Felelősségi károk valós példákkal - Fizet-e a biztosító? – 2. eset

Szerző:  Dr. Püski András

Utolsó frissítés: 2020.02.27. 16:26

Közzétéve: 2017.11.03. 16:58

A megtörtént esetben mind a tervező, mind a kivitelező cég rendelkezett felelősségbiztosítással annak ellenére, hogy jogszabályi kötelezettség a biztosítás megkötésére nem állt fent, mert nem egyszerű bejelentés hatálya alá tartozó tevékenységet végeztek az eset szereplői. Egy csarnok padlójának kialakítása kapcsán alakult ki a vita arról, hogy tervezői vagy kivitelezői hiba-e a nem vitatottan nem megfelelő aljzatbeton.

 

1. A konkrét eset


A biztosított tervező egy logisztikai csarnok tervezését végezte, majd megtörtént a rendelkezésre bocsátott tervek alapján a csarnok kivitelezése. Az épület tulajdonosa a kivitelezést követően kártérítési igényt jelentett be, mivel a csarnokban kialakított aljzatbeton keménysége nem volt megfelelő, ezért az ott alkalmazott polc rendszereket, gépeket nem bírta el megfelelően. A károsult, úgy ítélte meg, hogy kivitelezési hiba történhetett és a kivitelező ellen jelezte kárigényét. A kivitelező jelezte a kárt a felelősségbiztosítójának, és a felelősségét nem ismerte el.

Fontos megjegyezni, hogy a felelősség kérdésének megállapítása szinte minden esetben jogi és műszaki szakkérdés! A kivitelező felelősségbiztosítója szakértői vizsgálatot kezdeményezett.

A szakértői megállapítások szerint nem a kivitelezés, hanem a tervezés során történt a hiba, mivel nem megfelelő sűrűségű és keménységű betont terveztek az épületbe.

 

2. A tervezői és kivitelezői felelősség jogszabályi alapja


A tervezői felelősségbiztosítás alapján a biztosítási esemény olyan, másnak okozott kár miatti kártérítési kötelezettség, amelyet a magyar jog szerint a biztosított tervezőnek kell teljesítenie, és amelynek a teljesítése alól a biztosítottat a biztosító a feltételeiben meghatározottak szerint mentesíti.

A kivitelezői felelősségbiztosításnál a biztosítási esemény a biztosított (kivitelező), tevékenységgel összefüggésben, a tevékenységére irányadó jogszabályok megszegése folytán a magyar jog szabályai szerinti felelősségen alapuló kártérítési kötelezettsége, és amelynek teljesítése alól a Biztosítottat (a kivitelezőt) a Biztosító – biztosítási díj fizetése ellenében – a feltételekben meghatározottak szerint mentesíti.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:518 § -ban tiltja a jogellenes károkozást. A 6:519. §-a értelmében, aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni!

A potenciálisan bekövetkezhető károk nagyon változatosak és egyáltalán nem ritkák! Sérülhetnek vagy semmisülhetnek meg dolgok, tárgyak, személyi sérülés keletkezhet és keletkezhet tisztán pénzügyi veszteség is, mely nem sorolható sem a dologi kár sem a személyi sérülés körébe.
 

3. Fizet-e a biztosító?

A konkrét ügyben a Biztosító a betonréteg kijavításával járó költségeket megtérítette a tervezői felelősségbiztosítás terhére.

Amennyiben a tervező nem rendelkezett volna felelősségbiztosítási szerződéssel, a milliós nagyságendű kárt neki kellett volna megtérítenie!

LÁSD MÉG:
- 04.2.2.5. Kötelező tervezői és kivitelezői felelősségbiztosítás az építőiparban, egyszerűbben, mint gondolná!

Önnek azonnal, on-line, kiemelkedően olcsón kezében lehet a felelősségbiztosítási szerződés!

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt