GDPR 2018! Megfelelő-e a megfelelés? Van megoldás: adatvédelmi felelősségbiztosítás!

Szerző:  Dr. Püski András

Utolsó frissítés: 2019.04.25. 13:03

Közzétéve: 2018.06.05. 16:12


2018. első hónapjaiban minden fórumon téma volt az Európai Unió GDPR adatvédelmi rendelete, EU 2016/679. Gyakorlatilag minden cégnek, szervezetnek – mérettől és tevékenységtől függetlenül – mely személyes és/vagy bizalmas üzleti adatokat kezel, van megfelelőségi kockázata.

GDPR 5. cikk (2) bekezdés értelmében, az adatkezelő felelős az (1) bekezdésnek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie a megfelelés igazolására.

Az 5. cikk (1) bekezdésben rögzített szabályok:
- jogszerű, tisztességes és átlátható adatkezelés
- célhoz kötött adatkezelés jogszerű céllal
- „pontosság” – pontos és naprakész adatkezelés, pontatlan adatok törlése
- „korlátozott tárolhatóság” – csak a cél eléréséig rögzített ideig, megfelelő biztonsággal tárolhatók az adatok
- „integritás és bizalmi jelleg” – kizárólag megfelelő biztonsági intézkedések mellett kezelhetőek a személyes adatok.

Az, aki nem felel meg a rendelet által támasztott követelményekkel, az alábbiakkal számolhat:
- Adatalany vagyoni és sérelemdíj jellegű kártérítési igénye
- NAIH (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) által kiszabott bírság. A bírság maximális összege 20 millió euró!

A legalaposabb megfelelés ellenére is ki vagyunk téve a kockázatoknak, kártérítési igényeknek! Bármikor érkezhet egy számítógépes vírus, egy rosszindulatú munkavállaló vagy történhet egyéb adatvédelmi incidens.

A vezetői felelősség csökkentése, a kockázatok minimalizálása érdekében célszerű GDPR adatvédelmi felelősségbiztosítással rendelkezni!

A biztosítás azon biztosítottak számára nyújt védelmet, akik megtették az alapvető lépéseket a rendeletnek történő megfelelés érdekében és fedezet nyújt az alábbi kockázatokra:
- személyes adatok nem megfelelő kezelése
- vállalati információk nem megfelelő kezelése
- kiszervezés
- hálózat biztonság
- adatkezeléssel kapcsolatos bírságok költsége
- adatkezeléssel kapcsolatos vizsgálatok költsége
- értesítési költségek /szakértői költségek, melyek az adatalanyok illetve a szabályozó hatóság értesítéséhez kapcsolódnak/

Nem szabad elfelejteni, hogy mindenki érintett, aki akár egyetlen ügyfél vagy munkavállaló személyes adatát is kezeli!

A felelősségbiztosítás megkötése egyszerű, jelenleg egyetlen konstrukció érhető el a piacon, mely a kanadai Colonnade biztosító terméke, de hamarosan újabb termékek megjelenése is várható.

További információkért keresse a cikk szerzőjét:
 

Dr. Püski András

Ügyvéd, Biztosítási szakjogász

Akademischer Versicherungsmakler (WU)

puskiandras@drpuski.hu

www.drpuski.hu

+36302784272

 

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt