Elérhető a Településtervezési Szabályzat

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2021.12.06. 09:54

Közzétéve: 2021.10.03. 14:39

A 2021. júliusa előtti gyakorlathoz képest teljesen új előírás, hogy a településterv és az ahhoz készítendő megalapozó vizsgálat és alátámasztó javaslat tartalmi és műszaki követelményei nem kizárólag jogszabályban vannak meghatározva. A Miniszterelnökséget vezető miniszter már közzétette az ún. Településtervezési Szabályzat, amely a településtervek, a településképi rendelet, valamint az egyes sajátos jogintézmények összeállításának műszaki elvárásait és egyeztetésük technikai szabályait tartalmazza.


 

Alapja: a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (új Településrendezési kódex)


A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (új Településrendezési kódex) adott felhatalmazást a szabályzat elkészítésére [419/2021. (VII. 15.) Korm. rend. 2. § 23. pont; 419/2021. (VII. 15.) Korm. rend. 4. § (4) bekezdés b) pont; 419/2021. (VII. 15.) Korm. rend. 18. § (2) bek.; 419/2021. (VII. 15.) Korm. rend. 58. § (1) bek]. A Településtervezési Szabályzattal a szabályozási elemeket egy kormányzati szerv készítheti és módosíthatja majd. Ettől a szabályzattól eltérő, új szabályozási elemeket megállapítani csak az országos főépítész előzetes jóváhagyása alapján lehet [419/2021. (VII. 15.) Korm. rend. 4. §].

 

Mit tartalmaz a Településtervezési Szabályzat?


A Településtervezési Szabályzat az új Településrendezési kódex követelményeinek alkalmazását segíti elő, részletes előírásokat tartalmaz például
- a településtervek elkészítéséhez,
- az alkalmazandó műszaki követelményekhez és
- a tervezői és hatósági adatszolgáltatásokhoz.

A szabályzat mellékletei:
1. melléklet - Az adatszolgáltatás során alkalmazandó szakági adat séma és formátum
2. melléklet - A részletes fejlesztési tervlap téradat-rétegeinek jelkulcsa
3. melléklet - A helyi (kerület) építési szabályzat szabályozási tervi melléklete térképi téradat-rétegeinek műszaki követelményei és jelkulcsa
4. melléklet - Az építési övezetek, övezetek telekalakítási és beépítési szabályainak táblázata
5. melléklet - Az elhelyezhető és a tiltott rendeltetések
6. melléklet - A biológiai aktivitásérték (BIA érték) fenntartásához igénybe vett területek
7. melléklet - Az alkalmazott sajátos jogintézmények

A Szabályzat 10. §-a szerint a közzétételét követő harmincadik naptól alkalmazandó. Mivel 2021. szeptember 22-én került kihirdetésre az e-epites.hu oldalra, ezért a Szabályzat 2021. október 23. napjától alkalmazandó.

A Településtervezési Szabályzat pdf formátumban INNEN LETÖLTHETŐ (21.09.20.).

Az e-epites.hu oldalon a közzétételről szóló közleményt IDE KATTINTVA ismerheti meg.
 

El lehet kezdeni a Szabályzat nélkül új településterv készítését?


A fenti kérdés a „Településrendezési és építésügyi változások - Építési jogi konferencia” című rendezvényen is felmerült. Tóth Ferenc (Miniszterelnökség, a Területi Közigazgatásért Felelős Államtitkári Kabinet tagja) a kérdésre az alábbi választ adta:

Jogi szempontból az új településtervet a Szabályzat figyelembe vétele nélkül is elő lehet készíteni, hiszen eljárásjogi szempontból a 2021. december 31-ig elkezdett településterv-készítésekre és módosításokra a 314/2012. Korm. rendelet VI. Fejezete alkalmazandó, még annak hatályvesztése után is [419/2021. (VII. 15.) Korm. rend. 78. § (1) bek. a) pont].

Tartalmi szempontból (jelkulcs stb.) a módosítások és az új településtervek készítése különbözik:
a) Az OTÉK 2012. augusztus 6-i állapotán alapuló tervek és a rájuk vonatkozó előírások alapján a Településtervezési szabályzatnak valószínűleg nem lesz szerepe.

b) Az új típusú településtervek készítésére vonatkozóan azonban már a 2021. július 1. és 15. között megkezdett tervkészítéseknél is érvényesíteni kell az új Településrendezési kódex (419/2021. Korm. rend.) I-IV. Fejezeteinek tartalmi követelményeit (elsőként a véleményezési szakaszban) [419/2021. (VII. 15.) Korm. rend. 78. § (9) bek.]. Erre figyelemmel a 2021. július 16-tól elkezdett új tervek készítésére is ezeket az új tartalmi követelményeket kell már alkalmazni. A követelmények csak a Településtervezési Szabályzat ismertté válásával válnak csak „lerajzolhatóvá”.

Tóth Ferenc szakmai javaslata az volt, hogy az új (nem módosító) településtervek készítésével várják meg az önkormányzatok a Településtervezési szabályzat közzétételét.

Azt csak mi tesszük hozzá, hogy a kihirdetése miatt a kötelező alkalmazási idő leteltét már nem szükséges megvárni, hiszen a követelmények már most is ismertek.

Lásd még:

- Elfogadták az új „Településrendezési kódexet”

- Megszűnik a településszerkezeti terv

- A településképi bejelentés és a településképi vélemény új szabályi 2021. júliusától

- A településrendezési sajátos jogintézmények új előírásai

- Az adatszolgáltatástól a nyilvánosságig – településtervek az E-TÉR felületen

- A rövidített eljárásoknak köszönhetően gyorsabban lehet módosítani a településterveket

 

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt