2021 januárjától új szabályok alapján adják ki a lakóházak hatósági bizonyítványát

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2021.02.04. 22:02

Közzétéve: 2021.01.10. 18:30


Az építésfelügyeleti hatóságoknak 2021. január 1. napjától már a 700/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján bevezetett új előírások alapján kell kiállítaniuk és továbbítaniuk az egyszerű bejelentéssel létesült épületek hatósági bizonyítványát. Az engedélyezési eljárásokhoz hasonlóan a lakóépületeknél is módosult a fővállalkozói kivitelezői nyilatkozat szerepe. A lakóházak építtetőit is nagy számban érintik az energetikai követelmények tekintetében bevezetett jogszabályi haladék.
 Magyar Közlöny: 2020. évi 294. szám
Módosító jogszabály: 700/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet
Érintett jogszabály: 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet
Hatályos: 2021. január 1.

 

Változtak a hatósági bizonyítvány kiállításának szabályai


Az egyszerű bejelentés alapján elkészített épületre használatbavételi engedély és tudomásulvételi eljárás lefolytatása sem szükséges, ezek az építési engedélyhez kötött építési tevékenységek kapcsán maradtak csak fenn. Az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének, bővítésének megtörténtét az építésfelügyeleti hatóság igazolja, hatósági bizonyítvány kiadásával. 2021. január 1. napjától a jogszabály már kifejezetten tartalmazza, hogy az építtető kérelmezheti ennek kiállítását [700/2020. (XII. 29.) Korm. rend. 26. § b) pont; 155/2016. (VI. 13.) Korm. rend. 6. § (1) bek.].

Az Egyszerű bejelentési rendelet a hatósági bizonyítvány iránti kérelem tartalmi előírásainál már korábban is rögzítette, hogy az építtető nyújtja be a kérelmet, de pontosabb, ha az új előírással kizárják azt, hogy például a tervező vagy a kivitelező kezdeményezze az eljárást [155/2016. (VI. 13.) Korm. rend. 6. § (2) bek.].

Érdemes tudni, hogy a hatósági bizonyítvány kiállítása iránti eljárás ügyintézési határideje 35 nap (ezt szintén 2021. január 1. napjától egyértelműsítették, korábban ez 1 és 60 nap közötti időtartam is lehetett) [700/2020. (XII. 29.) Korm. rend. 25. § (3) bek.; 155/2016. (VI. 13.) Korm. rend. 6. § (4) bek.].

 

A hatósági bizonyítványt 2021-től az adóhatóság és a földhivatal is megkapja


A hatósági bizonyítványt az építésfelügyeleti hatóság 2020 decemberéig köteles volt tájékoztatásul megküldeni a települési önkormányzat polgármesterének elektronikus úton. A jogszabály pontosítása alapján a megküldésre hivatali kapun keresztül sor.

Újdonság, hogy a hatósági bizonyítványt 2021. január 1. napjától az állami és az önkormányzati adóhatóságnak is meg kell kapnia szintén hivatali kapun keresztül. Az ingatlanügyi hatósághoz is el kell juttatnia a hatósági bizonyítványokat, de a földhivatalnak ÉTDR felületen keresztül kell továbbítani [700/2020. (XII. 29.) Korm. rend. 25. § (3) bek.; 155/2016. (VI. 13.) Korm. rend. 6. § (5) bek.].

 

A fővállalkozói nyilatkozat pótlásának 2021 januárjától hatályos lehetősége


2020. január 1. napjától van lehetőség arra, hogy építésügyi műszaki szakértő bevonása mellett pótolja az építtető a hatósági bizonyítványhoz szükséges fővállalkozói kivitelezői nyilatkozatot (de sajnos csak szűk körben) [700/2020. (XII. 29.) Korm. rend. 25. § (1) bek.; 155/2016. (VI. 13.) Korm. rend. 6. § (2) bek.].

A pótlás lehetőségei és feltételei megegyeznek a használatbavételi engedélyezési és tudomásulvételi eljárásban érvényesülő rendelkezésekkel, amelyeket IDE KATTINTVA ismerhetnek meg. Jogszerűen pótolható a hiányzó fővállalkozó kivitelezői nyilatkozat

 

A hatósági bizonyítvány a rendeltetési egységek és helyiségek hasznos alapterületét is tartalmazza


A hatósági bizonyítvány eredetileg – a beruházás fontosabb adatai mellett – az épület felépítésének megtörténtét kellett csak rögzítenie. A 2021. január 1. napját követően kiadásra kerülő hatósági bizonyítványoknak – ha a bejelentés több rendeltetési egységre irányult –, már a rendeltetési egységek számát, rendeltetési egységenként az összes hasznos alapterületet is tartalmaznia kell. Az egy lakást tartalmazó épületek esetében a helyiségek számát és rendeltetésének megnevezését fogjuk megtalálni az építésfelügyelet hatósági bizonyítványában [700/2020. (XII. 29.) Korm. rend. 26. § e) pont; 155/2016. (VI. 13.) Korm. rend. 6. § (3) bek.].

Az kérdéses, hogy az építésfelügyelet a rendeltetési egységek számára, rendeltetésére és hasznos alapterületére vonatkozó adatokat kizárólag az építtetői adatszolgáltatása szerint, vagy esetleg a helyszínen végzett ellenőrzés alapján fogja rögzíteni.

A hatósági bizonyítványban a megfizetett igazgatási szolgáltatási díj mértékét is fel kell tüntetni, ami egyelőre egy felesleges kötelező elemnek tűnik, mivel jelenleg az építtetőnek semmilyen díjat nem kell fizetnie [155/2016. (VI. 13.) Korm. rend. 6. § (3) bek. g) pont].

 

Az egyszerű bejelentéses lakóépületekre is vonatkozik az energetikai határidő meghosszabbítása

 

Amint arról az ITT TALÁLHATÓ cikkből már értesülhettek, a közel nulla energiaigényű (KNE) épületekre vonatkozó követelményt nem teljesítő új épületek fél év haladékot kaptak: az építtetők 2021. június 30. napjáig még megszerezhetik a használatbavételi engedélyt, tudomásulvételt vagy hatósági bizonyítványt.

Az Egyszerű bejelentési rendeletben nem találunk az Eljárási kódexhez hasonló átmeneti rendelkezést, de ettől független álláspontunk szerint az építésfelügyeleti hatóságnak figyelembe kell vennie a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet új rendelkezését. Ráadásul a hatósági bizonyítványoknál már 2020. december 30-ától él az energetikai követelmények enyhítése.

Lényeges, hogy ha lakóépület bővítéséről van szó, akkor 2021 januárjától változatlanul kötelező betartani a szigorúbb energetikai követelményeket, amik azonban megengedőbbek, mint a közel nulla energiaigényű épületre vonatkozó előírások. A bővítésre vonatkozó követelményeket lásd: Energetikai követelmények bővítés esetén

Az egyszerű bejelentésre vonatkozó egyéb változásokról szóló cikk itt olvasható2021. január 1-jétől jelentősen változtak az egyszerű bejelentésre vonatkozó előírások

Az Építésijog.hu oldalon elérhető a 2021. január 1. napját követően egyszerű bejelentéssel végzett beruházásokra vonatkozó valamennyi előírás egy összefoglaló cikkben. Az alábbi tájékoztató az egyszerű bejelentés benyújtását követően a kivitelezés befejezése után beszerzendő hatósági bizonyítványig átkalauzolja az építtetőket a vonatkozó jogszabályi előírásokon:

Lakóépület építésének egyszerű bejelentése (2021-01-01 napjától)


 


 

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt