A településrendezési sajátos jogintézmények új előírásai

Szerző: Baksa-Valánszki Sára

Utolsó frissítés: 2021.08.08. 17:11

Közzétéve: 2021.07.30. 15:21

Az új Településrendezési kódex (419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet) VI. fejezetének alcímei: Az összevont telepítési eljárást, A telekalakítás és cseretelek-adás, A településrendezési kötelezés, A közterület-alakítás. Az alábbi cikkben összefoglaljuk a 2021. júliusától ezen településrendezési saját jogintézmények szabályozásában bekövetkezett változásokat.Magyar Közlöny: 2021. évi 134. szám
Új jogszabály: 419/2021.(VII. 15.) Korm. rendelet
Hatályos: 2021. július 16.

 

Az új Településrendezési kódex külön fejezete


A településrendezési feladatok megvalósulását biztosító sajátos jogintézmények fogalma nem volt ismeretlen korábban sem, azok a településrendezési gyakorlatban régóta használt jogintézmények. A régi Településrendezési kódex (314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet) rendelkezései között korábban is találtunk utalást ezen jogintézményekre a helyi építési szabályzatok tartalmi követelményei között, de azokról bővebben csak az Étv. rendelkezett.

Az új Településrendezési kódex azonban külön fejezetében tartalmazza az egyes településrendezési sajátos jogintézményekhez kapcsolódó rendelkezéseket.

 

Új lehetőség: a cseretelek-adás


Ezek között új lehetőségként szerepel a helyi építési szabályzatban meghatározható cseretelek, vagy területcsere arra az esetre, ha a helyi építési szabályzat egy ingatlan rendeltetését egy később megvalósítandó közérdekű célban határozza meg, melynek megvalósítása a tulajdonostól nem elvárható.

A közérdekű cél megvalósítása egyértelműen kisajátítási indoknak tekinthető, azonban a tulajdonos és az önkormányzat közti megegyezés hiányában ez akár hosszú évekig is eltarthat, amely alatt a tulajdonos nem tudja használni a telkét, az önkormányzat meg nem tudja megvalósítani a közérdekű célt. A cseretelek vagy területcsere helyi építési szabályzatban történő megállapításának lehetősége ezt a folyamatot gyorsíthatja, egyszerűsítheti le, illetőleg egy kölcsönös egyezséget elősegítő újabb eszköz lehet, melynek alkalmazásával esetleg elkerülhetőek, megelőzhetőek a kártalanítási eljárások, vagy perek [419/2021. (VII. 15.) Korm. rend. 53. §].

 

A szabályozási vonal miatti telekalakítások speciális előírása


Az Étv. módosítása kapcsán írtunk arról, hogy 2021. júliusától a telken áthaladó szabályozási vonal már nem akadályozza az építkezést. A szabályozási vonal megvalósításának hiánya ugyanis kiszolgáló út célját szolgáló szabályozási vonal esetében nem lesz akadálya egyes építkezésnek, ugyanis az Étv. július 1-én hatályba lépő rendelkezései alapján a lakó és üdülő rendeltetéssel érintett építésügyi eljárások és egyszerű bejelentések esetén rendezettnek tekinthető az építési telek akkor is, ha a szabályozási vonallal érintett, de a szabályozási vonal szerinti telekalakítás nem történt még meg.

Az új Településrendezési kódex rendelkezései szerint azonban sajátos jogintézményként, a beépíthetőség feltételeként előírhatja a helyi építési szabályzat a szabályozási tervnek megfelelő, legalább telektömbönként történő telekcsoport újraosztást [419/2021. (VII. 15.) Korm. rend. 53. §].

 

Lásd még:

- Elfogadták az új „Településrendezési kódexet”

- Megszűnik a településszerkezeti terv

- A településképi bejelentés és a településképi vélemény új szabályi 2021. júliusától

- Az adatszolgáltatástól a nyilvánosságig – településtervek az E-TÉR felületen

- A rövidített eljárásoknak köszönhetően gyorsabban lehet módosítani a településterveket

 

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt