Forster Központ

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2017.01.05. 16:10

Közzétéve: 2017.01.05. 16:10


Forster Központ

Honlapja: http://www.forsterkozpont.hu/

A Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ elnevezése 2014. augusztus 6. napjától Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központra változott (199/2014. (VIII. 1.) Korm. rend. 20. § (1) bek.).
 
A Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ (Forster Központ) 2016. december 31. napján jogutódlással megszűnt. A Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központról szóló 199/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet (itt elérhető a 2016.12.31. napján hatályos szövegállapot) is hatályát vesztette [379/2016. (XII. 2.) Korm. rend. 276. §].

A Forster Központ által ellátott,
a) a kulturális örökség elemeinek nyilvántartásával kapcsolatos hatósági és egyéb tevékenységgel,
b) a kulturális javak védelmével és a műtárgyfelügyelettel kapcsolatos hatósági és egyéb tevékenységgel,
c) a világörökséggel,
d) a nemzetközi ügyekkel,
e) az állami elővásárlási jog gyakorlásával,
f) a tudományos gyűjtemények kezelésével, gyarapításával, közzétételével, nyilvánosan hozzáférhető kutatószolgálat működtetésével,
g) a kulturális örökségi értékek osztályozásával,
h) az örökségvédelmi tanácsadói testületek működtetésével,
i) a kulturális örökség elemei védettségével kapcsolatos tudományos előkészítéssel,
j) a kulturális örökségvédelem területét érintő szakértői tevékenységgel, a közszolgálati tisztviselők kötelező
továbbképzésével, ismeretterjesztéssel és közművelődéssel, a szakmai és társadalmi együttműködéssel összefüggő feladatokat 2017. január 1-jétől a kulturális örökség védelméért felelős miniszter (vagyis a Miniszterelnökséget vezető miniszter) látja el [378/2016. (XII. 2.) Korm. rend. 34. § (1)-(2) bek.; 152/2014. (VI. 6.) Korm. rend. 4. § 11. pont].

A Forster Központ által fenntartott Magyar Építészeti Múzeum fenntartói feladatait 2017. január 1-jétől a Magyar Művészeti Akadémia látja el [378/2016. (XII. 2.) Korm. rend. 34. § (3) bek.].

A Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. (Budavári Kft.) 2017. január 1-jétől közfeladatként ellátja
a) a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 7. § 20. pontja szerinti nagyberuházás régészeti előkészítését és koordinálását, az előzetes régészeti dokumentáció készítését és ennek részeként próbafeltárás végzését, valamint a jogszabályban meghatározott régészeti feladatokat;
b) a régészeti feltárások végzésénél alkalmazott szempontrendszerek, szakmai irányelvek és protokollok kidolgozását;
c) a régészeti örökség felkutatásában való közreműködést;
d) a Forster Központ megvalósítása alatt álló egyes kiemelt nemzeti örökségvédelmi programok, projektek fejlesztési feladatait;
e) a Forster Központ által ellátott létesítménygazdálkodási feladatokat, a hozzá kapcsolódó, az ingatlanok fenntartására, üzemeltetésére, hasznosítására vonatkozó feladatokat, valamint az ingatlanokra vonatkozó beruházási és fejlesztési feladatokat;
f) a kulturális örökség kezelésével kapcsolatos információk nyújtásával, hasznosítással kapcsolatos tanácsadással, pályázati tanácsadással és közreműködéssel, fejlesztéssel, felújítással kapcsolatos tanácsadással, tervpályázati eljárás lebonyolításával összefüggő feladatokat;
g) a veszélyeztetett műemlékek helyzetének konszolidálásában, hasznosítási javaslatok készítésében való közreműködéssel kapcsolatos feladatokat;
h) a kulturális örökséget érintő fejlesztési programok kidolgozásában, nyomonkövetésében, a stratégiai és operatív folyamatokban való közreműködéssel összefüggő feladatokat;
i) a kulturális örökségre alapozott projektek kidolgozását, megvalósítását, koordinálását;
j) a vagyonkezelt ingatlanokra vonatkozóan a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény szerinti közgyűjteményi feladatokat, továbbá múzeumi, közművelődési és más kulturális szolgáltatások nyújtását;
k) a kulturális örökséget érintő előkészítési és tervezési feladatokat;
l) a Forster Központ által ellátott egyéb, a jogszabályban nem nevesített feladatokat [378/2016. (XII. 2.) Korm. rend. 34. § (4) bek.].

A Budavári Kft-hez átkerült feladatokkal kapcsolatosan a Forster Központ által benyújtott, folyamatban lévő vagy lezárult európai uniós pályázatok, a Forster Központtal megkötött európai uniós támogatási szerződések, valamint az ezekkel kapcsolatosan megkötött együttműködési megállapodások vagy konzorciumi szerződések tekintetében a Forster Központ jogutódja szintén a Budavári Kft. [378/2016. (XII. 2.) Korm. rend. 35. § (4) bek.].

A Forster Központ által végzett régészeti feltárások esetében - hatósági bejelentés és döntés nélkül - a Forster Központ, mint a feltárási engedély vagy a bejelentés tudomásul vételének jogosultja helyébe - jogszabályban kijelölt örökségvédelmi szervként - a Budavári Kft. lép [378/2016. (XII. 2.) Korm. rend. 37. § (4) bek.].

A Forster Központ által szakmai tanácsadó testületként működtetett Kulturális Javak Bizottsága, az Ásatási Bizottság és a Műemléki Tanácsadó Testület tagjainak jogviszonya folyamatos, a testületek tevékenységének folytatásáról 2017. január 1. napjától a Miniszterelnökséget vezető miniszter gondoskodik [378/2016. (XII. 2.) Korm. rend. 35. § (5) bek.].

A Kötv. 71. § (1) bekezdésében meghatározott nyilvántartások vezetéséhez szükséges szoftvereszközök és virtuális szerverek üzemeltetési és fejlesztési feladatainak ellátása tekintetében a Forster Központ feladatait a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (http://lechnerkozpont.hu/) látja el. A feladatellátás nem terjed ki a Kötv. 71. § szerinti nyilvántartások adatainak tulajdonjogára, ezek fölött a tulajdonosi jogokat a miniszter - mint a nyilvántartást vezető hatóság és a kulturális javak hatósága - gyakorolja [378/2016. (XII. 2.) Korm. rend. 35. § (5)-(6) bek.].

Az Áht. 49. §-a szerint a Miniszterelnökséggel kötött megállapodásokban a Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (http://www.millenaris.hu/) a Forster Központ jogutódja [378/2016. (XII. 2.) Korm. rend. 35. § (9) bek.].
 

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt