Változott az örökségvédelmi bírság kiszabásának szabálya

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2014.04.01. 22:23

Közzétéve: 2014.04.01. 22:23

A Kormány a 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet szabályai közül pontosította az örökségvédelmi bírságra megállapíthatóságára vonatkozó előírásokat.

Magyar Közlöny: 2014. évi 34. szám
Érintett jogszabály:
191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet
Módosította: 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet
Hatályos: 2014. március 15.

Az Öbr. 5/B. § (4) bekezdése szerint, ha a műemléken az örökségvédelmi és az építésügyi hatósági engedélyhez egyaránt kötött tevékenységeket szabálytalanul végezték, akkor az örökségvédelmi bírságot az örökségvédelmi engedélyhez kötött valamennyi szabálytalan tevékenységre meg kellett állapítani és a fennmaradási engedélyről hozott döntésbe kellett foglalni. A jogszabály nem volt egyértelmű a tekintetben, hogy milyen bírságot kell kivetnie a hatóságnak akkor, ha az építtető műemléken végez kizárólag építési engedélyhez kötött építési tevékenységet engedély nélkül vagy attól eltérően. Azt az esetet sem tárgyalta az Öbr., amikor kizárólag örökségvédelmi engedélyhez kötött tevékenységet végez az építtető engedély nélkül vagy attól eltérően. Ebből a hiányosságból az következett, hogy vagy méltánytalanul nagymértékű, vagy – az Öbr. által meghatározott szempontokat figyelembe nem véve – olyan alacsony mértékű bírság lett kiszabva, mely a kötelezettet a további, az örökségvédelemre vonatkozó jogszabályokat sértő magatartástól nem tartotta vissza. Az Öbr. 5/B. § (4) bekezdése a szabálytalan tevékenységek lehetséges három változatának kezelését a következőképpen határozza meg:

„Műemléken
a) építési engedélyhez kötött építési tevékenység engedély nélkül vagy attól eltérően történő végzése esetén építésügyi bírságot kell kiszabni, és annak mértékét e rendelet mérlegelési szempontrendszere szerint és mértékben kell megállapítani;
b) építési engedélyhez és örökségvédelmi engedélyhez kötött tevékenységet is tartalmazó, engedély nélkül vagy attól eltérően végzett tevékenység esetén építésügyi bírságot kell kiszabni, és annak mértékét e rendelet mérlegelési szempontrendszere szerint és mértékben kell megállapítani;
c) örökségvédelmi engedélyhez kötött tevékenység engedély nélkül vagy attól eltérően történő végzése esetén e rendelet szabályai szerint kell eljárni.”

Az örökségvédelmi bírság mértékének legutóbbi módosításáról az Építésijog.hu Előfizetője itt olvashat.

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt