Kivitelezői felelősségbiztosítás határozatlan tartammal vagy projekt alapon? A kérdés eldőlni látszik!

Szerző:  Dr. Püski András

Utolsó frissítés: 2019.04.25. 13:03

Közzétéve: 2018.10.08. 13:59

A bevezetése eltelt több mint két év elteltével már minden kivitelező számára ismert, hogy az egyszerű bejelentéssel létesülő lakóépületek esetében a 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet kötelező felelősségbiztosítást ír elő a fővállalkozó kivitelezőknek (és az építész tervezőknek). Egy közelmúltban kiadott Miniszterelnökségi állásfoglalás alapján is megerősítést nyert, hogy különösen az építtetőknek projekt alapú biztosítást érdemes megkövetelniük.

 


Az egyszerű bejelentés alapján létesülő lakóépület kivitelezésé, tervezése során kötelező felelősségbiztosítást előíró 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 6/D § rendelkezései szerint:

6/D. § A felelősségbiztosításnak a felelősségbiztosítási szerződés hatálya alatt okozott és legkésőbb a szerződés megszűnését követő 3 éven belül bekövetkezett, a biztosító részére bejelentett, biztosítási eseménynek minősülő károkra kell fedezetet nyújtania. A szerződésnek fenn kell állnia
a) tervező esetében legalább az elektronikus építési főnapló megnyitását követő 2 évig,
b) fővállalkozó kivitelező esetében legalább a lakóépület teljes műszaki átadás-átvételének lezárásáig.


A Kormányrendelet által előírt biztosításkötési kötelezettségnek meg lehet felelni:
- projekt alapú, vagy
- határozatlan tartamú (a kormányrendelet megfogalmazásában: állandó)
felelősségbiztosítással is.

A projekt alapú felelősségbiztosítás kizárólag az adott projektre érvényes és a felelősségbiztosítási limit a projekt tartama alatt rendelkezésre áll, a biztosítás díját pedig előre, a projekt időtartamára meg kell fizetni.

A határozatlan tartamú felelősségbiztosítás esetén a felelősségbiztosítási szerződés évről-évre megújul, nem csak egyetlen projektre vonatkozik, hanem egy-egy projekt vonatkozásában kérhetjük a biztosítótól az e-naplóba feltöltendő igazolást kiállítását.

A határozatlan tartamú felelősségbiztosítással történő megfelelés, bár jogszerű, nem feltétlenül a legbiztosabb megoldás. Korábbi cikkben már beszámoltunk róla, hogy találkoztunk olyan hatósági határozattal, ahol egy határozatlan tartamú felelősségbiztosítási szerződés került becsatolásra több építési projekt vonatkozásában, és a hatóság kifogásolta, hogy az összes projekt vonatkozásában a káronkénti és az éves limit csak egyszer áll rendelkezésre. Ha egy károsult építtető kárának rendezése során kimerül a felelősségbiztosítási limit, a többi projektet, építtetőt nem védi biztosítási fedezet.

2018 szeptemberében a Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkársága az alábbi kérdésre adott választ: Mi a teendő abban az esetben, ha az a fővállalkozó kivitelező, akinek az előírtnál hamarabb megszűnt a felelősségbiztosítása, csak egy részmunkára szerződött, és már nem is dolgozik az építkezésen?

A tájékoztatása az e-epites.hu oldalon ide kattintva ismerhető meg, illetve ide kattintva pdf formátumban letölthető.

A Miniszterelnökség álláspontja szerint az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 65. § (1) bekezdés f) pontja szerint az építésfelügyeleti hatóság az elektronikus építési naplóba történő egyidejű bejegyzéssel megtiltja az építőipari kivitelezési tevékenység folytatását, ha súlyos szabálytalanságot észlel. Súlyos szabálytalanságnak minősül a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelező felelősségbiztosítás hiánya.

Tehát, annak is rendelkeznie kell felelősségbiztosítással a teljes műszaki átadás-átvételének lezárásáig, aki csak egy részfeladat elvégzésére szerződött az építtetővel. Az ő felelősségbiztosításának hiánya ugyanolyan kockázatokat rejt, mint egy adott esetben még a helyszínen dolgozó kivitelezőé, hiszen az ő tevékenységéből fakadóan is keletkezhet kár, amelyért helyt kell állni akkor is, ha már nem végez munkát.
 

A Miniszterelnökség álláspontja megerősíti, hogy a projekt alapú felelősségbiztosítás a fenti esetben is nagyobb biztonságot ad, mind a kivitelező, mind pedig az építtető részére.


Amennyiben határozatlan tartamú felelősségbiztosítással rendelkezik a kivitelező, a szerződést folyamatos díjfizetéssel hatályban kell tartani. Abban az esetben, ha a szerződés díját nem fizeti a szerződő, a biztosítás törlésre kerül, így kiszolgáltatott helyzetbe kerülhet az építtető, és a kivitelező sem felel meg a jogszabály által támasztott elvárásnak. Mindezzel szemben projekt alapú biztosításnál, amennyiben a kivitelező megkötötte a szerződést, befizette annak díját, a szerződés akkor is él, ha a kivitelező az adott munkaterületről esetleg idő előtt levonult.

A felelősségbiztosítás hiányának szankciója súlyos, hiszen – amint a Miniszterelnökség álláspontja is mutatja – az építkezést akkor is le kell állítani, ha egy olyan kivitelezőnek szűnt meg idejekorán a biztosítási szerződése, aki már elvégezte a rá eső munkákat. Az építésfelügyeleti hatóságoknak eltérő gyakorlatota abban a kérdésben, hogy a kivitelezés megtiltását követően milyen nyilatkozattal, megoldással folytatódhat az építkezés.

Látható, hogy a lehetséges biztosítások közül van olyan, amivel a jelen cikkben szereplő kockázat kizárható. Javasoljuk, hogy a biztosítási konstrukciók kidolgozása kapcsán mindig vegyenek igénybe szakértői segítséget, és a konkrét projekt, kockázatok figyelembe vételével kerüljön kialakításra a biztosítási védelem.

LÁSD MÉG:
- 04.2.2.5. Kötelező tervezői és kivitelezői felelősségbiztosítás az építőiparban, egyszerűbben, mint gondolná!

Önnek azonnal, on-line, kiemelkedően olcsón kezében lehet a felelősségbiztosítási szerződés!

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt