Az Eljárási kódex 2022. január 11-étől hatályos változásai

Szerző:  Kiss Andor

Utolsó frissítés: 2022.01.18. 10:28

Közzétéve: 2022.01.11. 10:34

Az építésügyi salátarendelet (788/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet) alapján az Eljárási kódexben jellemzően szövegpontosítások, illetve más jogszabályokban történt változások miatti átvezetések kerültek. Tartalmi változás leginkább a hatósági bizonyítvány kiállításával kapcsolatos szabályozásban történt. Az alábbi tájékoztatásban az egyes bányászati tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 825/2021. (XII. 28.) Korm. rendeletben rögzített változásokat is bemutatjuk.


Magyar Közlöny: 2021. évi 242. szám, 2021. évi 244. szám
Érintett jogszabály: 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
Módosító jogszabály: 788/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet, 825/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet
Hatályos: 2022. január 11., 2022. január 1.

 

Hatósági bizonyítvány kiállítása ingatlan-nyilvántartási átvezetéshez


A korábbi szabályozás szerint a hatósági bizonyítvány kérelemhez kötelezően mellékelni kellett hatályos záradékkal ellátott, a változás ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez szükséges változási vázrajzot (kivéve, ha a telekről minden építményt elbontottak). A módosítás után a vázrajzot mellékelni lehet a kérelemhez, de nem kötelező [788/2021. (XII. 27.) Korm. rend. 18. § (1) bek.; 312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 56. § (1) bek.].

Ez könnyebbség a kérelmezőknek, mivel ha az épület feltüntetésére nincs lehetőség (pl. szabálytalan az építmény, de eltelt a tíz év elévülési határidő), és a hatóság elutasítja a kérelmet, a kérelmezőnek nem okoz költséget a vázrajz elkészítése. A hatóság számára viszont többletfeladatot okoz a vázrajz hiánya. A hatóságnak ugyanis a szemlén a feltüntetendő építményt pontosan fel kell mérnie, miközben ezt a záradékolt vázrajz esetén a földmérő már közhitelesen megteszi. Vázrajz esetében a hatóságnak csak ellenőrizni, és dokumentálnia kell.

Előfordulhat, hogy a hatósági bizonyítvány kiállítása után a nem éppen jogkövető tulajdonos az épületet bővíti, és arról készíttet változási vázrajzot, amely alapján az ingatlan-nyilvántartást vezető hatóság gyanútlanul feltünteti térképi adatbázisában a bővített építményt. A hatósági bizonyítványnak nincs hatálya, így akár évekkel később is felhasználható. A probléma valós, ugyanis a gyakorlatban többször előfordult már, hogy régi (akár több évtizedes) használatbavételi engedélyek alapján kívánnak meg feltüntetni építményeket, a jelenlegi állapotnak megfelelő változási vázrajzzal, miközben az eredeti építményt időközben jelentősen bővítették. Mindezek miatt úgy ítéljük meg, hogy a változási vázrajz igenis szükséges a hatósági bizonyítvány kiállításához is, nem indokolt ezt mellőzni az eljárásból.

A 2022. január 11-étől hatályos változások szerinti további könnyítés, hogy ha a kérelemhez csatolták a záradékolt változási vázrajzot, a hatósági bizonyítványt – hasonlóan a használatbavételi eljárásokhoz – az építésügyi hatóság ÉTDR-en keresztül megküldi, és egyben megkeresi az ingatlanügyi hatóságot a változás ingatlan-nyilvántartási átvezetésre.

Az új szabályok alapján tehát az építtetőnek nem kell intézkednie a földhivatalnál is az épület feltüntetése érdekében, azt - ha a változási vázrajzot benyújtották - az építésügyi hatóság megteszi. Egyéb esetekben a hatósági bizonyítványt tájékoztatásul küldi meg ÉTDR felületen az ingatlanügyi hatóságnak [788/2021. (XII. 27.) Korm. rend. 18. § (1) bek.; 312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 56. § (6)-(7) bek.].

 

Bányafelügyeleti szakkérdések vizsgálata ismét szakhatósági eljárás keretében történik


A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény értelmében 2022. január 1-jétől a bányafelügyeleti és állami földtani feladatokat ellátó szerv a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága [2021. évi XXXII. tv. 1. § (1a) bek.]. Az építésügyi hatósági eljárásokban a fenti időponttól a bányafelügyeleti szakkérdések vizsgálata szakhatósági eljárás keretében történik, ezért az Eljárási kódex 6. melléklet II. táblázatából – mint szakkérdés vizsgálat – törlésre került [825/2021. (XII. 28.) Korm. rend. 29. §; 312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 6. melléklet II. táblázat].

A továbbiakban az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet rögzíti a bányafelügyeleti szakkérdést, valamint szakhatóságként a bevonás és közreműködés feltételeit [825/2021. (XII. 28.) Korm. rend. 29. §; 531/2017. (XII. 29.) Korm. rend. 1. melléklet 4. pont].
 

A hiánypótlási határidőnek nincs maximuma


Az általános közigazgatási rendtartás szabályai szerint az eljárásokban a továbbiakban 10 nap helyett „észszerű” hiánypótlási határidőt kell kitűzni [788/2021. (XII. 27.) Korm. rend. 20. § b) pont; 312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 11. § (1) bek.]. Ezzel lehetővé vált, hogy a bonyolultabb ügyekben hosszabb hiánypótlási határidő álljon a kérelmező rendelkezésére.

Az nem változott, hogy az építésügyi hatóság legkésőbb az eljárás megindulásától számított öt napon belül hívhatja fel hiánypótlásra az építtetőt [312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 11. § (1) bek.].
 

Egyéb változások, szövegpontosítások


Az ÉTDR általános tájékoztatási felületén a jövőben meg kell jeleníteni azt is, hogy az épület tervei a Nemzeti Mintaterv Katalógus alapján készültek-e [788/2021. (XII. 27.) Korm. rend. 13. §;312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 16. § a) pont ae) alpont].

Az Eljárási kódex korábbi előírása szerint az építészeti-műszaki dokumentáció tartalmi követelménye tekintetében a dokumentáció egyes munkarészeinek kidolgozottságára, tartalmára és léptékére a Magyar Építész Kamara és a Magyar Mérnöki Kamara vonatkozó szakmai követelményeket megállapító szabályzatait a kamarai honlapok mellett az ÉTDR-en is el lehetett érni. Az ÉTDR-en a szabályzatok közzétételeire soha nem került sor, ezért az Eljárási kódexből is kikerült az erre való utalás [788/2021. (XII. 27.) Korm. rend. 21. § d) pont; 312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 8. melléklet II.8. pont].

A 2021. júliusától hatályos településképi jogszabályok szerint a településképi véleményeket a képviselő-testület adja ki (lásd: Jelentős változások a településképi jogszabályokban). Az Eljárási kódexben ez a módosítás következetesen több helyen is átvezetésre került. A képviselő-testületek az utóbbi időben helyi rendeleteikben ezt a hatáskört jellemzően átruházták a polgármesterekre, vagyis formailag történt csak változás a településképi véleményezési eljárásokban [788/2021. (XII. 27.) Korm. rend. 20. § e) pont; 312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 18. § (4a) bek.].

Érdekesség, hogy az Eljárási kódexből törlésre került az ÉTDR gyűjtő tárhelyre vonatkozó rendelkezése [788/2021. (XII. 27.) Korm. rend. 21. § a) pont; 312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 2. § (2) bek.]. A változás indokát nem ismerjük, legjobb tudomásunk szerint a kérelmeket jelenleg is „Piszkozat”-ként kell indítani.

Az Eljárási kódex 2022. január 11-étől hatályos változásairól lásd még:

- A fennmaradási engedélyezési eljárás új előírásai

- Az OTÉK új fogalma: az építmény térfogata

- Az építésfelügyeleti hatóságra vonatkozó előírások módosítása

 

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt