A hulladékról szóló törvénnyel összefüggő rendeletmódosítások

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2013.06.13. 20:53

Közzétéve: 2013.06.13. 20:53

Magyar Közlöny: 2013. évi 80. szám
Érintett jogszabály:
27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet
Módosította: 40/2013. (V. 24.) VM rendelet
Hatályos: 2013. június 1.

A 40/2013. (V. 24.) VM rendelet több környezetvédelmi és vízügyi miniszteri (KvVM) és vidékfejlesztési miniszteri (VM) rendeletet módosított a hulladékról szóló törvényre tekintettel.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 2013. január 1-jén lépett hatályba, és a törvény több hulladékgazdálkodási fogalmat módosított. Az új törvényi fogalmak és rendelkezések teljeskörű átvezetése még nem történt meg valamennyi miniszteri rendeletben. A 40/2013. (V. 24.) VM rendelet nyolc darab miniszteri rendeletet pontosított elsődlegesen azzal a céllal, hogy a érintett jogszabályok teljes összhangba kerüljenek a hulladékról szóló törvénnyel. Valamennyi miniszteri rendeletre nem, csak az építésügyet is érintő módosításokra térünk ki.

A használt- és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendeletben módosításra került a közcsatornába bocsátás helyének fogalma. A közcsatornába bocsátás helye:
a) használt- vagy szennyvizek esetében a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet szerinti szennyvízelvezetési szolgáltatási pont [58/2013. (II. 27.) Korm. rend. 1. § 37. pont b) alpont],
b) nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz esetében pedig a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz bebocsátási pontja [27/2005. (XII. 6.) KvVM rend. 2. § g) pont].

A miniszter a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról szóló 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendeletben, illetve a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben kijavította a települési folyékony hulladék elnevezést a hatályos nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elnevezésre [30/2008. (XII. 31.) KvVM rend. 16. § (2), (4) bek.; 28/2004. (XII. 25.) KvVM rend. 1. számú melléklet I. rész B) pont (2) bekezdés b) alpont].

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról szóló 19/2009. (XII. 22.) KvVM rendeletben még 2013. január 1-je előtt hatályos, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvényre hivatkozott a szöveg. A vidékfejlesztési miniszter beemelte a hatályos, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényre történő utalást [19/2009. (XII. 22.) KvVM rend. 1. § b) pont].

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt