A tervpályázati eljárások elektronikus lefolytatásának szabályai

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2014.03.09. 09:02

Közzétéve: 2014.03.09. 09:02

A Kormány döntése értelmében 2014. február 20. napját követően megkezdett tervpályázatokhoz az egyes pályaművek akár elektronikusan is benyújthatók. A tervpályázat elektronikus eljárásainak szabályait a 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet kiegészítésében találhatjuk meg.

Magyar Közlöny: 2014. évi 24. szám
Érintett jogszabály:
257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet
Módosította: 36/2014. (II. 19.) Korm. rendelet
Hatályos: 2014. február 20.

A 2014. február 20-át követően kiírásra kerülő tervpályázatok esetében a jogalkotó az ajánlatkérő számára lehetővé tette a pályaművek elektronikus úton történő beadását is [305/2011. (XII. 23.) Korm. rend. 16. § (1) bek.; 36/2014. (II. 19.) Korm. rend. 6. § (1) bek.]. Az elektronikus eljárásra vonatkozóan azonban az előírásokat a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról szóló a 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet csak hiányosan tartalmazta, ezért ennek a jogszabálynak a kiegészítésére is sor került.

A 36/2014. (II. 19.) Korm. rendelet kiegészítése szerint nemcsak a közbeszerzési eljárásban, hanem már a tervpályázati eljárásban elektronikusan gyakorolható egyes eljárási cselekmények lefolytatása során is előírás, hogy az ajánlatkérők, valamint az ajánlattevők, a részvételre jelentkezők és a pályázók, illetve a további résztvevők kötelesek biztosítani, illetve tiszteletben tartani a verseny tisztaságát és nyilvánosságát, az ajánlattevők esélyegyenlőségét, valamint az egyenlő bánásmód elvét [257/2007. (X. 4.) Korm. rend. 2. §; 36/2014. (II. 19.) Korm. rend. 11. §].

A 305/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet ugyan lehetővé teszi a pályaművek elektronikusan történő benyújtását, azonban nem rögzíti, hogy elektronikus pályázás esetén mit kell a benyújtás időpontjának tekinteni) [305/2011. (XII. 23.) Korm. rend. 16. § (1) bek.; 36/2014. (II. 19.) Korm. rend. 6. § (1) bek.]. Ezt a kérdést a 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet kiegészítése sem dönti el, csak annyit követel meg az ajánlatkérőtől, hogy biztosítsa pályaművek benyújtása pontos időpontjának meghatározhatóságát [257/2007. (X. 4.) Korm. rend. 3. § (1) bek. e) pont; 36/2014. (II. 19.) Korm. rend. 12. § (1) bek.].

Az ajánlatkérő új kötelezettsége annak biztosítása, hogy az eljárás során az elbíráláshoz szükséges bármely adathoz kizárólag az arra jogosult személyek egyidejű intézkedésével, az informatikai biztonsági szabályzatban rögzített módon, a jogosultság azonosításával lehet hozzáférni [257/2007. (X. 4.) Korm. rend. 3. § (1) bek. f) pont; 36/2014. (II. 19.) Korm. rend. 12. § (2) bek.].

A 2014. február 20-án megkezdett tervpályázati eljárásokra már a 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet alábbi rendelkezéseit is alkalmazni kell [257/2007. (X. 4.) Korm. rend. 3. § (6) bek.; 36/2014. (II. 19.) Korm. rend. 12. § (3) bek.]:
a) dokumentációval összefüggő információk rendelkezésre bocsátása (10. §);
b) a pályamű részét képező elektronikus dokumentumok elvárt jellemzőinek és informatikai megfelelőségére vonatkozó követelmények közzétételére (12. § (1) és (2) bekezdés);
c) az elektronikus úton benyújtott ajánlatok felbontásig történő megőrzése (13. §);
d) az informatikai megfelelőség ellenőrzése (15. § (1)-(3) bekezdés)

Az a)-d) pontokban felsorolt előírások eddig kizárólag a közbeszerzési eljárásra vonatkoztak, és az ennek megfelelő fogalmakat használják. Mivel már a tervpályázati eljárásra is alkalmazandók ezek a szakaszok, ezért értelemszerűen a jogszabály szövegében közbeszerzési eljárás helyett tervpályázati eljárást, ajánlati vagy részvételi felhívás helyett tervpályázati kiírást, ajánlattevő vagy részvételre jelentkező alatt pályázót, ajánlat alatt pályaművet kell érteni [257/2007. (X. 4.) Korm. rend. 3. § (6) bek.].

Amennyiben a pályamű olvasására szolgáló szoftver azonosítását követően sem határozható meg egyértelműen a pályaműnek a felbontás időpontjában létező tartalma, vagy az ajánlattevő olyan, az olvashatósághoz és megjeleníthetőséghez szükséges szoftvert nevez meg, amely eltér az ajánlati felhívásban, illetve a kiírásban foglaltaktól, az ajánlat a Kbt. (a közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvény) 74. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. Új szabály az is, hogy az ilyen érvénytelen pályaművet a bírálóbizottság a bírálatból kizárhatja [257/2007. (X. 4.) Korm. rend. 15. § (4) bek., 3. § (6) bek.]. Érdekesség, hogy a kizárás csak lehetőségként van meghatározva, és a hivatkozott 15. § (4) bekezdés tekintetében a jogalkotó nem rendezte a megfelelő fogalmak használatát.

A műemléket érintő tervpályázatokkal kapcsolatos, 2014. január 19-étől hatályos változásról itt olvashat.

Az Építésijog.hu Előfizetői által itt elérhető tanulmányunk 14 alpontban foglalja össze a tervpályázati eljárásokat érintő új vagy módosított rendelkezéseket, illetve a 15. alpontban jelezzük az új Ptk. bevezetése miatti pontosításokat is.

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt