2021. december 1-jétől új jogszabályok tartalmazzák az egyszerű bejelentések veszélyhelyzeti előírásait

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2022.01.02. 11:53

Közzétéve: 2021.12.12. 15:22

A veszélyhelyzeti építésügyi rendelkezéseket a 687/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet tartalmazta, amely 2020. december 30. napján lépett hatályba. A veszélyhelyzeti előírások alapján az egyszerű bejelentéssel létesülő beruházásokra egyedi szabályok kellett alkalmazni. 2021. december 1. napjától az összes korábbi jogszabályt hatályon kívül helyezték, de megmaradtak a veszélyhelyzeti rendelkezések. Sajnos az új jogszabályok nem pontosították a korábbi, kérdéses előírásokat.

 

Magyar Közlöny: 2020. évi 294. szám, 2021. évi 121. szám, 2021. évi 217. szám
Érintett jogszabály: 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet1997. évi LXXVIII. törvény155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet
Hatályát vesztette: 687/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet
Új jogszabály: 2021. évi XCIX. törvény, 647/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet, 648/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet
Hatályos: 2020. december 30., 2021. december 1.
 

Egyszerű bejelentés 2020. december 30-a és 2021. november 30-a között


A SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 2020. november 4-étől veszélyhelyzetet hirdettek ki. A 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt az otthonteremtés segítése, valamint a koronavírus-világjárvány negatív gazdasági következményeinek csökkentése, a nemzetgazdaság stabilitásának biztosítása, új munkahelyek megvédése és új munkahelyek megteremtése céljából a Kormány jelentősen bővítette azon építési tevékenységek körét, amelyeket egyszerű bejelentéssel lehet megvalósítani (687/2020. (XII. 29.) Korm. rend. 1. §).

A veszélyhelyzeti építésügyi rendelkezéseket a 687/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet tartalmazta, amely 2020. december 30-a és 2021. november 30-a között volt hatályos [687/2020. (XII. 29.) Korm. rend. 2. § (1) bek.; 647/2021. (XI. 30.) Korm. rend. 13. § 24. pont].
 

Egyszerű bejelentés 2021. december 1. és 2022. június 30. napja között


A 2021. évi XCIX. törvény indokolása szerint „az egyszerű bejelentéssel történő építkezés 2020. téli bevezetése egyszerre szolgált járványvédelmi és gazdaságvédelmi célokat. Utóbbit tekintve indokolt – hasonlóan több más, gazdaság-újraindítási célt szolgáló rendelkezés mellett –, hogy az építkezés megkönnyítését szolgáló lehetőség 2022. június 30-ig tovább éljen”.

2021. december 1. napjától 2022. június 30. napjáig az egyszerű bejelentésre vonatkozó előírásokat az alábbi jogszabályokban találhatjuk meg:
a) a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény
b) a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény hatálybalépésével összefüggő kormányrendeleti szabályokról szóló 648/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet

A 2021. évi XCIX. törvény megtartotta a 2020. december 30-ától kibővített egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységek körét, de nem korrigálta a rendelkezések között megtalálható ellentmondásokat.

Az 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet (Egyszerű bejelentési rendelet) egyes rendelkezéseit 2022. június 30-ig a 648/2021. (XI. 30.) Korm. rendeletben foglalt eltérésekkel kell, illetve – egyes esetekben lehet – alkalmazni. Az új részletszabályok is megegyeznek a korábbi szövegekkel.
 

A 2020. december 30-a és 2022. június 30-a közötti egyszerű bejelentési előírások


Lényeges, hogy a veszélyhelyzeti előírásokat a 2020. december 30-át követően indult ügyekben kell alkalmazni, ezért, ha egy építtető a már korábban megkezdett beruházásában lépte, vagy lépi át az egyszerű bejelentés alapterületi határait, az szabálytalan építési tevékenységnek minősül [687/2020. (XII. 29.) Korm. rend. 4. §]. Az új jogszabály hasonló előírást nem tartalmaz, de azt sem rögzíti, hogy a folyamatban lévő beruházásoknál is alkalmazni lehetne, ezért 2021. december 1-jét követően sem lehet azon egyszerű bejelentésekre használni a veszélyhelyzeti előírásokat, amelyeket 2020. december 30-át (illetve 2021. december 1-jét) megelőzően tettek meg. Hozzáteszem, hogy a veszélyhelyzeti előírások között viszonylag kevés olyan van – az egyszerű bejelentéshez kötött beruházások körének bővítésén túl –, amelyeket az építtetőknek érdemes alkalmazniuk.

Tekintettel arra, hogy az új jogszabályi környezet a konkrét előírásokban nem módosított, ezért a korábbi tájékoztatóink kiegészítéseiben tekinthetik meg a 2020. december 30-a és 2022. június 30-a között megtett egyszerű bejelentésre vonatkozó rendelkezéseket:

- 2021-ben a cégek már 1000 négyzetméteres, hat lakásos épületet is építhetnek egyszerű bejelentéssel

- A 300 és 1000 négyzetméter közötti, egyszerű bejelentéses lakóépületekre vonatkozó szigorúbb előírások

- A nagyobb lakóépületeknél (is) kötelező a kivitelezési dokumentáció

- Szigorodott az egyszerű bejelentési dokumentációtól való eltérés dokumentálása

 

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt