A világörökségről szóló törvény módosítása

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2013.12.20. 20:42

Közzétéve: 2013.12.20. 20:42

A 2013. évi CCXVII. törvény több ponton módosította a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény (Vötv.) rendelkezéseit.


Magyar Közlöny:
2013. évi 208. szám
Érintett jogszabály:
2011. évi LXXVII. törvény
Módosította: 2013. évi CCXVII. törvény
Hatályos: 2014. január 12.

1. A világörökségi területekkel kapcsolatos szabályok változása

A kultúráért felelős miniszter (a nemzeti erőforrás miniszter) jogosult arra, hogy megvizsgálja a világörökségi területen levő, állami tulajdonban álló vagyonelem használatát és hasznosítását. Ha a kultúráért felelős miniszter azt állapítja meg, hogy használata vagy hasznosítása nem felel meg a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény (Vötv.) kezelési elveiben foglalt követelményeknek, közigazgatási hatósági határozatban kötelezi az állami vagyonelemet használót vagy hasznosítót arra, hogy a vagyonelemet 30 napon belül az állam tulajdonosi jogait gyakorló szerv birtokába adja (vagyis el is veheti azt a jelenlegi használótól, hasznosítótól) [2011. évi LXXVII. tv. 4/A. §]. A kiegészített rendelkezés alapján a nemzeti erőforrás miniszter eljárásában - ha a hatósági eljárás jelentős számú ügyfelet érint – a hatóságként eljáró miniszter az ügyféllel hirdetményi úton is kapcsolatot tarthat [2011. évi LXXVII. tv. 4/A. § (2a) bek.]. A Ket. meghatározása szerint jelentős számú ügyfelet akkor érint az eljárás, ha több mint ötven ügyfél érintett az eljárás megindításakor [2004. évi CXL. tv. 28/D. § (3) bek.].

A miniszter eljárásáról részletesebben itt olvashat.

A kultúráért felelős miniszter a világörökségi területekkel és a várományos területekkel kapcsolatos feladatait egy javaslattevő, véleményező és döntés-előkészítő testület közreműködésével látja el, amelyet a Világörökség Szakbizottságának neveznek. A Világörökség Szakbizottság tagja lesz 2014. január 12. napjától – például az Országgyűlés illetékes bizottságainak elnökei és az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága által megbízott személyek mellett – az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság elnöke és főtitkára is [2011. évi LXXVII. tv. 6. §].

2. A világörökségi szakértő követelményei

A törvény felhatalmazása alapján a világörökségi szakértővé válás feltételeit a kultúráért felelős miniszter rendeletben állapítja meg. A miniszteri rendelet tartalmazhatja a világörökségi szakértői tevékenység folytatásának részletes feltételeit, a szakértői tevékenység bejelentésének és a szakértők nyilvántartásának személyes adatot nem tartalmazó adattartalmát, valamint a bejelentésre és a nyilvántartás vezetésére vonatkozó részletes eljárási szabályokat, a szakértők igénybevételének eseteit, továbbá a szakértői tevékenységre jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményeket [2011. évi LXXVII. tv. 14. § (3) bek.].

3. További egy év a Világörökségi Várományos Helyszínek Jegyzékének felülvizsgálatára

A kultúráért felelős miniszter Vötv-ből eredő feladata az is, hogy 2014. január 1-jéig felülvizsgálja a 2012. január 1-jén az Egyesült Nemzetek Oktatási, Tudományos és Kulturális Szervezete 1972. november 16-án kelt, a világ kulturális és természeti örökségének védelméről szóló egyezmény (Egyezmény) 1. és 2. cikkében meghatározott kritériumok szerint az UNESCO Világörökség Központhoz bejelentett helyszínek Világörökségi Várományos Helyszínek Jegyzékébe történő felvételének indokoltságát [2011. évi LXXVII. tv. 13. § (1) bek.]. Az Országgyűlés – „tekintettel arra, hogy a világörökség várományos helyszínek felülvizsgálatának eredménye jelentős mértékben függ az egyes helyszínek részeit képező ingatlanok védetté nyilvánításától, amely folyamat még nem minden helyszín esetében zárult le” – 2015. január 1. napjáig meghosszabbította a felülvizsgálat határidejét [2011. évi LXXVII. tv. 13. § (1) bek.; 2013. évi CCXVII. tv. 35. §].

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt