01. A jogszabály és a jogforrás

Szerző: Építésijog.hu Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2015. január 26. hétfő, 16:41

Közzétéve: 2008. augusztus 09. szombat, 00:38

Azt mindenki tudja, hogy a jogainkat és kötelezettségeinek a jogszabályok határozzák meg, de azzal már kevesebben vannak tisztában, hogy mit nevezünk jogszabálynak, azok hogyan keletkeznek. Soha nem szabad elfelejteni, hogy a jogszabály nem tudása nem mentesít az abban foglalt kötelezettségek teljesítése alól.

Részletek »

01. A közigazgatás rendszere

Szerző: dr. Mátyás Mónika dr. Mátyás Mónika

Utolsó frissítés: 2015. október 07. szerda, 12:33

Közzétéve: 2008. augusztus 09. szombat, 00:37


A közigazgatás rendszerének meghatározása során elsődlegesen a két alrendszerre kell felhívni a figyelmet: az államigazgatásra és az önkormányzati igazgatásra. A megkülönböztetésnek a feladatot ellátó szervek és a jogorvoslati rendszer szempontjából is van jelentősége.

Részletek »

01. Az építési folyamatban résztvevők

Szerző: Építésijog.hu Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2015. november 02. hétfő, 17:33

Közzétéve: 2013. június 01. szombat, 11:39

A kivitelezési szereplőinek főként az Építési törvény és a Kivitelezési kódex (191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet) szabályaival kell megismerkedniük. 2014. január 1-jétől a résztvevők közül törölték a beruházáslebonyolítókat, és átalakult a szakmagyakorlási tevékenységek listája is.

Részletek »

01. Az építésügyi igazgatás jogszabályai

Szerző: Építésijog.hu Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2017. április 27. csütörtök, 12:49

Közzétéve: 2008. szeptember 09. kedd, 18:21

Az építésügy fogalmához tartozik mindaz a tevékenység, amely az épített környezet kialakításával vagy védelmével kapcsolatos. Az építésügyi igazgatási jog magában foglalja az építésügyre vonatkozó feladatokat, az építésügyi igazgatási szervek szervezetére, hatáskörére és működésére, valamint az építési tevékenységgel kapcsolatos anyagi és eljárásjogi szabályokat. Amennyiben a jogalkalmazó az építésügy területén felmerülő kérdésre keresi a választ, az esetek döntő többségében az alábbiakban felsorolt jogszabályokban található meg a megoldás. Jelen tájékoztatóban nyomon követhetők az Étv. és az OTÉK módosításai is.

Részletek »

01. Jókarbantartási kötelezési eljárás. Szervizkönyv

Szerző: Építésijog.hu Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2015. november 02. hétfő, 17:56

Közzétéve: 2013. június 01. szombat, 14:53

A jókarbantartási kötelezettség ellenőrzése és az ehhez kapcsolódó hatósági hatáskörök 2013. január 1-jétől az építésfelügyeleti hatósághoz kerültek. A szükséges építési munkálatok elrendeléséhez kapcsolódó eljárási szabályok lényegében nem változtak, de az építésfelügyeleti hatóság már el tudja rendelni a szervizkönyv pótlását is.

Részletek »

01. Közös tulajdon, társasház, lakásszövetkezet

Szerző: Építésijog.hu Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2015. szeptember 07. hétfő, 09:07

Közzétéve: 2008. szeptember 09. kedd, 10:37

A közös tulajdonban lévő házra és a társasházi lakásra vonatkozó szabályozás között nagyon sok hasonlóságot és számos eltérést találunk. Az alábbi tájékoztatóból megismerhető, hogy milyen előírásokat kell alkalmazni például a birtoklásra, a használatra vagy a költségviselésre. A jobb szemléltetés érdekében táblázatba foglalva mutatjuk be a lényegesebb előírásokat. Ezt követően összefoglaljuk a lakásszövetkezetekre vonatkozó jogszabályi előírásokat.

Részletek »

01. Mi az a műemlék?

Szerző: dr. Jámbor Attila dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2017. október 05. csütörtök, 09:39

Közzétéve: 2013. július 28. vasárnap, 11:35

Hajlamosak vagyunk minden régi épületet műemléknek tekintetni, azonban az Örökségvédelmi törvény ennél pontosabban, illetve kategóriákra bontva határozza meg a védendő értékeket. Az Országgyűlés 2015-ben bevezette a nyilvántartott műemléki érték fogalmát, amely egy kétlépcsős, fokozatos védetté nyilvántartást tesz lehetővé, így átalakult a korábbi műemléki fogalom is. Más a műemlék, más a műemléki érték és más az épített örökség, illetve építészeti érték fogalma.

Részletek »

01. Mi az a szerződésszegés?

Szerző: Építésijog.hu Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2017. március 29. szerda, 09:30

Közzétéve: 2008. szeptember 09. kedd, 17:55

Ha valaki nem teljesíti azt, amit a szerződésben vállalt, illetve nem akkor vagy nem úgy teszi meg, akkor szerződésszegést követ el. A szerződésszegés következményei attól függnek, hogy ki követte el, és a mulasztás, hiba bekövetkezéséért felelősséggel tartozik-e. Az új Ptk. módosította a szerződésszegéshez kapcsolódó általános előírások több pontját is.

Részletek »

01.1. Az önkormányzati rendszer

Szerző: dr. Mátyás Mónika dr. Mátyás Mónika

Utolsó frissítés: 2016. július 14. csütörtök, 20:04

Közzétéve: 2012. szeptember 05. szerda, 11:51

A magyar önkormányzati és települési rendszer folyamatosan változásban van.

Részletek »

01.2.3.1. Városligeti építési szabályzat

Szerző: dr. Jámbor Attila dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2019. január 06. vasárnap, 14:54

Közzétéve: 2014. január 15. szerda, 18:04

A Duna-parti építési szabályzat mellett jelenleg már a Városligetre is egyedi, az országos és a helyi építésügyi előírásoktól független építési szabályzat alkotható.A Városligeti építési szabályzat hatálybalépését követően – amely 2014. júniusában várható – egyebek mellett a Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata által elfogadott településrendezési eszközöket sem szükséges majd figyelembe venni. A 2013. évi CCXLII. törvény a közbeszédben gyakran előkerülő zöldterületre is tartalmaz előírásokat. A jogszabály a Liget Budapest projekt (a Múzeum-negyed) kialakításának feltételei kívánja megteremteni.

Részletek »