Műemléket érintő tervpályázat esetében a központi építészeti-műszaki tervtanács is delegál tagot

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2015.01.26. 16:41

Közzétéve: 2014.03.09. 08:50

A tervpályázati bírálóbizottság tagjainak kijelölésére vonatkozó szabályok 2014. január 19-ét követően változtak. A műemléket (is) érintő eljárások során a bírálóbizottságban a központi építészeti-műszaki tervtanács delegáltjának is részt kell vennie.

Magyar Közlöny: 2013. évi 192. szám
Érintett jogszabály: 305/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet
Módosította: 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet
Hatályos: 2014. január 19.

A tervpályázati eljárás bírálóbizottságának tagjait a tervpályázati eljárások szabályairól szóló 305/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján kell kijelölni. A bírálóbizottság résztvevője az elnök (bizonyos esetekben a társelnök), a szakmai titkár, a bírálóbizottsági tagok, továbbá a szakértőként bevont személyek, és szükség szerint a jogi szakértő [305/2011. (XII. 23.) Korm. rend. 9. § (2) bek.].

A bizottsági elnök személyét az ajánlatkérő jelölheti ki, azonban a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy tárgyát képező építmény esetében az ajánlatkérő csak azon személlyel köthet megállapodást a bírálóbizottság elnöki teendőinek ellátására, akit az illetékes szakmai kamara egyetértésével az építésügyért felelős miniszter (vagyis a belügyminiszter) kijelöl. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben tehát a belügyminiszter jelöli ki a bizottsági elnököt a Magyar Építész Kamara vagy a Magyar Mérnöki Kamara egyetértése mellett, hivatalosan az ajánlatkérő nem dönthet a személyéről.

Műemlékek esetében a belügyminiszter döntéséhez szükséges volt a kulturális örökség védelméért felelős miniszter egyetértése is. A régészeti örökség és a műemléki érték védelme (az örökségvédelem) tekintetében a régészeti örökség és a műemléki érték védelméért felelős miniszter szintén a belügyminiszter [212/2010. (VII. 1.) Korm. rend. 37. § y) pont]. A kormányrendelet által előírt egyetértést a belügyminiszternek saját magától kellett beszereznie - amely ugyan valószínűleg biztosítható volt -, de egy teljesen felesleges rendelkezést jelentett, ezért 2014. január 19-étől a kulturális örökség védelméért felelős miniszter egyetértéséhez kötött kijelölés kikerült a jogszabály szövegéből [305/2011. (XII. 23.) Korm. rend. 9. § (3) bek.; 439/2013. (XI. 20.) Korm. rend. 19. §].

A 305/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet meghatározza azon testületek, szakmai szervezetek körét is, amelyeknek mindenképpen kell bírálóbizottsági tagot delegálniuk. A bírálóbizottságban a tervpályázat tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (Magyar Építész Kamara vagy Magyar Mérnöki Kamara) és a tervezési feladatban érdekelt helyi önkormányzat szakmai képviseletét minden esetben biztosítani kell. A 2014. január 19-étől hatályos előírás alapján műemlék esetén egy további személlyel bővítik a bírálóbizottságot. Jelenleg már műemléket érintő tervpályázati eljárásban, a központi építészeti-műszaki tervtanács műemléki ügyeket tárgyaló testületének elnöke által kijelölt tervtanácsi tag részvételét is biztosítani kell [305/2011. (XII. 23.) Korm. rend. 9. § (5) bek.; 439/2013. (XI. 20.) Korm. rend. 18. § (3) bek.; 252/2006. (XII. 7.) Korm. rend. 9. § (1)-(2) bek.].

Az Építésijog.hu Előfizetői által itt elérhető tanulmányunk 14 alpontban foglalja össze a tervpályázati eljárásokat érintő további új vagy módosított rendelkezéseket, illetve a 15. alpontban jelezzük az új Ptk. bevezetése miatti pontosításokat is.

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt