12.2. Tartozásátvállalás, teljesítésátvállalás, tartozáselvállalás, tartozás átszállása és tartozáselismerés

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2015.01.26. 16:40

Közzétéve: 2014.10.29. 11:59

A szerződésben változás következhet be úgy is, hogy az eredeti kötelezett helyébe egy új kötelezett lép, aki átvállalja az eredeti kötelezett tartozását. Fontos, hogy a tartozásátvállalás kizárólag a három érintett fél konszenzusával lehetséges. A Ptk. szabályozza a teljesítésátvállalás, a tartozáselvállalás, és a tartozás átszállását is. A tartozásnak a kötelezett általi elismerése pedig a bizonyítási kötelezettségen változtat.

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt