Az ingatlanok minősítése és azok jelentősége az általános forgalmi adó rendszerében értékesítés esetén

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2015.12.15. 20:20

Közzétéve: 2015.09.21. 07:52

Az ingatlan értékesítését alapvetően háromféleképpen kezeli az általános forgalmi adó rendszer: a tranzakció lehet egyenes adózás alá eső, adómentes értékesítés vagy a fordított adózás szabályai szerint adóköteles ügylet. A helyes adózási mód alkalmazását több körülmény mellett az ingatlan – építésügyi hatóság által történt – minősítése is befolyásolja.


Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa törvény.) egyenes adózás alá eső ügyletként kezeli például az építési telek (telekrész) értékesítését. Az Áfa törvény 86. § (1) bekezdésének j) és k) pontja alá tartozó termékértékesítés, vagyis példáula beépített ingatlan és az ahhoz tartozó földrészlet, valamint az építési teleknek nem minősülő beépítetlen ingatlan értékesítése mentes az adó alól.

Az Áfa törvény 88. § a) bekezdése azonban lehetőséget ad a 86. § (1) j) és k) pontjában meghatározott beépített és beépítetlen ingatlan adókötelessé tételére feltéve, ha az adózó ezt a szándékát előzetesen bejelenti az adóhatóság részére. Ebben az esetben a belföldi fordított adózásra vonatkozó 142. § (1) bekezdés e) pontja szerint az adót az ingatlant beszerző adóalany fizeti (minden más feltétel teljesülése esetén).

A fentiek alapján tehát az egyes ügyletek áfa-kötelezettsége, illetve a forgalmi adó fizetésére kötelezett személy megállapítása szempontjából jelentősége van annak, hogy az adott ingatlan milyen minősítésű. Emellett az is befolyással bír, hogy az érintett áfa-alanyok ingatlan értékesítés esetén éltek-e az adókötelessé tétel intézményével.

A NAV adóalany nyilvántartásában megjeleníti, hogy az adózó az ingatlan értékesítéssel (és bérbeadással) összefüggően az adókötelessé tételt választotta-e. Nem ilyen egyszerű a helyzet azonban az ingatlan minősítéskor. Tapasztalataink alapján például egy telek adásvétele során gondot okoz, hogy az adott ingatlan melyik kategóriába tartozik: beépítetlen vagy beépített ingatlan vagy esetleg építési telek. Ugyan az építési telek fogalma az Áfa törvényben definiált, a meghatározás azonban kevésbé nyújt kézzelfogható, gyakorlati fogódzót az adott ingatlan besorolásakor.

Sok esetben a Földhivatal nyilvántartása, vagyis az ingatlan tulajdoni lapja alapján próbálkozhat az adózó az értékesítendő ingatlan, telek státuszát meghatározni. Azonban ez az eljárás félrevezető lehet, ugyanis az Áfa törvény fogalomrendszere nem minden esetben egyeztethető össze a Fölhivatal által használt besorolásokkal. Mit tehetünk ilyen esetben? A rendelkezésre álló bírósági gyakorlat és az ajánlások sok esetben az építésügyi hatóság által kiadott hatósági bizonyítványokban szereplő fogalmakat említik perdöntőként, így egy jelentősebb értékű és vitatott besorolású ingatlan értékesítése előtt érdemes megkeresni az illetékes építésügyi hatóságot. Előfordulhat ugyanis, hogy a tulajdoni lapon szereplő „kivett beépítetlen terület” nem azonos kategória a beépítetlen ingatlan fogalmával és az adott ingatlan építési teleknek minősül, amely már nem adómentes (esetleg fordított adózás alá tartozó) értékesítésként, hanem egyenes adózás alá eső ügyletként kezelendő.

Jelen tájékoztatóban foglaltak a megjelenés időpontjában megfelelnek a jogszabályi előírásoknak. A szerzői szakszerű általános információval kívánt szolgálni. A leírtak általános jellegéből adódóan, valamint az esetleges jogszabályi változások miatt kérjük, hogy a leírtak személyre szabott értelmezésével kapcsolatban lépjenek kapcsolatba velünk.A WTS Klient csoport szolgáltatásai:
» Adótanácsadás
» Pénzügyi tanácsadás
» Jogi tanácsadás
» Könyvelés
» Bérszámfejtés

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt