Felelősségi károk valós példákkal, avagy, mikor fizet a biztosító? – 7. rész

Szerző:  Dr. Püski András

Utolsó frissítés: 2020.05.23. 08:35

Közzétéve: 2020.05.23. 08:24

Az alábbi, megtörtént esetben tetőről lezúduló hó tört össze autókat. A tervezői felelősség kérdése az épület tulajdonosának felelőssége miatt merült fel.

 

Miért kell fizetnie a tervezőnek?


A tervezői felelősségbiztosítás alapján a biztosítási esemény olyan, másnak okozott kár miatti kártérítési kötelezettség, amelyet a magyar jog szerint a biztosított tervezőnek kell teljesítenie, és amelynek a teljesítése alól a biztosítottat a biztosító a feltételeiben meghatározottak szerint mentesíti.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:518. §-ában tiltja a jogellenes károkozást. A Ptk. 6:519. §-a értelmében, aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni.
 

Milyen károkat okozhat egy tervező?


A potenciálisan bekövetkezhető károk nagyon változatosak és egyáltalán nem ritkák! Sérülhetnek vagy semmisülhetnek meg dolgok, tárgyak, személyi sérülés keletkezhet és keletkezhet tisztán pénzügyi veszteség is, mely nem sorolható sem a dologi kár sem a személyi sérülés körébe. Jelen konkrét esetben szerződésen kívüli károkozás történt tervezői hiba következtében.
 

A konkrét eset


Egy iskola épületének felújítása keretében, a tetőzet is kicserélésre került. Az átadást követő télen a tetőről nagy mennyiségű hó csúszott le, amely az utcán álló gépjárműveket károsította. Azon gépjárművek esetében, ahol volt a tulajdonosnak casco biztosítási szerződése, a gépjárművekben keletkezett kárt a casco biztosító megtérítette. A casco szerződések biztosítója azonban az iskolával szemben érvényesített kárigényt, arra hivatkozva, hogy ténylegesen az iskola felelőssége a lezúduló hó. Az iskola az igényt a tervezőre hárította tovább.

A szakértői vizsgálatok során kiderült, hogy a tetőn nem a jogszabályi előírásoknak megfelelően került kialakításra a hófogó, a tervező hibája miatt. Tekintettel arra, hogy bizonyítottan a tervező hibázott és a tervező rendelkezett is felelősségbiztosítással, az iskolával szemben előterjesztett kárigényt a tervező felelősségbiztosítója térítette meg.

A tervezői felelősségbiztosítás alapján a biztosítási esemény olyan, másnak okozott kár miatti kártérítési kötelezettség, amelyet a magyar jog szerint a biztosított tervezőnek kell teljesítenie, és amelynek a teljesítése alól a biztosítottat a biztosító a feltételeiben meghatározottak szerint mentesíti.
 

Hasonló esetekben azonban a tervező felelőssége nem automatikus!


Nagyon sok esetben találkozhatunk azzal, hogy a CASCO szerződéssel nem rendelkező gépjármű tulajdonosok, mástól, épület üzemeltetőktől, tulajdonosoktól próbálnak kártérítést kérni, olyan károk miatt, melyért az épület tulajdonosa, üzemeltetője vagy tervezője nem felel (például udvaron leeső faág, lezúduló hó)! A gépjármű, mint vagyontárgy, megóvása kizárólag CASCO biztosítási szerződéssel lehetséges tűz, elemi károk, törés, lopás vagy rabláskárok ellen.

Fontos, hogy a tárgyi esetben nem a gépjármű tulajdonosok, illetve a biztosító állítása, hanem a szakértői vélemény alapozta meg a tervezői felelősséget!

 

 

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt