04.1.2. Eljárási kódex

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2017.07.13. 11:05

Közzétéve: 2016.01.10. 17:41

A jelenleg hatályos Eljárási kódex (312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet) alapvetően változtatta meg az építésügyi hatósági eljárások 2012. év előtti szabályait, továbbá a hatályos építésügyi engedélyezési és építésfelügyeleti szabályokat összefoglalóan, egységes formátumban tartalmazza. Az Eljárási kódexet gyakran Engedélyezési kódexnek is szokták nevezni.


1.
Az Eljárási kódex: a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet


Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatások szabályait jelenleg a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet tartalmazza.

A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezte az alábbi jogszabályokat:
a) az építésfelügyeleti tevékenységről szóló 291/2007. (X. 31.) Korm. rendeletet,
b) az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről szóló 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletet, valamint
c) az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendeletet [312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 75. §].

2.
Mikor melyik eljárási jogszabályt kell alkalmazni?

A hatósági eljárásokban több különféle szabályozást kell alkalmazni, attól függően, hogy mikor indult az eljárás.

1. A 2008. január 1-jét megelőzően indult elsőfokú ügyekben a 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet alkalmazandó (a 2007. december 31. napján hatályos jogszabályszöveget ide kattintva töltheti le).

2. A korábbi teljes 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendeletet a 2008. január 1-jét követően indult elsőfokú eljárásokban kell alkalmazni, egészen a 2009. szeptember 30-ig megindított elsőfokú eljárásokig (ilyen ügy már valószínűleg nincs, lásd: 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rend. 51. §).

A 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 2013.01.01. napján hatályos szövegét ide kattintva ismerheti meg.

A 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 2009.09.30. napján hatályos szövegét ide kattintva ismerheti meg.

3. A 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, valamint az ezt kiegészítő, részleteiben megtartott 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendeletet a 2009. október 1-jét követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni [193/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 46. §]. Vagyis két „Eljárási kódex”-et kell (kellett) egyszerre használni. A 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2013.01.01. napján hatályos szövegét ide kattintva ismerheti meg.

A 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet szövege néhány fogalom meghatározásán túl az építésügyi hatósági eljárás lefolytatásához szükséges építészeti-műszaki dokumentáció tartalmi követelményeit és az építésügyi hatósági engedélyhez vagy bejelentéshez kötött építési tevékenységek listáját tartalmazta 2009. októbere után [37/2007. (XII. 13.) ÖTM rend. 51. §]. A 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 2012.07.01. – 2013.01.01. között  hatályos szövegét ide kattintva ismerheti meg.

4. A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 2013. január 1-jén lépett hatályba, a rendelkezéseit a rendelet hatálybalépése után indult első és másodfokú eljárásban kell alkalmazni [312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 73-74. §].

A 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet hatályon kívül helyezésével az építési engedély és bejelentés nélkül folytatható építési tevékenységek listája is a 2012. évi Eljárási kódexbe került.

3.
Milyen engedélyezési eljárásokra nem vonatkozik az Eljárási kódex?

A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóság építési és építőipari kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos eljárásaira és ellenőrzéseire, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásokra kell alkalmazni.

A rendelet hatálya nem terjed ki
a) a vízgazdálkodásról szóló törvény szerinti vízimunkával,
b) a robbantóanyagok tárolására szolgáló építményekkel,
c) az építménynek minősülő földmérési jelekkel és a földmérés céljára szolgáló műszerállásokkal és észlelőpillérekkel,
d) a barlangban történő építési tevékenységgel
kapcsolatos építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokra és ellenőrzésekre.

Eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában e rendelet rendelkezéseit
a) a sajátos építményfajtákkal, valamint
b) a felvonóval, mozgólépcsővel és mozgójárdával - ha annak létesítéséhez, átalakításához, áthelyezéséhez vagy bontásához építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési tevékenység szükséges -
kapcsolatos építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokra és ellenőrzésekre is alkalmazni kell [312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 1. §].

A felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet szabályozza egyébként a felvonók, a mozgólépcsők és mozgójárdák engedélyezését, felügyeletét, nyilvántartását, ellenőrzését, üzemeltetését, és a műszaki-biztonsági követelményeket [146/2014. (V. 5.) Korm. rend. 1. §].

2013 előtt a közforgalmú üzemanyag- és autógáztöltő-állomásokkal és az azokkal szorosan összefüggő rendeltetésű építményekkel (beleértve az ilyen jellegű kereskedelmi célú éptményeket is) kapcsolatos eljárásra külön szabályok vonatkoztak, de a jelenlegi előírások már ezeket az engedélyezési eljárásokat is érintik. A speciális eljárási szabályokat ezen építmények építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól szóló 31/2014. (II. 12.) Korm. rendelet tartalmazza [31/2014. (II. 12.) Korm. rend. 1. §].

A legfeljebb 300 négyzetméter összes hasznos alapterületű új lakóépület építésére vonatkozó egyszerű bejelentés 2016. január 1. és június 30. napja közötti előírásait a 456/2015. (XII. 29.) Korm. rendeletben találhatjuk meg.

A 2016. július 1. napjától hatályos előírásokat a 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet tartalmazza. Főként az OTÉK fogalmainak alkalmazásával határozható meg, hogy milyen épületekre vonatkozik a bejelentés hatálya. Lásd még: 04.2.2.3. Lakóépület építésének, bővítésének egyszerű bejelentése (2017-01-01)

4.
Az Eljárási kódex felépítése

A 2012. évi Eljárási kódex (312/2012. (XI. 8.) Korm. rend.) 18 fejezetből (78. §-ból) és 9 mellékletből áll[1].

A jogszabály fejezetei:
I. FEJEZET – ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
II. FEJEZET – AZ ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK SZABÁLYAI
III. FEJEZET – ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÉPÍTÉSFELÜGYELETI HATÓSÁGI ELJÁRÁSOK KÖZÖS SZABÁLYAI
IV. FEJEZET – ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS
V. FEJEZET – ÖSSZEVONT ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS
VI. FEJEZET – ÖSSZEVONT TELEPÍTÉSI ELJÁRÁS
VII. FEJEZET – AZ ORSZÁGOS ÉPÍTÉSI KÖVETELMÉNYEKTŐL VALÓ ELTÉRÉS ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA
VIII. FEJEZET – HASZNÁLATBAVÉTELI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS
IX. FEJEZET – FENNMARADÁSI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS
X. FEJEZET – BONTÁSI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS
XI. FEJEZET – AZ ENGEDÉLY HATÁLYÁNAK MEGHOSSZABBÍTÁSI ELJÁRÁSA
XII. FEJEZET – AZ EGYES ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGI TUDOMÁSULVÉTELI ELJÁRÁSOK
XIII. FEJEZET – HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY KIÁLLÍTÁSA
XIV. FEJEZET – AZ ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁG SZAKHATÓSÁGI ELJÁRÁSA
XV. FEJEZET – AZ ÉPÍTÉSI FOLYAMAT FELÜGYELETE
XVI. FEJEZET – JOGORVOSLATI ELJÁRÁS
XVII. FEJEZET – AZ ÉPÍTÉSZETI-MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ
XVIII. FEJEZET – ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A jogszabály mellékletei:
1. melléklet – Építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységek
2. melléklet – Bontási engedély és bontás tudomásulvétele nélkül végezhető bontási tevékenységek (Hatályon kívül helyezte 2016.06.14. napjától a 156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 14. § u) pontja, lásd: Megszűnt a bontás tudomásulvételének eljárása)
3. melléklet – Statisztikai adatlap épület építési engedélyezéséhez
4. melléklet – Épület használatbavételi engedélyezéséhez és használatbavételi tudomásulvételéhez statisztikai adatlap
5. melléklet – Szakhatósági vagy szakkérdés vizsgálatára alkalmas dokumentációk tartalma építésügyi hatósági engedélyezéshez
Szakhatósági dokumentációk tartalma építésügyi hatósági engedélyezéshez
6. melléklet – Az egyes építésügyi hatóság engedélyezési eljárásában közreműködő szakhatóságok
7. melléklet – Az összevont telepítési eljárásban az ügydöntő szakhatóságokhoz benyújtandó mellékletek
8. melléklet – Az építészeti-műszaki dokumentáció tartalma
9. melléklet – Statisztikai adatlap épület bontásának engedélyezéséhez és tudomásulvételéhez

5.
Az Eljárási kódex módosításai

Az Eljárási kódexet már hatályba lépése előtt módosították, és ezt követően 2013-ban további tíz jogszabály változtatott a rendelkezésein. A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításait az alábbi jogszabályok tartalmazzák (a számra kattintva elérhető a módosításról szóló tájékoztató):
- 394/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet (Még a rendelet hatályba lépés előtti változások),
- 51/2013. (II. 25.) Korm. rendelet 9. § (Hatályos: 2013.02.26.),
- 67/2013. (III. 8.) Korm. rendelet (Hatályos: 2013.03.09.),
- 109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet (Hatályos: 2013.04.19., 2013.07.01., 2013.10.01.),
- 76/2013. (VI. 3.) Korm. rendelet (Hatályos: 2013.06.04.),
- 205/2013. (VI. 14.) Korm. rendelet (Hatályos: 2013.07.01.),
- 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 53. §, 55. § (Hatályos: 2013.08.01.),
- 281/2013. (VII. 24.) Korm. rendelet 8–10. § (Hatályos: 2013.08.01.),
- 358/2013. (X. 9.) Korm. rendelet 6. § (Hatályos: 2013.10.14.)
- 440/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet 3. § (Hatályos: 2013.11.21., 2015.12.31., 2018.01.01., 2019.01.01., 2021.01.01.)
- 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 123. § (Hatályos: 2014.01.01.)
- 42/2014. (II. 24.) Korm. rendelet 16. § (Hatályos: 2014.02.25.)
- 62/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 17. § (Hatályos: 2014.03.15.)
- 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet 35. § (Hatályos: 2014.06.05.)
- 300/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet (Hatályos: 2015.03.05.)
- 311/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet
- 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet
- 38/2015. (III. 11.) Korm. rendelet (Hatályos: 2015.03.12.)
- 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (Hatályos: 2015.04.01.)
- 168/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet (Hatályos: 2015.07.05.)
- 262/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet (Hatályos: 2016.01.01.)
- 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet (Hatályos: 2016.01.01.)
- 456/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet (Hatályos: 2016.01.01.)
- 156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet (Hatályos: 2016.06.14.)
- 306/2016. (X. 13.) Korm. rendelet (Hatályos: 2016.10.14.)
- 353/2016. (XI. 18.) Korm. rendelet (Hatályos: 2017.01.01.)
- 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (Hatályos: 2017.01.01.)
- 477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet (Hatályos: 2017.01.01.)
- 482/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet (Hatályos: 2017.01.01.)
- 501/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet (Hatályos: 2017.01.02.)
- 20/2017. (II. 2.) Korm. rendelet (Hatályos: 2017.02.03.)
- 52/2017. (III. 20.) Korm. rendelet (Hatályos: 2017.03.21.)
- 62/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet (Hatály: 2017.07.01.)
- 144/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet (Hatályos: 2017.06.20.)
- 157/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet (Hatályos: 2017.06.24.)[1] Összehasonlításképpen: a 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5 fejezetből (46. §-ból) és 5 mellékeltből állt.

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt