Sikertelen belépés

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2013.04.08. 09:00

Közzétéve: 2012.10.27. 10:54

A megadott felhasználónévvel és jelszóval nem lehet belépni. Amennyiben tévesen adta meg a felhasználói nevét és jelszavát, kérjük próbálja újra: {loadmodule login}  

Részletek »

Általános tájékoztatók leírása

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2013.06.05. 23:31

Közzétéve: 2012.10.05. 15:19

Az Általános tájékoztatók olyan cikkek, tanulmányok, amelyek szintén tematizálva, egy-egy fontosabb témakört részletesen kifejtve nyújtanak segítséget abban, hogy az olvasó problémájára, kérdésére megoldást találhasson. Az anyagok nyelvezetében, összeállításában is arra törekedtünk, hogy ne jogi tanulmányok készüljenek, hanem bárki számára érthető módon járjuk körül az adott témát.Az Általános tájékoztatók anyagainak egy része csak az Építésijog.hu Figyelő előfizetéses szolgáltatás birtokában ismerhetők meg.

Részletek »

Hatályos építésügyi jogszabályok

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2015.01.26. 16:41

Közzétéve: 2012.10.05. 15:18

Hatályos építésügyi jogszabályok listája Legutóbb frissítve: Magyar Közlöny 2014. év 174. szám (2014. december 13.) A Hatályos építésügyi jogszabályok listája tematizálva tartalmazza az építőipari tevékenységet érintő és ahhoz szorosan kapcsolódó fontosabb jogszabályokat. A jogszabályok csoportosítása honlapunkon kezelhető, kinyomtatható formában található meg. Portálunk az új jogszabályokról, a jogszabályok módosításáról összefoglalókat készít, amelyek megmagyarázzák, értelmezik a változásokat, és felhívják arra a figyelmet, hogy ez a mindennapi életben milyen intézkedést igényel az olvasótól, illetve a módosításnak milyen eredménye lehet a gyakorlatban (lásd: Figyelő rovat). A hatályon kívül helyezett jogszabályok listáját külön almenüben találhatják meg (Hatályon kívül helyezett jogszabályok). Az OPTEN Kft. közreműködésének köszönhetően a Hatályos építésügyi jogszabályok listájában található legtöbb jogszabály hatályos szövege is közvetlenül elérhető. A jogszabály számára való rákattintással elolvasható a jogszabály olvasás időpontjában hatályos szövege.    

Részletek »

FOGALOMTÁR

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2012.10.05. 10:54

Közzétéve: 2012.09.05. 12:09

Építési munkaterület: az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének helye; ennek minősül a munkaszervezéssel összefüggő felvonulási, előkészítési, valamint a tevékenység végzéséhez szükséges építési anyagok, gépek, szerkezetek, szerelvények és felvonulási épületek elhelyezésére és az előkészítő technológiai munkafolyamatok elvégzésére szolgáló terület is [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 2. § a) pont].   Építési szakmunka: szakirányú képesítéssel, jogszabály alapján végezhető építési-szerelési munka [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 2. § b) pont]   Építési-szerelési munka: az építési tevékenység végzésére irányuló szakági munka [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 2. § c) pont] Építőipari rezsióradíj: a vállalkozó kivitelező vagy az alvállalkozó kivitelező szakági építési-szerelési termelő tevékenységének elvégzéséhez szükséges, egy aktív munkaórára vetített - a kivitelező tényköltségei alapján számított vagy tervezett - összes költsége. Az építőipari rezsióradíj nem tartalmazza a beépítésre kerülő betervezett és az üzemszerű használathoz szükséges beépítésre kerülő építési anyagok, szerkezetek és berendezések közvetlen költségeit, a közvetlen anyagok fuvarozási és rakodási költségeit, a közvetlen gépköltségeket, a kivitelezési dokumentáció tervezési díját, a hatósági eljárások díját, a szükségessé váló minőség-ellenőrzések díját, az üzempróba, beüzemelés szolgáltatási díját. Az építőipari rezsióradíj számítási alapját az Építőipari Ágazati Kollektív Szerződésben évente meghatározott Ágazati Bértarifa Megállapodásban szereplő minimális szakmunkás alapbér alapján kiszámított, szakmai ajánlásban rögzített órabér és a jogszabályokban meghatározott közterhek képezik. Az építőipari rezsióradíj tartalmazza a személyi jellegű költségeket, az ellátási költségeket, a fizikai dolgozók rezsi jellegű költségeit, az irányítási és az ügyviteli költségeket [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 2. § h) pont],   Építtetői fedezetkezelő: az építőipari kivitelezési tevékenység építési szerződésben meghatározott ellenértéke pénzügyi fedezetének és a kivitelező által nyújtott biztosíték összegének kezelője [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 2. § i) pont]Árazatlan (tételes) költségvetési kiírás: minőségi követelményekkel rendelkező mennyiségi kimutatás az építmény jellege szerint szükséges szakági bontásban és részletezettséggel, konkrét gyártmányok, márkák megjelölése nélkül [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 2. § g) pont]   Jókarbantartó tevékenység: a meglévő építmény, építményrész kármegelőzésére, kárelhárítására, karbantartására, helyreállítására, felújítására, javítására, rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmassá tételére, illetve ennek és üzembiztonságának megtartására irányuló építési-szerelési munka [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 2. § d) pont]   Többletmunka: a szerződéskötés alapját képező (ajánlatkérési vagy kivitelezési) dokumentációban kimutathatóan szereplő, de a szerződéses árban (vállalkozói díjban) figyelembe nem vett tétel [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 2. § e) pont] Pótmunka: a szerződés alapját képező dokumentációban nem szereplő külön megrendelt munkatétel (munkatöbblet) [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 2. § f) pont]   Árazatlan (tételes) költségvetési kiírás: minőségi követelményekkel rendelkező mennyiségi kimutatás az építmény jellege szerint szükséges szakági bontásban és részletezettséggel, konkrét gyártmányok, márkák megjelölése nélkül [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 2. § g) pont]     Elektronikus alvállalkozói nyilvántartás: építtetői fedezetkezelő közreműködése esetén a fővállalkozó kivitelező építési naplójának részét képező elektronikus nyilvántartás, k) vállalkozó kivitelező: építőipari kivitelezési tevékenységet üzletszerű gazdasági tevékenységként folytató személy [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 2. § j) pont],   Fővállalkozó kivitelező: az építtetővel építési szerződést kötő vállalkozó kivitelező [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 2. § l) pont],   Alvállalkozó kivitelező: a vállalkozó kivitelezővel építési szerződést kötő személy [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 2. § m) pont]

Részletek »

ÉPÍTÉSI§JOG HÍRLEVÉL

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2015.01.26. 16:42

Közzétéve: 2012.09.05. 12:09

Az Építésijog.hu Hírlevél szolgáltatására feliratkozottak e-mailben értesítést kapnak az építési tevékenységet érintő jogszabályváltozásokról, azok közzétételét  vagy hatálybalépését követő néhány napon belül. Az Építésijog.hu Kft. az aktuális téma fontossága és terjedelme alapján megkövetelt rendszerességgel küldi ki a hírleveleket, a feliratkozott ezért akár rövid időn belül is kaphat újabb tájékoztató anyagot.Az Építésijog.hu Hírlevél az építésügyi hatósági eljárások, kivitelezési szabályok mellett az építőipari cégek működését befolyásoló joganyagokat is figyelemmel kíséri. Egyebek mellett a cégeljárás, a polgári peres eljárás, a követelések érvényesítése és az ingatlan-nyilvántartás szabályozásában bekövetkezett változásokat is nyomon lehet követni a hírlevélre történő feliratkozással.A Építésijog.hu Hírlevél hatékony segítséget jelent ahhoz, hogy a lehető legrövidebb időn belül értesüljenek az építésügyi jogszabályok változásairól, és minél egyszerűbben történjen meg az új jogszabályokhoz való alkalmazkodás. A szolgáltatás igénybevételéhez az Építésijog.hu Főoldalán található felületen (HÍRLEVÉL-FELIRATKOZÁS), egy egyszerű feliratkozás szükséges, pusztán egy név és egy e-mail cím megadásával (a név akár kitalált is lehet, csak az e-mail cím legyen pontos).Hírlevelünk csak tájékoztató jellegű, nem a teljesség igényével készült és nem minősül jogi tanácsadásnak, az abban foglalt esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk. Amennyiben hírlevelünkkel kapcsolatban bővebb információra van szüksége, forduljon bizalommal munkatársainkhoz:- tartalmi problémákat, szakmai kérdéseket az alábbi címre kérjük megküldeni: jambor.attila@epitesijog.hu- technikai jellegű kérdéseket itt lehet feltenni: info@artifexkiado.hu, telefon: +36 1 783-1711 Fontos tudni, hogy amennyiben nem kapja meg a hírlevelünket, annak az az oka, hogy a levelezőrendszere spam-nek minősíti a tájékoztató anyagunkat. Ebben az esetben az epitesijog.hu hírlevél küldő e-mail címét (hirlevel@epitesijog.hu) hozzá kell adnia a címlistájához, vagy a megbízható feladók listájához. ARCHÍVUMA már kiküldött hírlevelek szövegét itt tekintheti meg:2014/5. számú hírlevél - 2014.06.12. - A Miniszterelnökséget vezető miniszterhez került az építésügy. Felvonók tervezésének, engedélyezésének és üzemeltetésének új szabályai2014/4. számú hírlevél - 2014.04.02. - Az építészeti-műszaki dokumentáció kötelező tartalmának változásai2014/3. számú hírlevél - 2014.03.11. - Bővült az örökségvédelmi engedélyhez kötött tevékenységek köre. Tervpályázati változások2014/2. számú hírlevél - 2014.02.17. - Összeférhetetlenségi szabályok. Új kötelező szerződési elemek (műszaki ellenőri és felelős műszaki vezetői szerződések)2014/1. számú hírlevél - 2014.01.20. - Egyedi építési szabályzat készül a Városligetre. A Ket. változásai: 2014. január 1.2013/8. számú hírlevél - 2013.12.20. - A Plázastop-törvény szigorítása. Szén-monoxid érzékelők és energetikai szabályok2013/7. számú hírlevél - 2013.10.14. - Elektronikus építési napló (e-napló) bevezetéséhez kapcsolódó változások2013/6. számú hírlevél - 2013.08.14.2013/5. számú hírlevél - 2013.07.17.  2013/4. számú hírlevél - 2013.06.13.  2013/3. számú hírlevél - 2013.06.06  2013/2. számú hírlevél - 2013.06.03.  2013/1. számú hírlevél - 2013.05.28.  

Részletek »

Rólunk

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2015.01.26. 16:41

Közzétéve: 2012.09.05. 12:08

Részletek »

HIRDETÉSI INFORMÁCIÓK

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2014.05.13. 15:04

Közzétéve: 2012.09.05. 12:08

Kedves Érdeklődő!Tájékoztatjuk, hogy az ÉPÍTÉSI§JOG honlapon kétféle módon helyezhet el hirdetést:1) Közvetlenül az ÉPÍTÉSI§JOG oldalainA honlapon a Bal oldali és Felső sávban helyezhetők el hirdetések. 2) Az ÉPÍTÉSI§JOG HírlevelébenIngyenes hírlevelünk a jogszabályok által megkívánt rendszerességgel, de általában két-három hetente jut el a regisztrált felhasználóinkhoz. Hírlevelünket elsődlegesen kivitelezők, tervezők, felelős műszaki vezetők és műszaki ellenőrök olvassák. A hírlevél elsődlegesen az építési jogszabályok változásáról ad azonnali és pontos információt, de az építőipari ágazat egyes híreire is felhívjuk a figyelmet.A hirdetés méretét és tartalmi követelményeit a hirdető igényei alapján, közösen határozzuk meg a technikai lehetőségek keretei között.A hirdetési feltételekről és árakról kérje munkatársunk tájékoztatását az alábbi elérhetőségeken: Sárdy Csaba sardy.csaba@artifexkiado.hu+36 20 240 7232

Részletek »

404

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2012.09.05. 12:07

Közzétéve: 2012.09.05. 12:07

404: Nem található Sajnos az általad kért tartalmi elemet nem találjuk

Részletek »

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt