Szakmai felelősségbiztosítás a KATA adómódosítás tükrében

Szerző:  Dr. Püski András

Utolsó frissítés: 2022.08.22. 10:04

Közzétéve: 2022.08.11. 08:24

A kamarai tagok és regisztrálták döntő többségét hátrányosan érintette, a KATA adónem hirtelen, 2022. évi módosítása. Ezzel kapcsolatosan természetesen azonnal felmerültek, többek között, az alábbi kérdések: adózási formát kell váltani, vállalkozási formát kell váltani? Akár az adózási, akár a vállalkozási formáról beszélünk, a szakmai felelősségbiztosítás kérdését nem tudjuk elkerülni. Megfelelő odafigyeléssel és szakmai segítséggel a folyamatos biztosítási védelem fenntartható.

 

Mi a következménye, ha az adózási forma változik?


Adózási forma változása esetén egy nagyon fontos szempontot szeretnék kihangsúlyozni. A KATA adónemnél nem volt jelentősége a költség elszámolásnak. Aki olyan adózási módot választ, ahol lehetősége van költséget elszámolni, ott a biztosítási díj, egy az egyben a vállalkozás érdekében felmerült költség. Tehát, a vállalkozás felelősségbiztosítási díját nem az adózott jövedelemből kell fizetni.

 

Mit kell tennünk, ha a vállalkozási forma változik?


a) Jogutód nélküli megszűnés

Ha az adózó a KATA adónem 2022. szeptemberétől hatályos megváltozása miatt a vállalkozását jogutód nélkül megszűnteti, és a megszűnt vállalkozás szerződő, biztosított volt egy biztosítási szerződésben, akkor ezzel a biztosítási szerződés is megszűnik. Szakmai műhibák viszont, a vállalkozás és a biztosítási szerződés megszűnését követően is kiderülhetnek.

Nagyon fontos, hogy a felelősségbiztosítási szerződés rendelkezzen úgynevezett utófedezettel.

Amennyiben a felelősségbiztosítás megszűnik és nincs utófedezet, a megszűnt biztosítási szerződésre nem jelenthető káresemény!

Tipikus példa, hogy a tervező a felelősségbiztosítási szerződését december 31. napjára megszűntette. Megjelenik azonban egy károsult, következő év márciusában, és kárigénnyel él egy előző év december hónapjában átadott hibás tervvel kapcsolatosan. Utófedezet hiányában a felelősségbiztosító nem fog téríteni mert a kár ok, bekövetkezés és bejelentés nem a kötvény érvényességi ideje alatt következett be.

A kamarai konstrukciók az utófedezetet térítésmentesen tartalmazzák, a szerződésekben rögzített időtartamban. Forduljunk nyugodtan a kamarai biztosítási szakértőkhöz, mert a biztosító társaságokkal a hosszabb utófedezeti időtartamról is lehet tárgyalni, amennyiben arra szükség van.

b) Jogutódlás

Ebben az esetben a biztosítási szerződés folytonossága megtartható. A felelősségbiztosítási szerződésben található szerződői és biztosítotti pozíciót módosítani kell a jogutódlásnak megfelelően. A szerződés díjfizetője a szerződő, tehát a szerződői pozícióban lévő vállalkozás tudja a szerződés díját elszámolni. A Ptk. 6:470 §-a értelmében a felelősségbiztosítási szerződés alapján a biztosított követelheti, hogy a biztosító a szerződésben megállapított módon és mértékben mentesítse őt olyan kár megtérítése, illetve sérelemdíj megfizetése alól, amelyre jogszabály értelmében köteles. A biztosítotti pozícióban is az új vállalkozás kell megjelenjen.

A kamarai biztosítási szakértők ismert elérhetőségein a szerződő és biztosított cseréje térítésmentesen kezdeményezhető.

Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy mely cég vagy vállalkozás szerződik a megrendelővel. Akinek több vállalkozása is volt, a KATA adónem mellett, társasági adó alapon működő vállalkozással is dolgozik, felelősségbiztosítási szerződést kell kössön arra a vállalkozásra, mellyel a munkát végzi.
 

KATA adónem változása és a felelősség viszonya – Magasabb költség, magasabb kiszolgáltatottság!


Azzal, hogy a jogalkotó megváltoztatott egy adónemet, a felelősségi viszonyok nem változtak! Az bizonyos, hogy a költségek nőni fognak. Ha a megnövekedett adó költségekkel együtt egy kárigény is érkezik, a vállalkozás még kiszolgáltatottabb helyzetbe kerülhet.

A károk összegszerűsége az utóbbi kettő évben drasztikusan növekedett! A vállalkozás kiszolgáltatottságát és anyagi kitettségét a felelősségbiztosítás csökkenti!

A megemelkedett árak, költségek miatt a károsultak egyre kevésbé tekintenek el attól, hogy érvényesítsék a kárigényüket. A szakmai felelősségbiztosítások esetén az igényérvényesítés közvetlen, tehát közvetlenül a tervező/mérnök vállalkozással szemben fogják megtenni.

Annak ellenére, hogy az inflációs folyamat miatt gyakorlatilag az árak 40-50 %-ban is emelkedtek, a kamarai felelősségbiztosítás alapcsomagok díjai a bevezetés óta nem változtak!

 

Összefoglalva a KATA változással kapcsolatos felelősségbiztosítási teendőket röviden


- Keressük fel a kamarai biztosítási kapcsolattartót és egyeztessük le, hogy van-e teendőnk.
- Ha jogutód nélkül szűnik meg a vállalkozás, érdeklődjünk az utófedezetről, illetve arról, hogy annak tartama elegendő-e.
- Új vállalkozás esetén haladéktalanul gondoskodjunk a felelősségbiztosítási védelemről. Ha szükség van rá, akkor visszamenőleges fedezettel.
- A magas infláció miatt vizsgáltassuk felül a felelősségbiztosítási limiteket! Előfordul, hogy az alacsony limitek nem fedezik a kárigényeket. Aktív munkavégzés esetén a limitek emelése elengedhetetlen!

 

A biztosítás a bizonytalanságban még fontosabb!


Az Euro-Sales Kft. tapasztalt szakemberei segítenek mind a szerződés megkötése, mind annak aktualizálása során.
 


 

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt