Műemlékek tekintetében nincs településképi bejelentési eljárás

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2014.04.22. 15:00

Közzétéve: 2014.04.01. 22:25

Csökkent a polgármester jogköre azon tervezett építési tevékenység, reklámelhelyezés vagy rendeltetésváltoztatás tekintetében, melyek vonatozásában településképi bejelentési eljárást folytathat le.

Magyar Közlöny: 2014. évi 34. szám
Érintett jogszabály:
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
Módosította: 62/2014. (III.6.) Korm. rendelet
Hatályos: 2014. március 15.

A településképi bejelentési eljárásban a polgármester a bejelentés megérkezésétől számított 8 napon belül vagy tudomásul veszi - kikötéssel vagy a nélkül - a tervezett építési tevékenységet, reklámelhelyezést, rendeltetésváltoztatást, vagy megtiltja az építési engedélyhez nem kötött
a) azon építési tevékenységek megkezdését,
b) azon reklámok elhelyezése tekintetében melyek elhelyezését,
c) azon építmények rendeltetésének megváltoztatása tekintetében, melyek rendeltetésének megváltoztatását a települési önkormányzat helyi önkormányzati rendeletben bejelentési eljárás lefolytatásához kötötte, és az eljárás részletes szabályairól helyi rendeletet alkotott [314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 23. § (1) bek.].

E megfogalmazás szerint a polgármester a műemléket érintő vagy műemléki jelentőségű területen örökségvédelmi engedélyhez kötött tevékenység tekintetében is dönthetett arról, hogy a tervezett építési tevékenység, reklám vagy rendeltetésváltoztatás illeszkedik-e a településképbe, és a bejelentett tevékenységet tudomásul vesz vagy megtiltja.

Tekintettel arra, hogy a települési önkormányzatok polgármestereinek nem mindegyike képes ezt a kérdést megfelelő szakmai színvonalon megítélni, továbbá az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet ezt a jogkört a járási építésügyi és örökségvédelmi hivatalokhoz telepítette (ugyanis egyes nem építési engedélyhez kötött tevékenységekre örökségvédelmi engedélyt kell kérni), hatáskörütközés állt fenn. Ennek megszüntetése végett a Kormány 2014. március 15. napjától elvette a polgármesterektől a műemléket érintő vagy műemléki jelentőségű területen örökségvédelmi engedélyhez kötött tevékenység tekintetében a településképi bejelentési eljárás lefolytatásának lehetőségét [314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 23. § (1) bek.; 62/2014. (III. 6.) Korm. rend. 24. §].

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt