05.2.2. Mihez nem szükséges építési engedély? A hatályos jogszabályi lista

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2023.12.14. 15:27

Közzétéve: 2008.09.09. 18:24

A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében találhatjuk meg az építési engedély nélkül végezhető tevékenységek listáját. Az alábbi cikkben a hatályos felsorolást találhatja meg, úgy, hogy jelezzük a 2013 óta bekövetkezett változásokat is. Ha kíváncsi, hogy mit építhet építési engedély nélkül, azt a cikk táblázatában megtalálhatja. A táblázat aktualizálva van, és magyarázatokkal is elláttuk.

 

Az engedélyhez kötöttség előírásainak változásai


2013 előtt azon kellett elgondolkodni, hogy egy építkezéshez építési engedélyt kell kérnünk, vagy bejelentést kell tenni, vagy esetleg egyikre sincs szükség. 2013. január 1-jétől pár évig ismét csak két kategória volt: az engedélyhez kötött és az e nélkül végezhető tevékenységek. Az engedély nélkül végezhető tevékenységek listája a 2015. évben több alkalommal, illetve 2016. január 1. napjától is módosult, valamint a legtöbb lakóépület megépítéséhez, bővítéséhez már csak az ún. egyszerű bejelentést kell megtenni. Lényeges, hogy 2017. január 1. napjától az engedélyhez kötött építési tevékenységek köre jelentősen csökkent, illetve 2022 januárjától – az épület térfogatának fogalma miatt – több építési tevékenységet új szabályoknak megfelelően kell már besorolni.

Az engedélyhez kötöttség szabályainak változásait IDE KATTINTVA ismerhetik meg.
 

A lakóházak építésének és bővítésének többsége egyszerű bejelentéshez kötött


Egyszerű bejelentésnek nevezzük azt a létesítési formát, amelyet a lakóépületek építésére vezetett be a jogalkotó. Fokozatosan bővült azon építési tevékenységek köre, amelyeket egyszerű bejelentéssel lehet – vagyis inkább kötelező – megvalósítani. Nem szabad összekeverni az egyszerű bejelentést a koronavírus-járvány időszaka alatt bevezetett ún. ellenőrzött bejelentés lehetőségével.

Az egyszerű bejelentésre vonatkozó előírások a 2016. január 1-jei bevezetését követően több alkalommal is változtak. Attól függ, hogy melyik időállapot szerinti rendelkezéseket kell alkalmazni, hogy mikor történt meg az egyszerű bejelentés, és ennek megfelelő időállapotú tájékoztatót olvassák el. Kivételes esetben előfordul, hogy az új szabályok a már bejelentett vagy megkezdett építési tevékenységekre is kiterjednek, ezért javasoljuk minden esetben a legfrissebb tájékoztató áttanulmányozását is.

Az egyszerű bejelentésről szóló tájékoztatót ide kattintva érhetők el.

 

Mihez nem kell építési engedély? A hatályos jogszabályi lista


A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. számú melléklete tartalmazza az építési engedély nélkül végezhető tevékenységek felsorolását (pirossal jelöljük a 2022.01.11. napjától módosult sorokat, illetve kékkel a 2023.05.15. napjától hatályos 34. sort) [1]:

1.

 

Építmény átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, homlokzatának megváltoztatása, kivéve zártsorú vagy ikres beépítésű építmény esetén, ha e tevékenységek a csatlakozó építmény alapozását vagy tartószerkezetét is érintik.[2] [3] [4].

 

1a.

 

Meglévő építmény hasznos alapterületet nem növelő bővítése, kivéve a lapostetős épület magastetővel történő bővítését[5]

 

2.

 

Meglévő építmény utólagos hőszigetelése, homlokzati nyílászáró cseréje, a homlokzatfelület színezése, a homlokzat felületképzésének megváltoztatása [6].

 

3.

 

Meglévő építményben új égéstermék-elvezető kémény létesítése.[7]

 

4.

 

Új, önálló (homlokzati falhoz rögzített vagy szabadon álló) égéstermék-elvezető kémény építése, melynek magassága a 6,0 m-t nem haladja meg [8].

 

5.

 

Kizárólag az épület homlokzatához rögzített előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése, elhelyezése[9]

 

6.

 

Épületben az önálló rendeltetési egységek számának változtatása.

 

7.

 

Kereskedelmi, vendéglátó rendeltetésű épület építése, bővítése, melynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 20,0 m2 alapterületet (az Eljárási kódex 14. pont e) alpontjában és a 30. pontban foglaltak figyelembevételével)

 

8.

 

Nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, bővítése, amelynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a 100 m3 térfogatot és 4,5 m gerincmagasságot, lapostetős épület esetén a 3,5 m homlokzatmagasságot [10] [11] [12].

 

9.

 

Önálló reklámtartó építmény, valamint gépjármű-üzemanyag egységárának feltüntetésére szolgáló oszlop vagy tábla építése, elhelyezése [13] [14]

 

10.

 

Temető területén:
a) sírbolt, urnasírbolt építése, bővítése, melynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 50 m2 alapterületet, vagy a 3,0 m magasságot,
b) urnafülke, sírhely, sírjel építése, elhelyezése.

 

11.

 

Szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel építése, elhelyezése, ha annak a talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a 6,0 m-t.

 

12.

 

Emlékfal építése, melynek talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a 3,0 m-t.

 

13.

 

Park, játszótér, sportpálya megfelelőségi igazolással – vagy 2013. július 1-je után gyártott szerkezetek esetében teljesítménynyilatkozattal – rendelkező műtárgyainak építése, egyéb építési tevékenység végzése[15].

 

14.

 

Megfelelőség igazolással - vagy 2013. július 1-je után gyártott szerkezetek esetében teljesítménynyilatkozattal - rendelkező építményszerkezetű, tömegtartózkodás céljára nem szolgáló, és legfeljebb 180 napig fennálló[16]
a) rendezvényeket kiszolgáló színpad, színpadi tető, lelátó, mutatványos, szórakoztató, vendéglátó, kereskedelmi, valamint előadás tartására szolgáló építmény,
b) kiállítási vagy elsősegélyt nyújtó építmény,
c) levegővel felfújt vagy feszített fedések (sátorszerkezetek),
d) ideiglenes fedett lovarda
e) legfeljebb 50 fő egyidejű tartózkodására alkalmas vagy nettó 20 m2 alapterületet meg nem meghaladó - az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerinti - állvány jellegű építmény építése [17] [18].

 

15.

 

Növénytermesztésre szolgáló üvegház építése, bővítése [19] [20].

 

16.

 

Növénytermesztésre és gombatermesztésre szolgáló fóliasátor építése, bővítése [21] [22] [23]

 

17.

 

A 6,0 m vagy annál kisebb magasságú, a 60 m3 vagy annál kisebb térfogatú siló, ömlesztettanyag-tároló, nem veszélyes folyadékok tárolója, nem veszélyes anyagot tartalmazó, nyomástartó edénynek nem minősülő, föld feletti vagy alatti tartály, tároló elhelyezéséhez szükséges építmény építése, bővítése [24].

 

18.

 

Magánhasználatú kerti víz-, fürdőmedence, kerti tó építése.[25]

 

19.

 

A telek természetes terepszintjének építési tevékenységgel összefüggő, 1,0 m-nél nem nagyobb mértékű, végleges jellegű megváltoztatása.[26]

 

20.

 

Támfal építése, bővítése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, megváltoztatása, amelynek mérete az építési tevékenységgel nem haladja meg a rendezett alsó terepszinttől számított 1,5 m magasságot.[27]

 

21.

 

Kerítés, kerti építmény, tereplépcső, járda és lejtő, háztartási célú kemence, húsfüstölő, jégverem, valamint zöldségverem építése, építménynek minősülő növénytámasz, növényt felfuttató rács építése, bővítése[28].

 

22.

 

Mobil illemhely, mobil mosdó, mobil zuhanyozó elhelyezése, árnyékszék építése, bővítése [29].

 

23.

 

Napenergia-kollektor, szellőző-, klíma-, riasztóberendezés, villámhárító-berendezés, áru- és pénzautomata, kerékpártartó, zászlótartó építményen vagy építményben való elhelyezése. [30] [31]

 

24.

 

Építménynek minősülő, háztartási hulladék elhelyezésére szolgáló hulladékgyűjtő és -tároló[32], sorompó, árnyékoló elhelyezése [33].

 

25.

 

Telken belüli közmű-becsatlakozási és közműpótló műtárgy építése.

 

26.

 

Telken belüli geodéziai építmény építése.

 

27.

 

Zászlótartó oszlop (zászlórúd) építése, melynek terepszinttől mért magassága a 6,0 métert nem haladja meg [34].

 

28.

 

Építési tevékenység végzéséhez szükséges, annak befejezését követően elbontandó állványzat és felvonulási építmény építése.[35]

 

29.

 

Magasles, vadetető, erdei építmény, kilátó építése, amelynek a terepcsatlakozástól mért legfelső pontja az 5,0 m-t nem haladja meg (figyelemmel a 7. és a 14. e) pontra) [36].

 

30.  

 

Közforgalom elől elzárt, telken belüli út, parkoló, áteresz, bejáró-, átjáró-híd építése [37] [38]

 

31.

 

A pince építése, bővítése, melynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a 20 m3 légteret és a 2,0 m mélységet [39]

 

32. 

 

Közterületen, filmforgatáshoz [40] kapcsolódó építmény létesítése[41].

 

33. 

 

A lakó rendeltetést bemutató épület építése, amely a nemzetközi innovációs házépítő verseny keretében vagy kutatási, kiállítási célból valósul meg[42]

 

34. Állandó, telepített fagyvédelmi szélgép elhelyezéséhez építmény építése (2023.05.15. napjától hatályos, a részleteket lásd ITT)


 

Az engedély nélküli épületekre is vonatkoznak az építésügyi előírások!


Az építési engedélyhez nem kötött építési tevékenységekre is vonatkoznak a jogszabályok:

a) Az építési engedélyhez vagy bejelentéshez nem kötött építési tevékenységek esetében is teljesíteni kell a településképi rendelet, a helyi építési szabályzat és az általános érvényű kötelező építésügyi és más hatósági előírásokat!
b) A helyi önkormányzati rendeletében felsorolt és bejelentési eljárás lefolytatásához kötött tevékenységek esetében a településképi bejelentési eljárást le kell folytatni!
c) Műemlékek esetében örökségvédelmi hatósági engedélyhez, bejelentéshez kötött tevékenységek is léteznek
d) Sajátos építményfajták tekintetében be kell tartani a vonatkozóan speciális jogszabályi rendelkezéseket is!
e) A lakóépületek építésére, bővítésére, illetőleg annak hatósági kontrolljára sajátos szabályok vonatkoznak (lásd: Lakóépület építésének egyszerű bejelentése)
f) A koronavírus-járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzeti normák között találjuk meg az ún. ellenőrzött bejelentést

 

Az Építésijog.hu következő konferenciájára 2023. szeptember 27-én kerül sor (MÉK 2 pont, MÜK 9 pont)

 

 

[1] 2016.12.31. napján még 34 sorból állt a melléklet, de már akkor is igazából csak 33 sor volt, mivel 2013. október 14. napjáig építési engedély nélkül végezhető tevékenység volt az elektronikus hírközlési építmény: a) műtárgynak minősülő antennatartó szerkezet létesítése, ha annak bármely irányú mérete a bruttó 6,0 m-t nem haladja meg, vagy b) az antennatartó szerkezet méretétől függetlenül a szerkezetre antenna felszerelése, ha az antenna bármely irányú mérete a 4,0 m-t nem haladja meg. Az elektronikus hírközlési építményekre vonatkozó rendelkezést a 358/2013. (X. 9.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdés a) pontja helyezte hatályon kívül, és ekkor törölték a 31. sort. A korábbi 27. sort, amely az utasváró fülke építése volt, 2016. január 1. napjától helyezték hatályon kívül [482/2016. (XII. 28.) Korm. rend. 31. § a) pont; 482/2016. (XII. 28.) Korm. rend. 4. számú melléklet; 312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 1. számú melléklet]. Az 1a. pont 2022.01.11. napjától került a mellékletbe, így jelenleg ismét 34 sorból áll az építési engedély nélkül végezhető tevékenységek listája.

[2] A 67/2013. (III. 8.) Korm. rendelet 18. § (6) bekezdés 17. pontja emelte be az átalakítást is, mint engedély nélkül végezhető tevékenységet. Elméletileg 2013. január 1. és 2013. március 9. között az átalakítási munkálatok engedélyköteles tevékenységnek minősültek. Ugyanezen jogszabály az építési engedélykötelessé váló építési tevékenységgel érintett épület távolságát is csökkentette 50-ről 10 méterre.

[3] A műemléki jelentőségű területen a telek közterületi határához legközelebb, de legfeljebb 10 méterre álló meglévő épület átalakítását 2015. március 12. napjáig építési engedélyhez kötött tevékenység volt (lásd: 38/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 18. § (12) bek. b) pont).

[4] A 2017. január 1. napjától hatályos változás leírását, és a 2016. december 31-i szövegállapot összehasonlítása itt elérhető: Alig maradt építési engedélyhez kötött tevékenység

[5] 2022. január 11. napjától jelentős változás, hogy nem kell építési engedélyt kérni a meglévő építmény hasznos alapterületét nem növelő bővítés esetében [788/2021. (XII. 27.) Korm. rend. 18. § (1) bek.; 312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 1. mellékletét 1a. pont]. lásd: Jelentősen változott az építési engedély nélkül végezhető tevékenységek köre

[6] Asz áthidalókra vonatkozó feltétel 2017. január 1. napjától törölve - lásd: Alig maradt építési engedélyhez kötött tevékenység

[7] Tartószerkezeti érintettségre vonatkozó feltétel törölve 2017. január 1. napjától - lásd: Alig maradt építési engedélyhez kötött tevékenység

[8] Tartószerkezeti érintettségre vonatkozó feltétel törölve 2017. január 1. napjától - lásd: Alig maradt építési engedélyhez kötött tevékenység

[9] 2020.12.31-ig az 5. pont: Az épület homlokzatához illesztett előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása. 2021.01.01. napjától csak a homlokzathoz rögzített, és nem a mellé illesztett előtető az, amely engedély nélkül építhető. Lásd: Megszűnt az ütemezés miatti engedélymódosítás. Nem minden előtető építhető engedély nélkül

[10] 2022.01.11-étől csökkent az érintett építmények köre, ugyanis a korábbi nettó 100 m3 nagyobb térfogatot eredményezett [788/2021. (XII. 27.) Korm. rend. 20. § k) pont; 312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 1. melléklet 8. pont]. Lásd: Jelentősen változott az építési engedély nélkül végezhető tevékenységek köre

[11] 2016. december 31. napján a mérethatárok nettó 50 m3 térfogat és 3,0 m gerincmagasság volt.

[12] 2016. január 1. napjától a nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény átalakítása és felújítása is engedély nélkül elvégezhető, nem csak a megépítése vagy bővítése (lásd: 441/2015. (XII. 28.) Korm. rend. 180. § 15. pont).

[13] Gépjármű-üzemanyag egységárának feltüntetésére szolgáló oszlop vagy tábla (vagyis a benzinkúton található és üzemanyag árkijelző oszlop, totemoszlop) építése, elhelyezése 2021.01.01-től nem építési engedélyhez kötött [668/2020. (XII. 28.) Korm. rend. 32. § (3) bek.; 668/2020. (XII. 28.) Korm. rend. 6. melléklet 2. pont a) alpont; 312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 1. melléklet 9. pont].

[14] 2016. december 31. napján hatályos szöveg: „Önálló reklámtartó építmény építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása, melynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg
a) beépítésre nem szánt területen a 9,0 m magasságot,
b) beépítésre szánt területen a 4,5 m magasságot.”

[15] A 13. pontban 2015. március 5-i hatállyal pontosították a szöveget, amelynek megfelelően a 2013. július 1-je után gyártott szerkezetek esetében teljesítménynyilatkozatot kell csatolni, és a műszaki specifikáció nem elegendő (lásd: 300/2014. (XII. 5.) Korm. rend. 19. §, 12. melléklet 2. pont).

[16] A jogszabályalkotó az új OTSZ hatálybalépésével egyidejűleg 2015. március 5. napjától kapcsán, a nettó 20 m2 alapterületnél kisebb kereskedelmi és az ideiglenes rendezvényeken megjelenő állvány jellegű építmények (pl. színpad, lelátó) esetében mérethatárhoz kötötte az engedély nélkül megvalósítható építményeket (lásd: 300/2014. (XII. 5.) Korm. rend. 19. §, 12. melléklet 1. pont).

[17] A 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 17. § (7) bekezdés 29. pontja 2014. március 15-i hatállyal szigorította az ideiglenes rendezvényépületek létesítésének előírásait. Egyértelművé vált, hogy csak 180 napig fennálló és csak tömegtartózkodásra nem szolgáló építmények esetében lehet szó arról, hogy építési engedély nélkül állítsák fel.

[18] Az e) pontból a rendeltetésre vonatkozó kikötés törölve 2017. január 1. napjától - lásd: Alig maradt építési engedélyhez kötött tevékenység

[19] 2021.01.01. napjától pontosított szöveg [668/2020. (XII. 28.) Korm. rend. 32. § (3) bek.; 668/2020. (XII. 28.) Korm. rend. 6. melléklet 3. pont b) alpont; 312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 1. melléklet 15. pont]. Lásd: Megszűnt az ütemezés miatti engedélymódosítás. Nem minden előtető építhető engedély nélkül

[20] 2016. december 31. napján hatályos szöveg: „Növénytermesztésre szolgáló üvegház építése, bővítése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, megváltoztatása, melynek legmagasabb pontja az építési tevékenység után sem haladja meg
a) beépítésre nem szánt területen a 9,0 m-t,
b) beépítésre szánt területen a nettó 100,0 m2 alapterületet és a 4,5 m-t.”

[21] A 15. ponthoz hasonlóan innen is törölték 2017. január 1. napjától a korábbi mérethatárokat.

[22] A gombatermesztéshez szolgáló fóliasátor 2019.02.12-étől lett engedély nélkül létesíthető [13/2019 (II. 11.) Korm. rend. 18. § 16. pont; 312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 1. melléklet 16. pont]. Lásd: Egyszerűsödnek az építési engedélytől való eltérés szabályai

[23] 2021.01.01. napjától pontosított szöveg [668/2020. (XII. 28.) Korm. rend. 32. § (3) bek.; 668/2020. (XII. 28.) Korm. rend. 6. melléklet 3. pont b) alpont; 312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 1. melléklet 16. pont]. Lásd: Megszűnt az ütemezés miatti engedélymódosítás. Nem minden előtető építhető engedély nélkül

[24] 2021.01.01. napjától pontosított szöveg [668/2020. (XII. 28.) Korm. rend. 32. § (3) bek.; 668/2020. (XII. 28.) Korm. rend. 6. melléklet 3. pont c) alpont; 312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 1. melléklet 17. pont]. Lásd: Megszűnt az ütemezés miatti engedélymódosítás. Nem minden előtető építhető engedély nélkül

[25] 2016.12.31. napján hatályos szöveg: „A bruttó 50,0 m3-nél nem nagyobb térfogatú vagy a 1,5 m-nél nem mélyebb magánhasználatú kerti víz-, fürdőmedence, kerti tó építése.”

[26] A szöveg pontosítva 2017. január 1. napjától [482/2016. (XII. 28.) Korm. rend. 31. § a) pont; 482/2016. (XII. 28.) Korm. rend. 4. számú melléklet; 312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 1. számú melléklet]. Lásd még: 2017-ben már a lakóépület bővítése is egyszerű bejelentés alapján történik

[27] A mérethatár 2016.12.31. napján még 1 méter volt [482/2016. (XII. 28.) Korm. rend. 31. § a) pont; 312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 1. számú melléklet]. Lásd még: 2017-ben már a lakóépület bővítése is egyszerű bejelentés alapján történik

[28] 2021.01.01. napjától pontosított szöveg [668/2020. (XII. 28.) Korm. rend. 32. § (3) bek.; 668/2020. (XII. 28.) Korm. rend. 6. melléklet 3. pont c) alpont; 312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 1. melléklet 21. pont]. Lásd: Megszűnt az ütemezés miatti engedélymódosítás. Nem minden előtető építhető engedély nélkül

[29] 2021.01.01. napjától pontosított szöveg [668/2020. (XII. 28.) Korm. rend. 32. § (3) bek.; 668/2020. (XII. 28.) Korm. rend. 6. melléklet 2. pont b) alpont; 312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 1. melléklet 22. pont]. Lásd: Megszűnt az ütemezés miatti engedélymódosítás. Nem minden előtető építhető engedély nélkül

[30] A napenergia-kollektor elhelyezése a 67/2013. (III. 8.) Korm. rendelet 18. § (6) bekezdés 18. pontja alapján 2013. március 9-étől már nem engedélyköteles tevékenység. A 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 1. számú melléklet V.25. pontja alapján egyébként a napenergia-kollektor létesítése 2012. december 31-ig engedély (és bejelentés) nélkül végezhető tevékenység volt. A napelem elhelyezése ugyanebben a pontban még szerepelt, de a jelenlegi jogszabályban már nem.

[31] A tartószerkezeti érintettség kikötését 2017. január 1. napjától törölték a pontból [482/2016. (XII. 28.) Korm. rend. 31. § a) pont; 312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 1. számú melléklet].

[32] A 67/2013. (III. 8.) Korm. rendelet 18. § (6) bekezdés 19. pontja szerint 2013. március 9-étől már nem mindenféle tároló építhető építési engedély nélkül, kizárólag a szelektív és háztartási célú hulladékgyűjtő-tároló.

[33] A szöveget 2017. január 1. napján pontosították. A korábbi szövegben „szelektív és háztartási célú hulladékgyűjtő” szerepelt [482/2016. (XII. 28.) Korm. rend. 31. § a) pont; 312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 1. számú melléklet].

[34] A 2016.12.31. napján hatályos 27. pont az utasváró fülke építése volt, és a korábbi 28. pont a szöveg változtatása nélkül lett a 27. pont.

[35] 2016.12.31. napján az építési tevékenység végzéséhez szükséges, annak befejezését követően elbontandó felvonulási építmény csak bruttó 50 m3 térfogatig volt építési engedély nélkül elhelyezhető [482/2016. (XII. 28.) Korm. rend. 31. § a) pont; 312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 1. számú melléklet].

[36] Az új OTSZ hatálybalépésével egyidejűleg - 2015. március 5. napjától - az állvány jellegű építménynek tekinthető, magasles építmény építése (lásd: 300/2014. (XII. 5.) Korm. rend. 19. §, 12. melléklet).

[37] A 2016.12.31. napján hatályos, a fesztávra vonatkozó kikötést 2017. január 1. napjától törölték a pontból.

[38] 2019.02.12. napjától a közforgalom elől elzárt telken út és parkoló kiépítése került be a már meglévő műtárgyak (áteresz, bejáró-, átjáró-híd) engedély nélkül építhető csoportjába [13/2019 (II. 11.) Korm. rend. 18. § 18. pont; 312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 1. melléklet 30. pont]. Lásd: Egyszerűsödnek az építési engedélytől való eltérés szabályai

[39] 2019.10.24-étől pontosított szöveg [244/2019. (X. 22.) Korm. rend. 12. § f) pont; 312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 1. melléklet 31. pont]. A korábbi 31. pont: A legfeljebb 2,0 m mélységű és legfeljebb 20 m3 légterű pince építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése.

[40] Lásd a kapcsolódó jogszabályokat:
- a közterületek és az állami tulajdonban álló ingatlanok filmforgatási célú használatának részletes szabályairól szóló 302/2016. (X. 13.) Korm. rendelet
- a települési önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú használatára vonatkozó eljáráshoz kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 16/2013. (VII. 11.) KIM rendelet

[41] A települési önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú használatához kapcsolódó részletes szabályokról szóló 205/2013. (VI. 14.) Korm. rendelet 9. §-a rögzítette ezt az új, építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységi csoportot.

[42] 2020.07.24-étől hatályos pont. Lásd: Bővült az engedély nélkül építhető építmények köre

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt