Hatósági bizonyítvány kiállításának határideje: újra teljes a mondat

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2015.02.18. 13:48

Közzétéve: 2013.12.14. 18:34


A felszín alatti vasutak engedélyezésével kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 358/2013. (X. 9.) Korm. rendelet a nevéhez semmiben nem kapcsolódó tartalmakat is rejt magában. Az Eljárási kódexben a hatósági bizonyítvány kiadására vonatkozó rendelkezésből hiányzó mondatrészt is a hivatkozott kormányrendeletben találhatjuk meg.


Magyar Közlöny: 2013. évi 167. szám
Érintett jogszabály: 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
Új jogszabály: 358/2013. (X. 9.) Korm. rendelet
Hatályos: 2013. október 14.

A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 55. § k) pont kb) alpontja törölte azt a lehetőséget az Eljárási kódexből, hogy a hatóság az ügyfél által beadott irat záradékolásával is kiadhatta a hatósági bizonyítványt (egyébként a Ket. 83. § (3) bekezdése lehetőséget ad arra, hogy az ügyfél által benyújtott iraton ellátott záradék legyen a hatósági bizonyítvány). A módosítás következtében véletlenül a mondat vége is törlésre került, ezért több mint két hónapig, nem volt teljes a szöveg.

A hatósági bizonyítvány kiadására vonatkozó 56. § (3) bekezdés szövegét a 358/2013. (X. 9.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése egészítette ki.

A hatósági bizonyítványt - az Eljárási kódex szerinti hivatalbóli intézkedés kivételével - az eljárás megindulásától számított tíz napon belül vagy önálló határozattal kell kiállítani [312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 56. § (3) bek.].

A Ket. 83. § (3) bekezdése nyolc napot ír elő ügyintézési határidőként, de lehetőséget ad arra, hogy jogszabály ennél hosszabb határidőt írjon elő, az Eljárási kódex 10 napot szabályoz. A Ket. alapján egyébként a hatósági bizonyítvány kiadása és a kiadás megtagadása is határozatnak minősül, ezért álláspontom szerint az Eljárási kódexben nincs eltérő határideje annak az esetnek, ha önálló határozattal állítják ki a hatósági bizonyítványt (a „vagy önálló határozattal” szövegrészben elegendő lenne a „vagy” helyett egy vessző). A „vagy” helyett egy vessző alkalmazása azt is jelentené – a Ket. felhatalmazására tekintettel –, hogy csak önálló határozattal lehet a hatósági bizonyítványt kiadni. Ha ez a jogalkotó akarata, akkor mindenképpen indokolt a szöveg pontosítása.

A hatósági bizonyítvány kiállításával kapcsolatos rendelkezésekről itt olvashat.

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt