Erre várt az építési szakma: itt az Építési törvényhez kapcsolódó "salátarendelet"

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2016.07.16. 14:58

Közzétéve: 2016.06.14. 13:16

A 2016. évi XXXVI. törvény elfogadását követően az építésügy szereplői rendszeresen kattinthattak a Magyar Közlöny oldalára, mivel az Étv. módosítását egy jelentős mennyiségű, kormányrendeleteket érintő változásnak is követnie kellett. A Magyar Közlöny 2016. június 13-i számában jelent meg az egyes építésüggyel összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet, amely szinte az összes fontosabb építésügyi jogszabályt érinti.


Magyar Közlöny: 2016. évi 84. szám
Érintett jogszabály: 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet, 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet, 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet, 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet, 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet, 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet, 487/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet, 456/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet
Módosító jogszabály: 156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet
Hatályos: 2016. június 14., 2016. június 30.

Az egyszerű bejelentés építésügybe történő bevezetésekor már szinte tudni lehetett, hogy az egyéb vonatkozó építésügyi előírások, jogszabályok ismét komolyabb változásoknak néznek elébe. A indok egészen „egyszerűen” az egyszerű bejelentés kapcsán felmerülő jogharmonizáció megteremtése a különböző rendeletek között. A módosítás szükségessége azonban túlmutatott pusztán egy új eljárásrend átvezetésén az engedélyezési és kivitelezési rendeletekben, mivel időközben a jogalkalmazási gyakorlat is számtalan újabb kérdést vetett fel, melyet szabályozni, rendezni kellett.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) módosítását az Országgyűlés a T/9369. számú törvényjavaslat alapján fogadta el. A 2016. évi XXXVI. törvény legtöbb új rendelkezése az egyszerű bejelentést érintette, és a módosításokat döntően 2016. május 13. napjától kellett alkalmazni, azonban a kapcsolódó két kormányrendelet kihirdetésére csak a Magyar Közlöny 84. számában került sor. A két, már nagyon várt jogszabály: a 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet és a 156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet.

A 156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet egy tipikus salátarendelet, 10 építésügyi tárgyú kormányrendeletet módosított. A rendelettel érintett jogszabályok (zárójelben megemlítünk néhány változást, illetve példálózva, hogy milyen területet érint a módosítás):
1. az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (mezőgazdasági területen lévő telkek beépítési előírásai)
2. az örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet (egyes műemlékek kategóriába sorolásának módosítása)
3. az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet (alvállalkozó-fővállalkozó viszonya közötti bírságolás, utasítások dokumentálásához kapcsolódó bírságáthárítás)
4. az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (az Építésügyi Szolgáltatási Pont az állampolgárok részére – az építésügyi hatósági ügyintézésük mellett – az egyszerű bejelentéssel létesíthető lakóépület építésére vonatkozó információkat is ad)
5. az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (egyszerű bejelentéssel létesíthető lakóépület építésénél a számított építményértéktől függetlenül ki kell tenni a projekt táblát; tervezési szerződés tartalma; szakági tervezők tevékenységével kapcsolatos felelősség; szakirányú szakképesítés nélküli tevékenység részletszabályai; Kivitelezési dokumentáció alapján végezhető tevékenységek meghatározása; a Kivitelezési kódex 14. §-a szerinti nyilatkozat)
6. az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (hatósági bizonyítvány kiállítása; építésfelügyeleti hatóság hatósági ellenőrzésének szabályai; építőipari kivitelezési tevékenység folytatásának megtiltása; építésrendészeti eljárás) – részleteket lásd: Megszűnt a bontás tudomásulvételének eljárása; A 2016. júniusi „salátarendelet” módosításai az Eljárási kódexben
7. az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet (építészeti-műszaki tervezési jogosultsághoz kötött az egyszerű bejelentéshez szükséges kivitelezési dokumentáció; a tervezési program kötelező elemeinek kibővítése; az építtető és tervező közösen készíti elő a tervezési programot)
8. Az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet (szövegpontosítás)
9. Az építésügyi, az építésfelügyeleti és az örökségvédelmi hatóságnál foglalkoztatott köztisztviselők és kormánytisztviselők építésügyi vizsgájára és szakmai továbbképzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 487/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet (az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység miatti pontosítás)
10. A lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről és egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 456/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet (a 2016. június 14-ét követő bejelentések esetében alkalmazandó a tervezői művezetésre kikötött minimális alkalom és díjazás) – részleteket lásd: Hogyan történik az egyszerű bejelentés 2016. június 14. és 30. napja között?

A salátarendelet részletes tartalmáról szóló tájékoztatók.

- Az építésfelügyeleti hatóság feladatainak, eljárásrendjének változásai

- A Kivitelezési kódex 2016. június 14-i változásai a „salátarendelet” alapján

- Van-e még felelős műszaki vezetői nyilatkozat?

A lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendeletről szóló tájékoztató itt olvasható:

- Július 1. napjától új jogszabály alapján történik az egyszerű bejelentés

 

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt