2020. március 1. napjától a tervtanácsi véleményezés is egyfokúvá vált

Szerző: Baksa-Valánszki Sára

Utolsó frissítés: 2020.03.18. 12:11

Közzétéve: 2020.03.18. 12:08

Az elmúlt hónapokban hatályba lépett új jogszabálymódosításokkal a Kormány jelentősen átszervezte az építésügyi hatóságok rendszerét. Az évekkel ezelőtt elkezdődött építésügyi rendszer egyszerűsítése és átszervezése 2020. március 1. napjával végéhez ért a jegyzői építésügyi hatóságok megszüntetésével. Az eljárásjogi új szabályok a területrendezésre és tervtanácsi eljárásokra vonatkozó jogszabályokban is átvezetésre kerültek.


Magyar Közlöny: 2020. évi 33. szám
Módosító jogszabály: 30/2020. (II. 29.) Korm. rendelet
Érintett jogszabály: 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet, 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet, 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
Hatály: 2020. március 1.

 

A főváros és megyei kormányhivatalok illetékesek a terület- és településrendezési eljárások soránAz Országgyűlés a 2019. évi CX. törvény elfogadásával 2019. év végén döntött arról, hogy 2020. március 1-től megszűnik a jegyzői építésügyi hatóság (a törvényről szóló tájékoztató itt olvasható). A változás természetesen a kormányhivatalok szervezeti és hatásköri struktúrájában is módosításokkal járt, melyeket minden vonatkozó jogszabályban át kellett vezetni. A 30/2020. (II. 29.) Korm. rendelet a szervezeti változások átvezetése érdekében módosította az építésüggyel kapcsolatos jogszabályokat.

A változások után a kiemelt térségek, a térségi és a megyei területrendezési terv, valamint a megyei területrendezési terv hatálya alá tartozó település településrendezési eszközének készítése vagy módosítása során előzetes adatszolgáltatásra kötelezett államigazgatási szervek köre módosult. A jövőben a fenti esetekben nem a kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatali lesznek az illetékesek, hanem a megyei (és fővárosi) kormányhivatalokat kell majd megkeresni [30/2020. (II.29.) Korm. rend. 13. §; 218/2009. (X. 6.) Korm. rend. 14-16. melléklet].

Ugyanezen módosítás átvezetésre került a településrendezési eszközök készítésének és módosításának véleményezési eljárásaira vonatkozó szabályok között is, vagyis a jövőben a járási (fővárosi kerületi) hivatalok helyett a véleményezések és egyeztetése során a fővárosi és megyei kormányhivatalok fognak eljárni [30/2020. (II. 29.) Korm. rend. 17. §; 314/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 38/A. §, 43/A. §, 43/B. §].

 

Az építésügyi hatósági eljárások mellett a tervtanácsi véleményezés is egyfokúvá válik


Az építésügyi hatósági rendszer átszervezésével egyidejűleg az építésügyi hatósági eljárások jogorvoslati lehetőségei is megváltoztak. Ennek alapján megszűnik építési ügyekben a másodfokú építésügyi hatósági eljárás, és így a kormányhivatal (építésügyi hatóság) döntésével szemben jogorvoslat már csak közigazgatási peren keresztül kérhető. Emiatt a jogszabálymódosítással hatályon kívül helyezésre került a másodfokú eljárásban eljáró központi tervtanács véleményének beszerzésére vonatkozó előírás. E „másodfokú” tervtanácsi eljárás azon hatósági ügyekben volt, ahol a helyi építészeti-műszaki tervtanács állásfoglalása ellen kívánt valaki jogorvoslattal (fellebbezéssel) élni. A településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendeletben – a változásokkal összhangban – hatályát vesztették a másodfokú építésügyi hatósági eljárásra vonatozó rendelkezések [30/2020. (II. 29.) Korm. rend. 8. §; 252/2006. (XII. 7.) Korm. rend. 1. §, 7. §, 9. §].

A kormányhivatalok építésügyi és örökségvédelmi főosztályairól szóló tájékoztató itt olvasható: Az építésügyi feladatokat 2020. március 1. napjától a kormányhivatalok építésügyi és örökségvédelmi főosztályai látják el
 

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt