Elhalasztották: az e-per kötelező alkalmazásának új határideje 2016. július 1.

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2015.12.22. 22:35

Közzétéve: 2015.12.22. 22:31

Úgy tűnt, hogy az Országgyűlés 2015. november 17-én véglegesen döntött arról, hogy a 2016. január 1-ét követően beadott keresetek esetében már kötelező lesz az elektronikus eljárás. Ennek megfelelően a gazdasági társaságok és a jogi képviselővel eljáró felek már csak elektronikusan kezdeményezhettek polgári peres eljárást, illetve a közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti pereket. Az ügyvédek – és talán egy kicsit a bíróságok is – fellélegezhetnek: 2016. június 30-ig csak a felek saját döntése alapján kell az e-per rendelkezéseit alkalmazni.

Részletek »

5 százalékos áfa új lakóingatlanok értékesítése esetén

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2015.12.30. 10:09

Közzétéve: 2015.12.15. 20:23

December 14-én a Nemzetgazdasági Miniszter benyújtotta a T/8196. számú törvényjavaslatot az egyes törvényeknek a gazdasági növekedéssel összefüggésben történő módosításáról. A javaslatot december 15-én már el is fogadta az Országgyűlés, illetve a törvény a Magyar Közlöny 197. számában jelent meg. A javaslat hivatalos indokolása szerint a nemzetgazdaság növekedésének érdekében új lakások építésének elősegítése szükséges. Az otthonteremtés kiemelt társadalom- és gazdaságpolitikai feladat. Ennek elősegítése érdekében a Javaslat az új építésű lakások áfa kulcsának csökkentésére és az építésügyi szabályok egyszerűsítésére vonatkozó javaslatokat is tartalmaz.

Részletek »

Még százharmincezer kft-nek kell sürgősen tőkét emelnie

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2015.12.15. 14:01

Közzétéve: 2015.12.15. 14:01

Bár napról napra csökken az érintett cégek száma, jelen pillanatban még mindig közel 130 ezer olyan kft. van Magyarországon, amelyik nem tett eleget annak az előírásnak, hogy 3 millió forintra emelje törzstőkéjét. Pedig már csak három hónap van hátra a szankciókat maga után vonó határidőig.

Részletek »

2016. január 1. napjától (vagy július 1-től) a polgári és közigazgatási perekben is kötelező lesz az elektronikus eljárás

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2015.12.22. 22:34

Közzétéve: 2015.12.15. 07:27

Bár az ügyvédek – és talán a bíróságok is – reménykednek a halasztásban, az Országgyűlés 2015. november 17-én elfogadta a 2015. évi CLXXX. törvényt, amely alapján a 2016. január 1-ét követően beadott keresetek esetében már kötelező lesz az elektronikus eljárás. A gazdasági társaságok és a jogi képviselővel eljáró felek jövőre már csak elektronikusan kezdeményezhetnek polgári peres eljárást. A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti perekben is az elektronikus út válik kötelezővé, természetesen a hatóságok részére is.

Részletek »

Tartozásmentesség igazolása a CSOK igénylése során

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2015.12.30. 19:20

Közzétéve: 2015.09.24. 16:41

2015. július 1-től igényelhető a családok otthonteremtési kedvezménye (CSOK). A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés db) pontja és 11. § (1) bekezdés n) pontja értelmében a kedvezmény – egyéb feltételek fennállása mellett – akkor igényelhető, ha az igénylő köztartozásmentes adózónak minősül.

Részletek »

Az ingatlanok minősítése és azok jelentősége az általános forgalmi adó rendszerében értékesítés esetén

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2015.12.15. 20:20

Közzétéve: 2015.09.21. 07:52

Az ingatlan értékesítését alapvetően háromféleképpen kezeli az általános forgalmi adó rendszer: a tranzakció lehet egyenes adózás alá eső, adómentes értékesítés vagy a fordított adózás szabályai szerint adóköteles ügylet. A helyes adózási mód alkalmazását több körülmény mellett az ingatlan – építésügyi hatóság által történt – minősítése is befolyásolja.

Részletek »

02.3. Mi az a TakarNet?

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2015.09.07. 07:48

Közzétéve: 2015.09.07. 07:48

Az ország összes tulajdoni lapja ma már számítógépes adatbázisban is megtalálható, és valamennyi járási hivatalban a TAKAROS (Térképen Alapuló Kataszteri Rendszer Országos Számítógépesítése) rendszer üzemel. A járási hivatalokat (földhivatalokat) köti össze a TakarNet hálózat, amely lehetővé teszi az ingatlanok adatainak elektronikus elérését.

Részletek »

02.2. Az ingatlan-nyilvántartás tartalma

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2015.09.06. 21:50

Közzétéve: 2015.09.06. 21:50

Az ingatlan-nyilvántartási törvény (1997. évi CXLI. tv., Inytv.) rögzíti, hogy a földhivatal által vezetett ingatlan-nyilvántartásban az ingatlanról, illetve a jogosultakról, kötelezettekről milyen adatokat kell kötelezően rögzíteni. Jogszabály tartalmazza azt a felsorolást is, hogy a milyen bejegyzéseket találhatunk, ezeket nevezik az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető jogoknak és tényeknek.

Részletek »

02.7.2. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházással összefüggő ügyekre vonatkozó eltérő rendelkezések

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2015.08.23. 16:58

Közzétéve: 2015.08.23. 16:58

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházással összefüggő ügyekre vonatkozó eltérő rendelkezések 2015. július 3. napjától kerültek bele az 2006. évi LIII. törvénybe (Ngtv.). A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházások megvalósításának gyorsításával összefüggésben egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi LXXIX. törvény több mint egy tucat törvényt módosított, és az Országgyűlés így alakított ki gyorsított eljárási lehetőséget ezekre a projektekre.

Részletek »

05.3. Mikor lehet eltérni az építési engedélytől?

Szerző:  Baksa Lajos

Utolsó frissítés: 2015.12.22. 15:15

Közzétéve: 2015.07.13. 19:48

Az építkezéseknél gyakori probléma, hogy a kivitelezés során el kell térni a jogerős építési engedélyezési tervdokumentációtól. Ennek többféle oka lehet, egészen az anyagi indokoktól, a kivitelező, vagy az építés egyéb szereplőinek felületesebb munkavégzésén át az építtető igényeinek megváltozásáig. A gyakorlati példákat tekintve meg kell állapítsuk, hogy a magyarországi építkezések döntő többségében mindig van valamilyen eltérés az építési engedélyezési tervtől.

Részletek »

04.1. A Központi Címregiszter (KCR) és a földhivatalok kapcsolata

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2015.06.10. 14:02

Közzétéve: 2015.06.10. 14:02

Akinek már magyarázkodnia kellett a vevőjének azért, mert rossz cím szerepelt a tulajdoni lapon, az örömmel értesül olyan egységes nyilvántartás bevezetéséről, amely lehetővé teszi, hogy ugyanazt a címet ismerje valamennyi hatóság. Ennek az egységes nyilvántartásnak a kialakítását célozza a 2015. január 1-jén elindult központi címregiszter (KCR). Az alábbi tájékoztatóból azt is megtudhatják, hogy mit jelent a tulajdoni lapon feltüntetett „felülvizsgálat alatt” megjegyzés.

Részletek »

10.2. A birtokvédelmi eljárás

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2015.04.13. 09:18

Közzétéve: 2015.04.13. 09:14

2015. március 1-jén lépett hatályba a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet (felváltva a 228/2009. (X. 16.) Korm. rendeletet), mely vélhetően egyszerűbb és gyorsabb birtokvédelmi eljárást fog eredményezni. Az új jogszabály az eljárás irányítását sokkal inkább a felek kezébe adja.

Részletek »

A közkereseti társaságok és a betéti társaságok létesítő okiratának kötelező módosítása

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2015.03.16. 15:13

Közzétéve: 2015.03.04. 13:18

A 2014. március 15-én hatályba lépett új Polgári Törvénykönyv jelentős hatással van a cégekre is. A közkereseti társaságok és a betéti társaságok létesítő okiratát 2015. március 15-ig kellett volna összhangba hozni az új Ptk. rendelkezéseivel, vagyis szükség szerint módosítani kellett azt. A 2015. évi II. törvény azonban megszüntette a mulasztáshoz kapcsolódó automatikus bírságolás lehetőségét, így a bt-k, kkt-k is további időt kaptak arra, hogy a módosításokat átvezessék a társasági szerződéseikben. A jogalkotó a kft-k és rt-k részére pedig még további egy évet adott: ezen cégeknek csak 2016. március 15-ig kell elkészíteniük a kötelező módosításokat.

Részletek »

20.0. A tűzvédelmi szabályozás rövid története. Az OTSZ 5.0

Szerző: Veres György

Utolsó frissítés: 2015.03.03. 16:59

Közzétéve: 2015.03.03. 14:54

A tűz elleni védekezés nem újkeletű, a tűzvédelem pilléreit tartalmazó előírás 1788-ban került kiadásra. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 4/1980. (XI. 25.) BM rendelet volt az első OTSZ rövidítésű jogszabály, és több lépésben jutottunk el a 2015. március 5. napjától hatályos OTSZ 5.0 alkalmazásáig. Jelen összefoglalóban az új OTSZ tartalmára is kitérünk.

Részletek »

20.3. OTSZ 5.0 közérthető, szerkesztett formában III. Az OTSZ V-XI. fejezetek és a XXI. fejezet bemutatása

Szerző:  Veresné Rauscher Judit

Utolsó frissítés: 2015.03.04. 11:45

Közzétéve: 2015.02.26. 18:37

Az alábbiakban a Flamella Kft. által készített diasort érhetik el. A tűzvédelmi tevékenységet végző cég fejezetenként, diasorban állította össze azokat az információkat, amelyeket az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (OTSZ 5.0 vagy új OTSZ) hatályba lépésével a tervezőknek, kivitelezőknek ismerniük kell. A tájékoztató ábrákkal, táblázatokkal segíti elő az új rendelkezések elsajátítását.

Részletek »

20.2. OTSZ 5.0 közérthető, szerkesztett formában II. Az OTSZ I-IV. fejezetek bemutatása

Szerző:  Veresné Rauscher Judit

Utolsó frissítés: 2015.03.04. 10:12

Közzétéve: 2015.02.26. 18:31

Az alábbiakban a Flamella Kft. által készített diasort érhetik el. A tűzvédelmi tevékenységet végző cég fejezetenként, diasorban állította össze azokat az információkat, amelyeket az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (OTSZ 5.0 vagy új OTSZ) hatályba lépésével a tervezőknek, kivitelezőknek ismerniük kell. A tájékoztató ábrákkal, táblázatokkal segíti elő az új rendelkezések elsajátítását.

Részletek »

Kedvezőbb (?) lett az egy éven belüli lakáseladás és -vétel illetékszabálya

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2015.05.19. 09:29

Közzétéve: 2015.01.20. 13:45

Ha valaki lakást, lakóházat vásárol illetékkedvezményt tud igénybe venni akkor, ha egy éven belül el is adott lakástulajdont, az is lehet, hogy illetéket egyáltalán nem kell fizetnie. Az ún. cserepótló kedvezmény szabályai 2015. január 1. napjától a vásárlóra nézve kedvezőbbé váltak, de egyben nagyobb terhet is jelenthetnek.

Részletek »

A lakáscélú munkáltatói adómentes támogatás 2015. évi változásai

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2015.01.26. 16:41

Közzétéve: 2015.01.09. 10:51

Az újesztendő apróbb változtatásokat hozott a munkáltatói adómentes vissza nem térítendő támogatás szabályozásában is. Az építőipari cégek munkavállalóinak is érdemes ismernie ezt a lehetőséget, illetve a munkáltatóknak azt, hogy milyen feltételek mellett nyújtható a támogatás.

Részletek »

12.2. Tartozásátvállalás, teljesítésátvállalás, tartozáselvállalás, tartozás átszállása és tartozáselismerés

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2015.01.26. 16:40

Közzétéve: 2014.10.29. 11:59

A szerződésben változás következhet be úgy is, hogy az eredeti kötelezett helyébe egy új kötelezett lép, aki átvállalja az eredeti kötelezett tartozását. Fontos, hogy a tartozásátvállalás kizárólag a három érintett fél konszenzusával lehetséges. A Ptk. szabályozza a teljesítésátvállalás, a tartozáselvállalás, és a tartozás átszállását is. A tartozásnak a kötelezett általi elismerése pedig a bizonyítási kötelezettségen változtat.

Részletek »

17. A házassági vagyonjogi szerződés szabályozása az új Ptk.-ban

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2015.09.07. 13:18

Közzétéve: 2014.06.10. 19:49

Jelen cikk célja, hogy röviden és érthetően bemutassa az új Ptk., vagyis a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény házassági vagyonjogi szerződésre vonatkozó szabályait, annak érdekében, hogy azok számára is könnyebben értelmezhető legyen ezen jogintézmény jelentése és tartalma, akik nem – vagy kizárólag – foglalkoznak e jogterülettel, és azok számára is elérhetőbb közelségbe kerüljön, akik korábban idegenkedtek ilyesfajta szerződés megkötésétől.

Részletek »

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt