A kormányzati igazgatási szünet hatása az engedélyezési és tervtanácsi eljárásokra

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2023.01.19. 19:20

Közzétéve: 2023.01.08. 22:13

A kormányzati igazgatási szünet azt jelenti, hogy egy meghatározott időszakban nem telnek az engedélyezési eljárási határidők. Az azonban kérdésként merült fel, hogy az igazgatási szünetet követő munkaszüneti nap hogyan számítandó. Érdemes tudni, hogy a közigazgatási kereset benyújtására is hosszabb időnk van. Az alábbi tájékoztatóban kitérünk a földhivatali és tervtanácsi eljárások részletszabályaira is.


Magyar Közlöny: 2022. évi 196. szám, 2022. évi 213. szám
Módosító jogszabály: 460/2022. (XI. 10.) Korm. rendelet, 565/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet
Érintett jogszabály: 369/2022. (IX. 29.) Korm. rendelet
Hatályos: 2022. november 11., 2022. december 24.

 

A veszélyhelyzeti rendelet: 369/2022. (IX. 29.) Korm. rendelet


A Kormány az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktus (orosz-ukrán háború) miatt kihirdetett veszélyhelyzetben fogadta el kormányzati igazgatási szünet elrendeléséről és a kormányzati igazgatási szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 369/2022. (IX. 29.) Korm. rendeletet. A jogszabályt utóbb két kormányrendelet pontosította.

A jogszabály részletesen meghatározza egyebek mellett a munkáltatói jogkör gyakorlójának kötelezettségeit, illetve egyebek mellett a foglalkoztatott jogviszonyára vonatkozó speciális rendelkezéseket is.

 

Az igazgatási szünet 2022. december 22. napjától 2023. január 6. napjáig tartott


A 2022. december 22. napjától 2023. január 6. napjáig tartó időszakban az építésügyi, az építésfelügyeleti és az örökségvédelmi hatóság ügyintézése szünetelt [369/2022. (IX. 29.) Korm. rend. 1. § (2) bek.]. Az igazgatási szünet időtartama a hatósági és egyéb eljárások ügyintézési határidejébe nem számít bele, az igazgatási szünet időtartama alatt a kormányzati igazgatási szerv feladatait nem látta el, és az ügyfélfogadás sem működött [369/2022. (IX. 29.) Korm. rend. 2. § (1) bek.].

Az igazgatási szünet időtartama alatt az engedélyezési határidők nem teltek, illetve a hatóság hallgatásán alapuló szerzett jogok nem álltak be [369/2022. (IX. 29.) Korm. rend. 2. § (2) bek. a) pont]. A tudomásulvételi eljárásokban (használatbavétel tudomásulvétele, ellenőrzött bejelentés, veszélyhelyzet esetén végzett építési tevékenység tudomásulvételi eljárás, örökségvédelmi bejelentés) az Ákr. szerinti jogszerű hallgatásnak van helye, de mivel a hatóság nem végez tevékenységet, így az igazgatási szünet alatt a „hallgatás” sem következhet be.

A 2022. december 21. napján a folyamatban lévő eljárások ügyintézési határidői megszakadtak, és 2023. január 7. napjától folytatni kell a számítást. A folytatás első és második napja is hétvégére esik, de az ügyintézési határidő ezeken a napokon úgy is telik, hogy a hatóság eljárási cselekményt nem tud még végezni.

A 2022. december 24-i pontosítás annyit segített a hatóságokon, hogy ha az eljárási, illetve ügyintézési határidő 2023. január 7. vagy 8. napján járna le, azt 2023. január 9. napján kell lejártnak tekinteni [369/2022. (IX. 29.) Korm. rend. 2. § (9) bek.].

 

Hosszabb idő áll rendelkezésre a közigazgatási keresetek benyújtására


A 2022. december 22. napjától 2023. január 6. napjáig tartó időszak nem számít bele a közigazgatási per indítására szolgáló határidőbe [369/2022. (IX. 29.) Korm. rend. 2. § (2) bek. c) pont].

Ha például 2022. december 20. napján vette át valaki az építési engedély elutasításáról szóló döntést, akkor 2023. január 4-e helyett január 20-áig lehet benyújtani a keresetet. Arra figyeljünk, hogy január 7-e és 8-a már beleszámít a keresetindítási határidőbe, azzal, hogy ha ezeken a napokon járna le a határidő, akkor január 9-én még benyújtható (vagy magánszemélyek esetében postára adható) a keresetlevél. 

A munkaszüneti napok - ha nincs igazgatási szünet - egyébként beleszámítanak a keresetindítási határidőbe, de ha munkaszüneti napon járna le a határidő, akkor még a következő munkanapon beadható a kereset. Az igazgatási szünetet és az ítélkezési szünetet se keverjük össze: a keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélkezési szünet nem érinti [2017. évi I. tv. 39. § (4) bek.].

Ne felejtsük el, hogy az építésügyi hatóság vagy az építésfelügyeleti hatóság végleges döntését a közlésétől számított 15 napon belül lehet bírósági úton megtámadni. Az építésügyi hatóság és az építésfelügyeleti hatóság eljárásaiban ugyanis nem a Kp. szerinti, általános 30 napos keresetindítási határidő érvényesül [1997. évi LXXVIII. tv. 53/I. §; 2017. évi I. tv. 39. § (1) bek.].
 

A földhivatalok január 9-én érkeztetik a beadványokat


A 2022 novemberi pontosítás rendezte a földhivatalok részére benyújtott iratok sorsát. Az ingatlanügyi hatóság által
a) 2023. január 9-én postai kézbesítés útján átvett,
b) az igazgatási szünet alatt elektronikusan érkezett és 2023. január 9-én az ingatlanügyi hatóság hivatalos tárhelyén lévő, valamint
c) a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 22. § a) pontja szerint beérkezett
ingatlan-nyilvántartási iratokat 2023. január 9. napján beérkezettnek és kézbesítettnek kell tekinteni, továbbá azokat az ingatlanügyi hatóság 2023. január 9-ei érkezéssel széljegyzi a tulajdoni lapon [369/2022. (IX. 29.) Korm. rend. 2. § (7) bek.].
 

forrás: foldhivatal.hu


Ez azt jelenti, hogy az igazgatási szünet alatt megküldött beadványokat a földhivatalok legkésőbb 2023. január 9-én kötelesek iktatni, és ezen a napon kerül rá a széljegy is a tulajdoni lapra.

 

A tervtanácsi eljárásokban is alkalmazandó az igazgatási szünet


Az építészeti-műszaki tervtanácsok három szintje: Országos Építészeti Tervtanács, területi tervtanácsok és a helyi építészeti-műszaki tervtanácsok. Az Építésijog.hu cikksorozatának negyedik részéből az építészeti-műszaki tervtanácsok üléseire és a tervtanácsi véleményre vonatkozó részletes szabályokat ismerhetik meg. Ez a cikk foglalkozik az eljárási határidőkkel is.

A veszélyhelyzeti rendelet ezen eljárásokra is kitér, mivel rögzíti, hogy a településrendezési és építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendeletben foglalt határidőkbe a 2022. december 22. napjától 2023. január 6. napjáig tartó időszakot nem kell beleszámítani [369/2022. (IX. 29.) Korm. rend. 2. § (2) bek. j) pont].

Lásd még: Volt-e igazgatási szünet a településkép véleményezési, bejelentési eljárásokban?
 

 

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt