Kihirdették az új energetikai tanúsítványról és új energetikai szabályozásról szóló jogszabályokat (Frissítve: 23.10.28.)

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2023.10.28. 16:11

Közzétéve: 2023.05.27. 12:48

2023. május 25-én jelent meg az a jogszabálycsomag, amelyre a szakemberek már hosszú ideje vártak. Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet teljes átalakuláson megy keresztül, míg az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendeletet hatályon kívül is helyezik. Értelemszerűen módosulni fognak az építési engedéllyel és az egyszerű bejelentéssel létesülő épületek energetikai követelményeire vonatkozó rendelkezések is. Az alábbi vezércikkben folyamatosan közzétesszük az Építésijog.hu szakemberei által készített tanulmányokat, tájékoztatókat, illetve a jogalkotó iránymutatásait.


Magyar Közlöny: 2023. évi 78. szám
Érintett jogszabály: 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet
Módosító jogszabály: 200/2023. (V. 25.) Korm. rendelet
Új jogszabály: 9/2023. (V. 25.) ÉKM rendelet
Hatályát vesztő jogszabály: 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet
Hatályos: 2023. november 1.
 

2023. novemberétől a TNM rendelet helyét egy ÉKM rendelet veszi át


A Kormány döntése értelmében az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet megmarad, azonban jelentős átalakításon megy keresztül. A 200/2023. (V. 25.) Korm. rendelet indokolása szerint a módosítás célja egy új energetikai tanúsítványi minta és arculat meghatározása.

Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet átfogó felülvizsgálatára is sor került, aminek az lett az eredménye, hogy egy új miniszteri rendelet született: az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 9/2023. (V. 25.) ÉKM rendelet.

Az új épületenergetikai követelményekre tekintettel a kapcsolódó hatósági eljárások szabályait is át kellett alakítani. 2023. november 1. napjától az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, továbbá a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet egyes rendelkezései is módosulnak.
 

Az új tanúsítvány hasznosabb és érthetőbb lesz


A Kormányrendelet indokolása rögzíti, hogy az új energetikai tanúsítványi minta és arculat a korábban hatályos mintához képest sokkal inkább átlátható, felhasználóbarát.
 A 2023. november 1-jétől alkalmazandó tanúsítvány nem csupán az épület egészének, hanem az egyes épülettechnikai rendszereknek (fűtés, légkondicionálás, szellőzés, világítás, használati melegvíz stb.), valamint az épületszerkezeti elemeknek az energiahatékonyságát is értékeli, emellett részletes, időszakokra bontott felújítási és korszerűsítési javaslatot is rögzít az épület tulajdonosa számára. A korszerűsítési javaslatok összhangban lesznek az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 9/2023. (V. 25.) ÉKM rendelet egyes követelményszintjeivel.
 A módosítással megszűnik az energiafogyasztás mérésén alapuló tanúsítás lehetősége, mivel ez a gyakorlatban pontatlan értékelési adatokat eredményezhetett. A 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet szerinti új tanúsítványban részletes fotódokumentációt fogunk találni, ami beazonosíthatóvá teszi az értékelt épületet vagy rendszert.

Egyebek mellett az új jogszabályban megtalálhatjuk a hatósági épület módosított fogalmát, amely a gyakorlatban sok értelmezési problémát okoz.
 

2023 novemberétől új épületenergetikai szabályozást kell alkalmazni


A TNM rendeletet felváltó 9/2023. (V. 25.) ÉKM rendelet indokolása szerint új alapokra helyezi az épületenergetikai szabályozást. Ennek egyik alappillére, hogy az új épületekre vonatkozó közel nulla energiaigény követelményszintjeként megszűnik a kötelező megújuló energia részarány előírása, helyét a fajlagos szén-dioxid-kibocsátás kötelező felső határának előírása veszi át.

Az ÉKM rendelet az összesített energetikai jellemző megtartása mellett a teljes életcikluson alapuló fajlagos szén-dioxid-kibocsátás felső határának megállapítását írja elő az új épületek követelményszintjeként. Ez a megoldás a szén-dioxid-kibocsátásra vonatkozó súlyozó tényezők meghatározásával egyenértékűvé teszi a megújuló energiával a hulladékhőből vagy kapcsolt energiából származó (hatékony) távhőt és távhűtést is, és rugalmasságot biztosít az építkezők számára is.

Az új jogszabály eltörli a TNM rendelet azon előírását, hogy jelentős felújítás vagy jelentős bővítés esetén a teljes épületnek meg kell felelnie az épülettechnikai előírásoknak. A megújuló energia közösségekben termelt villamos energia egyenértékűsége is megjelenik az új rendelkezésekben.

Lényeges, hogy több új fogalmat is megtalálunk az ÉKM rendeletben. Így például megjelenik a referenciaépület és a referencia épülettechnikai rendszer is, valamint a hőhíd és az árnyékoló szerkezet fogalmak.

A 2023 novemberétől hatályos szabályozásban az épületek energetikai jellemzőjét megalapozó számítási módszerek, valamint az ezt alátámasztó jelölések, a számítás során használt fogalmak és tervezési adatok is módosulnak. A valóságos energiamegtakarítási adatok mérése, illetve az új teljes életcikluson alapuló fajlagos szén-dioxid-kibocsátás meghatározása miatt átalakított számítási módszer az energiapolitikáért felelő miniszter által vezetett honlapon lesz elérhető. A számítási módszer új változatának a Hivatalos Értesítőben történő megjelenése napjától számított 90 nap elteltével kell az egyszerű bejelentéssel vagy építési engedély létesülő épületeknél alkalmazni.


A kormany.hu oldalon 2023. júliusától már elérhető az új számítási módszer


Fontos strukturális változás, hogy a számítási módszertan kikerül a rendelet fő szövegéből, és az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 9/2023. (V. 25.) ÉKM rendelet szerint az energiapolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján fogják közzétenni ezeket [9/2023. (V. 25.) ÉKM rend. 7. §]. A módszertan megjelenése 2023 júliusára volt várható, és mi is az Energiaügyi Minisztérium honlapján kerestük. Napokkal korábban jelent meg (23.08.23.) egy cikkünk, amelyben azt írtuk – tévesen –, hogy még mindig nem érhető el a számítási módszertan.

Az Energiaügyi Minisztérium egyik vezető munkatársa olvasta a cikkünket, és Ő hívta fel a figyelmünket arra, hogy az új számítási módszert az előre jelzett időpontig közzétették, csak nem az Energiaügyi Minisztérium honlapján, hanem a kormany.hu oldalon. Ezúton is köszönjük a tájékoztatást!

A Magyarország kormany.hu oldalon található a Dokumentumtár, ahonnan az új számítás letölthető:A dokumentumok innen is elérhetők: MeteoElőterjesztés TNM 2., Előterjesztés TNM 1.

 

Hol érhető el az Épületenergetikai Tanúsítványok Országos Nyilvántartása?


A rendszert az OÉNY felületén IDE kattintva lehet elérni.
 

 

 

Folyamatosan közöljük a tanulmányokat, tájékoztatókat


Az Építésijog.hu oldal ingyenes Változásértesítő szolgáltatásával folyamatosan tájékozódhat az energetikai tanúsításra és energetikai követelményekre vonatkozó jogszabályokról. Az új rendelkezésekre szakcikkek, tanulmányok segítségével tud felkészülni. Az is elképzelhető, hogy a 2023. november 1-jei hatálybalépésig még kisebb változások, pontosítások is várhatók a szabályozásban.

A Változásértesítőre az alábbi linkre kattintva tud feliratkozni:

 


 

Az új energetikai rendelkezésekre vonatkozó szakcikkek, tanulmányok


Változott az épületenergetikai és a tanúsítási rendelet (Dr. Csoknyai Tamás és dr. Szalay Zsuzsa összefoglaló cikke a bpmk.hu oldalon ide kattintva olvasható el)

- Kötelező marad az energetikai tanúsítvány elkészíttetése eladás vagy bérbeadás esetén (Megjelent: 23.06.01.)

Indokolt lenne a 9/2023. (V. 25.) ÉKM rendelet hatályba lépését elhalasztani (Megjelent: 23.07.06.)

Az épületenergetikai és a tanúsítási rendelet változásának háttere és lényege (Megjelent: 23.08.24.)

Közzétették az új számítási módszert az épületek energetikai jellemzőinek meghatározására (Megjelent: 23.08.30.)

- Elérhető az új e-tanúsítás: az Épületenergetikai Tanúsítványok Országos Nyilvántartása (Megjelent: 23.10.28.)

 

Az Építésijog.hu és az Artifex Kiadó Kft. egy fél napos konferenciát szervezett a 2023 novemberétől hatályos épületenergetikai változásokról

 

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt