Bővült az engedély nélkül építhető építmények köre

Szerző:  Baksa Lajos

Utolsó frissítés: 2020.08.14. 12:01

Közzétéve: 2020.08.04. 19:05

Az Eljárási kódexben 2020. júliusában két lényeges módosítás történt: kivezették a függő hatályú döntésre vonatkozó rendelkezéseket, és bővítették az építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységek körét.


Magyar Közlöny: Magyar Közlöny: 2020. évi 157. szám, 2020. évi 176. szám
Érintett jogszabály: 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
Módosító jogszabály:315/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet, 357/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet 
Hatályos: 2020. július 2., 2020. július 24.
 

Az Eljárási kódexből is kikerültek a függő hatályú döntésre vonatkozó előírások


 
Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (Eljárási kódex) két ütemben is módosításra került a legutóbbi jogszabályváltozások során.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényben (Ákr.) a függő hatályú döntés jogintézményének kivezetése kapcsán elengedhetetlen volt a kapcsolódó végrehajtási jogszabályok módosítása is. Ennek okán az Eljárási kódexben az engedélyezési eljárásokra vonatkozó különös eljárásjogi szabályok közül a függő hatályú döntésre vonatkozó előírásokat hatályon kívül helyezték. 2020 júliusától az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban sem találkozhatunk a módosítás után indult ügyekben már függő hatályú „bianco” döntésekkel, és így jogosultságok sem szerezhetők a továbbiakban.
 

A kiállításokon létesített lakóépületekhez nem kell építési engedélyt kérniAz Eljárási kódex 1. számú mellékletében, az építési engedély nélkül végezhető munkák felsorolása között, egy új ponttal bővült a lista, jelesül, hogy a lakó rendeltetést bemutató épület építése, amely a nemzetközi innovációs házépítő verseny keretében vagy kutatási, kiállítási célból valósul meg. Fontos kiemelni, hogy az ilyen - engedély nélkül megépíthető - építményeket a polgármester nem vonhatja a településképi bejelentés körébe, mivel a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (Településrendezési kódex) módosításával a jogalkotó ezt az eshetőséget egyértelműen kizárta. Vagyis a nemzetközi innovációs házépítő verseny keretében vagy kutatási, kiállítási célból megépített lakó funkciót bemutató épület építési engedély és településképi bejelentés nélkül építhető a jövőben [315/2020. (VII. 1.) Korm. rend. 4. §; 357/2020. (VII. 23.) Korm. rend.1-2. §; 312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 10. § (3) bek., 11/A. § (2a) bek., 54. § (7a) bek., 55. § (5) bek., 1. számú melléklet 33.) pont; 314/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 26/B. § (1c) bek.].

 

(Kép forrása: 11.kerulet.ittlakunk.hu)


Érdekesség, hogy a jogszabály (ide kattintva olvasható) indokolása szerint az élet- és vagyonbiztonság szempontjából fontos előírások betartása itt is kiemelten fontos, ennek biztosítására szolgál az ÉMI NKft. szakértői véleménye. A szakvélemény előírása azonban nem szerepel az Eljárási kódexben, csak a Solar Decathlon Europe 2019 nemzetközi egyetemi innovációs házépítő verseny fennmaradó épületei vonatkozásában van ilyen követelmény (lásd: Fennmaradhatnak a Solar Decathlon Europe 2019 nemzetközi egyetemi innovációs házépítő verseny épületei).

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt