felelősségbiztosítás az építőiparban, egyszerűbben, mint gondolná! 

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt