Az építtető feladatai az elektronikus építési naplóval kapcsolatosan

Szerző: Birkás Zoltán

Utolsó frissítés: 2015.01.26. 16:40

Közzétéve: 2014.09.26. 13:20


Az e-építési napló bevezetése nehezen megoldható és időigényes feladat elé állítja az építtetőt. Miután megkaptuk az építési engedélyt, szembesülni fogunk azzal, hogy a jogszabály az építtetőt kötelezi arra, hogy az elektronikus építési naplót készenlétbe helyezze (aktiválja). A jogszabályok áttanulmányozása mellett azonban sok olyan praktikus tudnivaló van, amelyek ismeretében az építtető rengeteg időt és bosszúságot elkerülhet. Birkás Zoltán (Fre-Fre Kft.) összeállítása gyakorlati tanácsokkal segíti az építtetői kötelezettségek teljesítését.

Mi az építtető feladata?

Az elektronikus építési napló bevezetésével a napló előkészítése és megnyitása az építtető feladata lett, aki saját érdekét előtérbe helyezve tartja kézben a folyamatot: interneten keresztül az E-építési napló rendszerbe bejelentkezve meghívja az építéshez szükséges résztvevőket: a kivitelezőket, felelős műszaki vezetőt, szükség esetén műszaki ellenőrt. A résztvevők között létrejött szerződéseket feltölti, a munkaterületet átadja és a munkák elkészülte után a munkát átveszi. A naplónyitás pontos menetét a következőekben részletezzük.

Hol lehet kezdeményezni a napló készenlétbe helyezését?

A napló készenlétbe helyezését az alapadatok megadása után a Lechner Lajos Tudásközpontnál (www.lltk.hu) kell kérelmezni.

Mit kell megadni az LLTK részére?

Fel kell tölteni az építtető és a tervező adatait; az építési hely és a jogerős építési engedély paramétereit; a jogerős, záradékolt építési engedélyezési terv dokumentumait, valamint az egyéb, jogszabályban előírt mellékleteket.

Mikor érdemes az LLTK eljárását megindítani?

A készenlétbe helyezés után szintén jelentős időt igényel az adatok, mellékletek összeállítása és feltöltése, így az egész folyamatot tanácsos az építési engedély jogerőre emelkedése után, de legkésőbb a kivitelezés megkezdése előtt 10 nappal megkezdeni.

Az e-Építés honlapján is regisztrálni kell


Az e-építési portálra történő ügyfélkapus bejelentkezés után fel kell vinni az építtető és az építési munkában résztvevő összes kivitelező adatait, a létrejött vállalkozási szerződések adatait. Az összes résztvevő összehangolt munkájára van szükség, mindenki saját ügyfélkapuján keresztül kap értesítést az adott munkára történő meghívásáról.

Hogyan történik a felek azonosítása?

A rendszer egyszer használatos kód segítségével azonosítja a kivitelezőt, ennek segítségével lehet megbizonyosodni a valós személynek történő munkaterület átadásról. A kódot az építtető vagy meghatalmazottja kapja meg és továbbítja a kivitelezőnek.

Lehet-e utólag beírni az elektronikus építési naplóba?

A munkanapokról szóló jelentéseket naponta kell megtenni. Utólagosan 3 napra visszamenőleg lehet napi bejegyzést tenni.

Az aktuális napra szóló bejegyzést online módon, az e-napló webes felületén keresztül lehet megtenni.

Visszadátumozott bejegyzés megadása (3 napon belül) offline módon történik, amelyhez a számítógépre telepített nyomtatványkezelő program (ÁNYK) szükséges, ez a NAV honlapjáról tölthető le.

Elvégezheti-e más is az építtető naplóval kapcsolatos feladatait?

Az építtetőnek lehetősége van arra, hogy meghatalmazás keretében átadja ezen feladatok elvégzését. Cégünk (a Fre-Fre Kft.) vállalja, hogy átvállalja a napló készenlétbe helyezésével, és a napló ellenőrzésével, bejegyzéseivel kapcsolatos építtetői kötelezettségeket.

A megbízás alapján cégünk folyamatában elvégzi a fent részletezett műveleteket, kiküszöbölve ezzel a leggyakoribb hibát, a megkésett naplónyitást. A legfontosabb ugyanis, hogy a napló a kivitelezés megkezdésének első napján már alkalmas legyen a kivitelező által a napi bejegyzések bevitelére. Ezzel elkerülhető a szakirányú hatóságokkal létrejövő konfliktus, mivel az elektronikus építési napló bevezetése óta az építkezés megkezdésének bejelentése nem benyújtott papírformátumú nyilatkozattal történik, hanem magával a naplómegnyitással.

Mi kell ahhoz, hogy cégünk lássa el az építtetői feladatokat?

Az építtető részéről szükségünk van a következő adatszolgáltatásra:
- Meghatalmazás az építtető ügyfélkapujának használatára. (egy magánszemély több ügyfélkaput is nyithat, így kifejezetten építési ügyeinek intézésére is létrehozhat külön ügyfélkaput, ezzel elkerülhető, hogy például az adóügyekre vonatkozó ügyfélkapus kódot ki kelljen adnia másnak);
- Adatszolgáltatás (személyes adatok, tervező adatai, építési hely adatai, jogerős építési engedély adatai);
- Jogerős építési engedély határozat pdf formátumban;
- Záradékolt építési engedélyezési tervdokumentáció pdf formátumban;
- Írásbeli munkaterület átadás-átvételi nyilatkozat az építtető és a kivitelező aláírásával;
- A fő- és alvállalkozókkal megkötött szerződések pdf formátumban.

Az adatszolgáltatási kötelezettségben szereplő dokumentumok összeállításában űrlapokkal és szerződéstervezettel tudunk segíteni.

Kell-e fizetni az elektronikus építési napló aktiválásáért (készenlétbe helyezéséért)?

Az elektronikus építési napló készenlétbe helyezésének díja a Lechner Lajos tudásközpont felé: 0- 50 MFt számított építményértékig a díj 2.620 Ft, 50MFT értékhatár feletti díjakról az alábbi oldalon olvashat.

A díjfizetést átutalással lehet teljesíteni.

Hogyan tud meggyőződni arról, hogy kivitelezője jogosult-e az adott építési munkára?

Az építőipari vállalkozások kamarai regisztrációjáról és szakmagyakorlási lehetőségeiről a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara oldalán tájékozódhat, ide kattintva részletes felsorolást talál. A kivitelezőnek felelős műszaki vezetői feladatok ellátására alkalmas személyt kell alkalmaznia. Cégünk segítséget tud nyújtani az építési munkában történő felelős műszaki vezetői szerepkör ellátásában és az ehhez tartozó szakmai tevékenység biztosításában is.

Amennyiben az építési napló készenlétbe helyezésével vagy a napló vezetésével kapcsolatosan kérdése van keressen bennünket bizalommal az alábbi elérhetőségeken:

Fre-Fre Kft.
Birkás Zoltán

okl. építészmérnök
építmények, mélyépítési műtárgyak építésének korlátozás nélküli felelős műszaki vezetője MV-É, MV-M
építész tervező É/2 13-1337
Levelezési cím: 2621 Verőce, Szélesrét dűlő hrsz 0120/8.
Tel.: +36.20.9179080
E-mail cím: elektronikusepitesinaplo@gmail.com

A Fre-Fre Kft. az építési napló ügyintézés szolgáltatásának díjáról és pontos tartalmáról kérésére ingyenesen tájékoztatja!

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt