Az Építési törvény 2016. decemberi módosításának salátarendelete: a 482/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2017.02.05. 18:00

Közzétéve: 2017.01.09. 21:39

Az Építési törvény 2017. január 1. napjától hatályos módosításának részletszabályaira a Kormánynak végrehajtási rendeletet kellett elfogadnia. A szükséges kormányrendelet tipikus salátarendelet lett, tizenöt darab építésügyet érintő jogszabályt módosított. Érdekesség, hogy a Kivitelezési kódex és az Eljárási kódex mellett változott a még hatályba sem lépett kötelező tervezői és kivitelezői felelősségbiztosítást bevezető rendelet, valamint a Településképi törvény végrehajtási rendelete is.


Magyar Közlöny: 2016. évi 218. szám
Érintett jogszabály: Érintett jogszabály: 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet, 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet, 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet, 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet, 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet, 487/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet, 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet, 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet, 353/2016. (XI. 18.) Korm. rendelet, 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet, 400/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet
Módosító jogszabály: 482/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet
Hatályos: 2016. december 29., 2016. december 30., 2017. január 1., 2017.
január 2., 2017. január 13.

Az Építési törvény (Étv., 1997. évi LXXVIII. tv.) 2017. január 1. napjától hatályos új rendelkezése a 300 m2 hasznos alapterületű lakóépületeket – a műemlékek kivételével – generálisan emelte be az egyszerű bejelentés hatálya alá. Az Étv. módosítása után a meglévő lakóépület bővítése is egyszerű bejelentés alapján történik, amennyiben az építési munkák elvégzése után sem haladja meg a lakóépület a 300 m2 összes hasznos alapterületet [2016. évi LXXVIII. tv. 1. § (1) bek.; 1997. évi LXXVIII. tv. 33/A. § (1) bek.].

A 2016. évi LXXVIII. törvény módosításairól itt tájékozódhat:

- 2017-ben már a lakóépület bővítése is egyszerű bejelentés alapján történik

- Rövidebb időn belül kell a hatóságoknak eljárnia a szabálytalan építési tevékenységek esetében

- Újabb rendelkezéseket kell figyelembe venni a „csonka HÉSZ”-ből

Az Étv. 2017. január 1-jén hatályba lépő módosításainak részletszabályait az egyes kormányrendeleteknek az egyszerű bejelentés körének kiterjesztésével és az építésügy területén érvényesítendő további bürokráciacsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló 482/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet tartalmazza.

Az Építésijog.hu oldalon a salátarendeletről közzétett tájékoztatókat az adott jogszabály elnevezése alatt megtalálhatja. A tájékoztatókat folyamatosan tesszük közzé, napokon belül az összes változást feldolgozzuk.

A 482/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet az alábbi jogszabályokat módosítja (zárójelben a változás hatályba lépésének napja):

1. az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet (Hatályos: 2017.01.13.)

2. az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (Hatályos: 2017.01.01.)

3. az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (Hatályos: 2017.01.01.)
LÁSD:

- Mikor kötelező a kivitelezési dokumentáció? 2017. januári változások

- A kivitelezési dokumentáció tartalmára vonatkozó új előírások

- Változott a tulajdonosi nyilatkozat és az építési munkaterület átadás-átvétele szabálya

- Az e-építési napló előírásainak pontosítása

4. az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet (Hatályos: 2017.01.02.)

5. az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet (Hatályos: 2017.01.01.)

6. az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (Hatályos: 2017.01.01., 2017.01.02.)

LÁSD:

- Alig maradt építési engedélyhez kötött tevékenység

- Az Eljárási kódex 2017. január 1. napjától hatályos változásai

- Az egyszerű bejelentés 2017. évi kiterjesztésének hatása a folyamatban lévő építkezésekre, hatósági eljárásokra

7. az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (Hatályos: 2017.01.01.)

8. a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (2016.12.30.)

LÁSD:

- A településrendezési eszközök továbbra is módosíthatók a 2012. évi OTÉK előírások alkalmazásával

9. az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet (Hatályos: 2017.01.01., 2017.01.13.)

10. az építésügyi, az építésfelügyeleti és az örökségvédelmi hatóságnál foglalkoztatott köztisztviselők és kormánytisztviselők építésügyi vizsgájára és szakmai továbbképzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 487/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet (Hatályos: 2017.01.01.)

11. a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet (Hatályos: 2017.01.01.)

12. a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet (Hatályos: 2017.01.01.)

LÁSD:

- Egyszerű bejelentésnél 2017-től egyszerűbb eltérni a dokumentációtól

- Az egyszerű bejelentés 2017. januártól hatályos új előírásai

- Az egyszerű bejelentés 2017. évi kiterjesztésének hatása a folyamatban lévő építkezésekre, hatósági eljárásokra

13. egyes kormányrendeleteknek a kötelező tervezői és kivitelezői felelősségbiztosítás bevezetésével összefüggő módosításáról szóló 353/2016. (XI. 18.) Korm. rendelet (Hatályos: 2016.12.29.)

LÁSD:

- Pontosították a kötelező tervezői és kivitelezői felelősségbiztosítás szabályait

14. a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (Hatályos: 2016.12.29.)

15. egyes kormányrendeleteknek a településkép védelmével és a településrendezéssel összefüggő módosításáról szóló 400/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet (Hatályos: 2016. 12. 29.)Így tervezhetünk, építhetünk 2017 januárjától

Hat előadás videón az év elejétől életbe lépett legfontosabb építési jogi változásokról építőipari tervezők, kivitelezők, beruházók, önkormányzati szakemberek részére

2017 elejétől folytatódik a „rendszerváltás” az építésügyben, egy új szemlélet bevezetésének újabb lépéseit mutatják azok a megváltozott jogszabályok, melyeket ezekben a napokban már figyelembe kell venniük a szakembereknek a mindennapi munkájukban. Január 12-én nagy sikerű, telt házas konferenciát tartottunk erről az Ybl Miklós Építéstudományi Kar nagyelőadójában. A jelentkezési lehetőséget idejekorán le kellett zárnunk, akkora volt az érdeklődés; mások pedig az év eleji szabadságok miatt nem értesültek időben a rendezvényről, ezért nem tudtak részt venni rajta, sokaknak a Budapestre utazás okozott volna nehézséget.

A konferencián elhangzott kulcsfontosságú információkról azonban NEM MARADT LE SENKI, hiszen a rendezvényről videófelvétel készült, melyekhez most Ön is hozzájuthat, az előadások teljes diasoraival együtt! Ezek díja megegyezik a konferenciarészvétel árával.

További információk, videók megrendelése >>
 

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt