01. Az építésügyi igazgatás jogszabályai

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2017.04.27. 12:49

Közzétéve: 2008.09.09. 18:21

Az építésügy fogalmához tartozik mindaz a tevékenység, amely az épített környezet kialakításával vagy védelmével kapcsolatos. Az építésügyi igazgatási jog magában foglalja az építésügyre vonatkozó feladatokat, az építésügyi igazgatási szervek szervezetére, hatáskörére és működésére, valamint az építési tevékenységgel kapcsolatos anyagi és eljárásjogi szabályokat. Amennyiben a jogalkalmazó az építésügy területén felmerülő kérdésre keresi a választ, az esetek döntő többségében az alábbiakban felsorolt jogszabályokban található meg a megoldás. Jelen tájékoztatóban nyomon követhetők az Étv. és az OTÉK módosításai is.

Részletek »

08. Munkavédelmi előírások az építési munkahelyeken

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2017.04.07. 13:56

Közzétéve: 2008.09.09. 18:13

Az építőipari kivitelezési terv készítése és a kivitelezés során is közreműködik a munkavédelmi koordinátor. A kivitelezéshez kapcsolódó alapvető munkavédelmi előírásokat az alábbiakban mutatjuk be.

Részletek »

01. Mi az a szerződésszegés?

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2017.03.29. 09:30

Közzétéve: 2008.09.09. 17:55

Ha valaki nem teljesíti azt, amit a szerződésben vállalt, illetve nem akkor vagy nem úgy teszi meg, akkor szerződésszegést követ el. A szerződésszegés következményei attól függnek, hogy ki követte el, és a mulasztás, hiba bekövetkezéséért felelősséggel tartozik-e. Az új Ptk. módosította a szerződésszegéshez kapcsolódó általános előírások több pontját is.

Részletek »

17. A haszonélvezeti jog és a használat joga

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2015.08.28. 12:01

Közzétéve: 2008.09.09. 11:03

A haszonélvezeti jogánál fogva a haszonélvező a más személy tulajdonában álló dolgot birtokában tarthatja, használhatja, hasznosíthatja és hasznait szedheti. A használat joga a haszonélvezethez képest korlátozottabb. A közérdekű használati jog pedig egy teljesen különálló fogalom, ez a jog csak az erre jogszabályban feljogosított személyeket, szervezeteket illetheti meg.

Részletek »

11. Hogyan védhetjük meg a tulajdonunkat?

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2015.02.18. 09:42

Közzétéve: 2008.09.09. 10:55

A tulajdonos a tulajdonát megvédheti jogos önhatalommal vagy peres eljárás megindításával. Fontos tudni, hogy a tulajdonjogi igények soha nem évülnek el, vagyis határidő nélkül kérhetjük a tulajdonunkat (1959. évi IV. tv. 115. §) [2013. évi V. tv. 5:35. §].

Részletek »

10.1. Hogyan védhetjük meg a birtokunkat?

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2015.04.13. 09:17

Közzétéve: 2008.09.09. 10:55

Ha a szomszéd folyamatosan hangoskodik, vagy a pihenésünket, nyugalmunkat zavaró magatartást folytat, megvannak a jogi lehetőségeink arra, hogy megakadályozzuk a további zaklatást. Ezeket az eszközöket a birtokvédelem szabályai biztosítják számunkra. Más birtokának megsértésével - például, ha bemegyünk valakinek a lakásába - akár bűncselekményt is el lehet követni.

Részletek »

09.1. A tulajdonos jogai és kötelezettségei

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2015.02.18. 10:15

Közzétéve: 2008.09.09. 10:54

A tulajdonost tulajdonjogának tárgyán - jogszabály és mások jogai által megszabott korlátok között - teljes és kizárólagos jogi hatalom illeti meg. Aki tulajdonos, az előbb-utóbb szembesül azzal is, hogy adót kell fizetnie, legalább annyira köteles felújítania a házát, hogy a szomszédos épület épségét ne veszélyeztesse, vagy éppen nem hallgathatja olyan hangerővel a zenét, ahogyan kedve tartja.

Részletek »

01. Közös tulajdon, társasház, lakásszövetkezet

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2015.09.07. 09:07

Közzétéve: 2008.09.09. 10:37

A közös tulajdonban lévő házra és a társasházi lakásra vonatkozó szabályozás között nagyon sok hasonlóságot és számos eltérést találunk. Az alábbi tájékoztatóból megismerhető, hogy milyen előírásokat kell alkalmazni például a birtoklásra, a használatra vagy a költségviselésre. A jobb szemléltetés érdekében táblázatba foglalva mutatjuk be a lényegesebb előírásokat. Ezt követően összefoglaljuk a lakásszövetkezetekre vonatkozó jogszabályi előírásokat.

Részletek »

09. Jogorvoslat az ingatlan-nyilvántartási eljárásban

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2015.09.07. 08:58

Közzétéve: 2008.09.09. 10:36

Az ingatlan-nyilvántartási eljárásban is megilleti az ügyfelet a jogorvoslathoz való jog, ezért érdemes ismerni, hogy milyen jogorvoslati kérelmeket lehet előterjeszteni. Azt mindenképpen mérlegelni kell, hogy a mielőbbi bejegyzés általában az adott fél elemi érdeke, azonban az esetleges jogorvoslat hosszú hónapokig is eltarthat. A földhivatali eljárásokban a leggyakrabban érdemes az elkövetett hibát javítani, hiányosságot pótolni, és a fellebbezés helyett újra előterjeszteni a kérelmet (vagyis például ismételten beadni a javított szerződést).

Részletek »

06. A földhivatali eljárás szabályai

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2015.09.07. 08:47

Közzétéve: 2008.09.09. 10:34

A földhivatalok az ingatlan-nyilvántartási törvényben (Inytv.) meghatározott sorrendben intézhetik el a beadványokat, és természetesen a jogszabály rögzíti ennek határidejét is. Fontos tudni, hogy az eljárás meggyorsításának lehetőségeként kérelmezhető soronkívüliség. Számos téves elképzelés létezik arról is, hogy mi az a széljegyzés.

Részletek »

07. A földhivatali bejegyzéshez szükséges okiratok

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2015.09.07. 08:52

Közzétéve: 2008.09.09. 10:33

A földhivatal a bejegyzési, törlési kérelmeket csak a jogszabályi előírásoknak megfelelő formában és tartalommal kiállított okiratok alapján teljesíti. Ha nem megfelelő tartalmú az okirat, akkor hiába állapodtak meg egymással a felek, a földhivatal nem tudja bejegyezni a kért változást.

Részletek »

03. Az ingatlan-nyilvántartás alapelvei

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2015.09.07. 08:17

Közzétéve: 2008.09.09. 10:29

Az ingatlan-nyilvántartás alapelvei kiemelkedően fontos szerepet játszanak az egyes földhivatali eljárásokban. Ezek határozzák meg például, hogy kik és milyen ingatlan-nyilvántartási adatokat ismerhetnek meg, továbbá az egyes bejegyzések legalapvetőbb feltételeit, vagy éppen a kérelmek elbírálásának sorrendjét.

Részletek »

02.1. Az ingatlan-nyilvántartás és a földhivatalok

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2015.09.06. 21:47

Közzétéve: 2008.09.09. 10:27

Mi is az az ingatlan-nyilvántartás? Milyen feladatai vannak a földhivataloknak? Milyen adatok, információk szerepelnek az ingatlan-nyilvántartásban? Ki és milyen adatokat ismerhet meg? Ilyen és ehhez kapcsolódó kérdésekre ad választ az alábbi összeállítás.

Részletek »

07. Bizonyítás a hatósági eljárásokban

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2015.08.28. 09:38

Közzétéve: 2008.09.09. 10:05

A közigazgatási eljárásban főszabály szerint mindent a hatóságnak kell bizonyítania. A hatóság a bizonyítást csak a Ket. által meghatározott szigorú szabályok betartása mellett folytathatja le. Egy elmaradt bizonyíték vagy egy szabálytalanul figyelembe vett tényállási elem rendkívül fontos lehet az ügy elbírálása során, ezért nem közömbös az ügyfél számára sem, hogy ismeri-e a bizonyításra vonatkozó előírásokat.

Részletek »

03. A törvényhozás

Szerző: teszt, teszt

Utolsó frissítés: 2016.01.15. 11:25

Közzétéve: 2008.08.09. 01:53

Szigorúan rögzített eljárást követően születnek meg a legfontosabb jogszabályaink, a törvények. A javaslatoktól a Magyar Közlönyben való megjelenésig tartó folyamatot nevezik törvényalkotásnak.

Részletek »

01. A jogszabály és a jogforrás

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2015.01.26. 16:41

Közzétéve: 2008.08.09. 00:38

Azt mindenki tudja, hogy a jogainkat és kötelezettségeinek a jogszabályok határozzák meg, de azzal már kevesebben vannak tisztában, hogy mit nevezünk jogszabálynak, azok hogyan keletkeznek. Soha nem szabad elfelejteni, hogy a jogszabály nem tudása nem mentesít az abban foglalt kötelezettségek teljesítése alól.

Részletek »

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt