Kevesebb beruházás esetében kell információs táblát kihelyezni

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2013.10.14. 15:07

Közzétéve: 2013.10.14. 15:07


A kivitelezés megkezdésének engedélyezéséhez (a korábbi előzetes bejelentéshez) kapcsolódó jogszabályi előírások 2013. október 1. napjától megszűntek, ezért a tájékoztatási kötelezettségre vonatkozó szabályok is átalakultak. Jelenleg már a korábbinál szűkebb körben kell csak kihelyezni a beruházás információs tábláját.


Magyar Közlöny:
2013. évi 61. szám
Érintett jogszabály:
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
Módosította: 109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet
Hatályos: 2013. október 1.

Az építkezés megkezdésekor az építési munkaterületen a közterületről jól látható helyen elhelyezett táblán fel kell tüntetni az építőipari kivitelezési tevékenység főbb adatait (a kivitelezés tárgyát, kezdési és várható befejezési időpontját, az építési engedély számát, valamint az építtetőt, a fővállalkozót, a tervezőt és a műszaki ellenőrt, és a fedezetkezelő megnevezését és elérhetőségét) [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 5. § (6) bek.].

A 2013. szeptember 30-ig hatályos szabályok alapján tájékoztató táblát kell kihelyezni:
a) az építésügyi hatósági engedélyhez kötött és az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló jogszabály (245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet) szerint számított, 50 millió forint számított építmény-értéket meghaladó,
b) a Közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó,
c) a továbbépítésre vonatkozóan az 50 millió forint számított építmény-értéket elérő, vagy a Közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó fennmaradási és továbbépítési engedély birtokában elvégzendő, vagy
d) az építtetői fedezetkezelés hatálya alá eső,
e) integrált építési engedély alapján végzendő
építési tevékenység esetén (191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 29. § (1) bek.).

A 2013. október 1. napjától hatályos rendelkezés alapján ilyen tájékoztatási kötelezettség jelenleg csak az építésügyi hatósági engedélyhez kötött és az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló jogszabály szerint számított, 50 millió forint számított építmény-értéket meghaladó vagy az integrált építési engedély alapján végzendő építőipari kivitelezési tevékenység esetében van. A honvédelmi és katonai, valamint a nemzetbiztonsági célú építményeket érintő beruházásoknál viszont ilyen esetekben sem kell táblát kihelyezni [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 5. § (6) bek.; 109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet 2. § (20) bek. 3. pont].

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt