Kihirdetett veszélyhelyzet esetében a kivitelezésre vonatkozó eltérő szabályok

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2013.06.06. 18:58

Közzétéve: 2013.06.06. 18:58

A kihirdetett veszélyhelyzet esetében a kivitelezési szabályok is eltérők az általánosan alkalmazandó rendelkezésekhez képest. A kivitelezésre néhány körülmény vonatkozásában az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelettől eltérő szabályok alkalmazandók.


1. Nincs tervellenőri kötelezettség (de már máshol sincs)

A kihirdetett veszélyhelyzet tel érintett területen folytatott kivitelezésre az építőipari kivitelezési tevékenység az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a Kivitelezési kódexet) kell alkalmaznia, de ebben az építési tevékenységre is van néhány speciális szabály. Az első, hogy a 227/2010. (VIII. 13.) Korm. rendelet 15. §-a szerint a kivitelezési dokumentációt nem kell tervellenőrnek ellenőriznie [227/2010. (VIII. 13.) Korm. rend. 15. §]. Ez nem jelent speciális szabályt, csupán téves rendelkezés, hiszen 2013. január 1-jétől a tervellenőr mint külön építésügyi szereplő megszűnt, ezért az összes többi kivitelezés esetében sincs már tervellenőri ellenőrzési kötelezettség.

2. Csak utólagos bejelentési kötelezettség

Az általános előírások szerint az építtető köteles az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdéséhez kapcsolódó kérelmet benyújtani előzetesen, a kivitelezés tervezett megkezdése előtt tizenöt nappal az építésfelügyeleti hatósághoz az alábbi esetekben:
a) az építésügyi hatósági engedélyhez kötött és az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló jogszabály (245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet) szerint számított, 50 millió forint számított építmény-értéket meghaladó,
b) a Közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó,
c) a továbbépítésre vonatkozóan az 50 millió forint számított építmény-értéket elérő, vagy a Közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó fennmaradási és továbbépítési engedély birtokában elvégzendő, vagy
d) az építtetői fedezetkezelés hatálya alá eső,
e) integrált építési engedély alapján végzendő
építési tevékenység esetén [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 29. § (1) bek.].

Kihirdetett veszélyhelyzet esetében az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésének tudomásulvétele iránti kérelmet nem kell előterjeszteni a fentiekben felsorolt esetekben sem. A kihirdetett veszélyhelyzettel érintett ingatlannal kapcsolatos kivitelezések esetében az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdését és az építési napló megnyitásának napját követő nyolc napon belül kell az építtetőnek bejelentenie az építésfelügyeleti hatóságnak [227/2010. (VIII. 13.) Korm. rend. 16. §].

A kivitelezés megkezdéséhez kapcsolódó eljárás általános szabályait itt bővebben megismerheti.

3. Állami támogatással végzett kivitelezés speciális szabályai

Ha az építtető az építőipari kivitelezési tevékenység végzéséhez a kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő károk enyhítését szolgáló támogatást vesz igénybe
a) az építőipari kivitelezési tevékenység építési szerződésben meghatározott ellenértéke pénzügyi fedezetének és a kivitelező által nyújtott biztosíték összegének kezelőjeként építtetői fedezetkezelő vehető igénybe, a Kivitelezési kódex előírásainak megfelelően,
b) az építtető építési műszaki ellenőre a teljesítésigazolást és a számlázható összeg mértékére vonatkozó javaslatot megküldi a támogatást nyújtó önkormányzatnak is,
c) a teljesítésigazolást és a számlázható összeg mértékére vonatkozó javaslatot a fővállalkozó kivitelező részére – ha az építtető nem rendelkezik építési műszaki ellenőrrel – a támogatást nyújtó önkormányzat adja ki a fővállalkozó kivitelező által megküldött teljesítésről szóló értesítés kézhezvételétől, vagy a birtokbaadási eljárás lezárásától számított, támogatási szerződésben meghatározott, de legfeljebb tizenöt napon belül.

A támogatási összeg kifizetésének alapja a teljesítésigazolás alapján kiállított számla és a támogatási szerződésben az alvállalkozók kifizetésére vonatkozó feltételek teljesülése [227/2010. (VIII. 13.) Korm. rend. 17. §].

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt