A Kivitelezési kódex 2021. januári pontosításai

Szerző:  Kiss Andor

Utolsó frissítés: 2021.01.22. 20:09

Közzétéve: 2021.01.22. 20:08

2021.január 1-től jelentősebb változások voltak az építésügyi eljárási szabályokban és a lakóépületek egyszerű bejelentésének szabályaiban. A Kivitelezési kódexet sem kerülték el a változások, de ebben szinte csak szövegpontosítások kerültek. Az egyik-másik módosítás a jogalkotó többéves adóssága volt, és az a furcsaság is előállt, hogy egyes részeket – azonos tartalommal – két kormányrendelet is módosította.


Magyar Közlöny: 2020. évi 292. szám, 2020. évi 294. szám
Érintett jogszabály: 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet,
Módosító jogszabály: 668/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet; 700/2020. (XII. 29.) Korm.rendelet
Hatály: 2021. január 1.

 

Az építtető kettős meghatározásának törlése


Az építtető fogalommeghatározása megtalálható az Építési törvényben, és a Kivitelezési kódex is tartalmazott - egy a törvényinél pontatlanabb – meghatározást. A kettősség megszüntetése miatt a kormányrendeletből törlésre került a fogalom [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 7. § (1) bek; 700/2020. (XII. 29.) Korm. rend. 6. § a) pont].

 

Új építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárás típusok átvezetése a Kivitelezési kódexbe


A Kivitelezési kódex (191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet) 2009-ben lépett hatályba, abban az időben a kivitelezés megkezdését megelőző engedélyezési típusú eljárás az építésügyi hatóságnál az építési engedélyezés volt, a használatbavételi eljárásnál pedig a használatbavételi engedély. Több mint tíz éve az építésfelügyeleti hatóság semmilyen engedélyezési típusú eljárást nem folytatott le.

Logikusan a Kivitelezési kódex még a 2009. évi eljárásokat tartalmazta, és ráadásul 2013. januárjáról az új Eljárási kódex (312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet) megjelenésével mind az építésnél, mind a használatbavételnél megjelentek a tudomásulvételi eljárások. Bevezetésre kerültek továbbá a polgármesterek hatáskörébe tartozó településképi bejelentési eljárások is a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben. Ezek az eljárások 2016-ban kiegészültek egy egészen speciális eljárással, az Építési törvény 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéssel épülő lakóépületek bejelentésével (bár ez hivatalosan nem is eljárás), illetve a lakóépület felépültét igazoló hatósági bizonyítvánnyal [155/2016. (VI. 13.) Korm. rend.].

Mindezek az eljárástípusok korábban nem kerültek beépítésre a Kivitelezési kódexbe, a módosító jogszabályok 2021-től ezeket a szakaszokat pontosítják. A Kivitelezési kódexben megjelenő pontosított előírások:
a) Az építtető feladatává teszi a hatósági engedélyek megszerzésén túl a bejelentések megtételét is [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 7. § (2) bek. a) pont; 700/2020. (XII. 29.) Korm. rend. 5. § a) pont];
b) A felelős műszaki vezető feladata már nem csak a használatbavételi engedélyezési eljárásban, hanem a használatbavételi tudomásulvételi eljárásban, és az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység megvalósulását igazoló hatósági bizonyítvány kiállításának eljárásában való közreműködés, és az ehhez szükséges nyilatkozatok megtétele is [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 13. § (3) bek. k) pont; 668/2020. (XII. 28.) Korm. rend. 23. § (1) bek.];
c) A felelős műszaki vezető feladata az előző ponthoz hasonlóan kiegészült az alvállalkozó kivitelezők vonatkozásában is [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 13. § (5) bek. bc) pont; 668/2020. (XII. 28.) Korm. rend. 23. § (2) bek.],
d) Az építési műszaki ellenőr feladatai is hasonlóan kiegészülnek, ugyanis az egyes fővállalkozó kivitelezők nyilatkozatainak nem csak a használatbavételi engedélyezésnél, hanem a használatbavételi tudomásulvételi eljárásban, és az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység megvalósulását igazoló hatósági bizonyítvány iránti kérelem benyújtásakor is rendelkezésre kell álljanak [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 16. § (4) bek. bc) pont; 668/2020. (XII. 28.) Korm. rend. 23. § (3) bek.],
e) Az építési napló készenlétbe helyezésének megszüntetésekor is kiegészült a három eljárással az építésügyi hatóság feladata [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 24/B. § (6) bek. ac) pont; 191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 24/B. § (7) bek.; 668/2020. (XII. 28.) Korm. rend. 23. § (4) bek. b)-c) pont],
f) A kivitelezés lezárásakor a műszaki átadás-átvételnél és a birtokbaadásnál, valamint a szervizkönyv megnyitásánál is kiegészültek az előírások a hatósági bizonyítvány kiállításával [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 33. § (1) bek. d) pont; 191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 33. § (4) bek.; 191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 34. § (3) bek; 668/2020. (XII. 28.) Korm. rend. 23. § (4) bek. d)-f) pont].

Az eljárások rendezése körében a kivitelezési dokumentációnál kikerült a jogszabályból a nyolc éve nem létező tudomásulvételi dokumentáció, az építési napló mellékletei közé viszont bekerült a bejelentési dokumentáció [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 22. § (6) bek.; 700/2020. (XII. 29.) Korm. rend. 6. § b) pont; 191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 25. § (11) bek. b) pont; 700/2020. (XII. 29.) Korm. rend. 5. § (4) bek. d) pont].

 

A Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft. névváltozása


Szintén több éves adósság volt az e-építési napló üzemeltető nevének kijavítása. A Kivitelezési kódex még a társaság legelső nevét tartalmazta, amely a most éppen aktuálisra került kicserélésre. A Lechner Lajos Tudásközpont Területi, Építésügyi, Örökségvédelmi és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság elnevezés 2015-ben Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságra változott, ez a cégnév került most a jogszabályba is [191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 24/B. § (1) bek.; 668/2020. (XII. 28.) Korm. rend. 23. § (4) bek, a) pont].
 

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt