Beruházás-lebonyolító

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2019.02.08. 18:18

Közzétéve: 2013.04.27. 16:59

 

Beruházás-lebonyolító: nincs egységes fogalom


Egyes jogszabályok kötőjel nélkül írva (beruházáslebonyolító) is használják az elnevezést.

A gyakorlatban a beruházás-lebonyolító szinonimái (nem feltétlenül helyes): bonyolító, projektmenedzser, lebonyolító.

A beruházás-lebonyolítónak minden építési jogi jogszabálya által alkalmazható fogalma jelenleg nincs. A bonyolító általában az építtető általános megbízottja, az építtető és a beruházás-lebonyolító közötti megbízási szerződésében meghatározott építtetői feladatokat látja el, az építési beruházás megvalósításának koordinálást végzi, ideértve különösen szerződések megkötését és előkészítési feladatok ellátását.

A Kivitelezési kódexben található meghatározás 2014.01.01. napjától hatályát vesztette (191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 8. § (1) bek.; hatályon kívül helyezte: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 55. § g) pont gc) alpont).

A beruházás-lebonyolító feladatait és felelősségét a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó szabályaiból, illetve magából a szerződésből állapíthatjuk meg. Korábban elsődlegesen a Kivitelezési kódex (191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet) tartalmazta a bonyolítóra vonatkozó előírásokat, azonban 2014. január 1-jét követően a beruházás-lebonyolítók a Kivitelezési kódexben már nem jelennek meg, 2015. novemberéig a beruházás-lebonyolítónak se a feladata, se a felelőssége se volt az építésügyi jogszabályi szinten meghatározva.

A 2013. december 31-jéig hatályos szabályozás itt megismerhető.
 

Közbeszerzési eljárások: beruházás-lebonyolító


2015. november 1. napjától a közbeszerzési jogszabályokban ismételten megjelent a beruházás-lebonyolító. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet alapján az ajánlatkérő az építési beruházás megvalósítása érdekében beruházás-lebonyolítót alkalmazhat [322/2015. (X. 30.) Korm. rend. 5. § (1) bek.].

A beruházás-lebonyolítónak az építési beruházás tárgyában az adott szakterületen szerzett szakirányú felsőfokú végzettséggel kell rendelkeznie [322/2015. (X. 30.) Korm. rend. 5. § (2) bek.; 322/2015. (X. 30.) Korm. rend. 4. § (1) bek.].

Az ajánlatkérő általános megbízottjaként a beruházás-lebonyolító feladata az építési beruházás megvalósításának koordinálása. E feladatkörében a beruházás-lebonyolító gondoskodik különösen:
a) a tervező kiválasztásának előkészítéséről és a tervező kiválasztásának koordinálásáról, közbeszerzési eljárás (tervpályázat) lefolytatása esetén a közbeszerzési eljárás (tervpályázat) előkészítéséről, valamint a közbeszerzési eljárás (tervpályázat) lefolytatásának koordinálásáról;
b) az építési beruházás előkészítéséről, szükség szerint előtanulmányok (elsősorban vázlatterv, tanulmányterv, megvalósíthatósági tanulmány) készítéséről;
c) a kivitelezésre - a építmény kivitelezésére és tervezésére együtt, vagy a Kbt. 1. mellékletében foglalt tevékenységek egyikéhez kapcsolódó munka kivitelezésére és tervezésére együtt megvalósuló esetekben a tervezésre és kivitelezésre - irányuló közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívásának és a közbeszerzési dokumentumoknak az elkészítéséről;
d) az építési beruházás megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárás lebonyolításának figyelemmel kíséréséről;
e) európai uniós forrásból megvalósuló építési beruházás esetében a támogatást nyújtó szervezettel való kapcsolattartásról;
f) a közbeszerzési eljárás szabályszerű lefolytatásának ellenőrzését végző szervezetekkel való kapcsolattartásról;
g) a kivitelezés műszaki ellenőrének kiválasztásáról;
h) a tervezői művezetés szükségességének meghatározásáról;
i) az elkészült építési beruházás átadás-átvételi eljárásának koordinálásáról [322/2015. (X. 30.) Korm. rend. 5. § (3) bek., 14. § (1) bek.].

A beruházás-lebonyolító feladatköre - felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó alkalmazása esetén - a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó által ellátott feladatokra nem terjed ki, a beruházás-lebonyolító a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóval szükség szerint együttműködhet [322/2015. (X. 30.) Korm. rend. 5. § (4) bek.].
 

Az ÉMI lebonyolítói feladatai


Az 51/2016. (III. 17.) Korm. rendelet alapján a Kormány által – a jogszabály 1. mellékletében – kijelölt beruházások építési engedélyezési és kivitelezési dokumentációinak tervellenőrzésére, és építési műszaki ellenőrzésre a beruházónak az ÉMI-vel kell szerződnie. Egyebek mellett a Miniszterelnökség budavári elhelyezését biztosító, a Budai Várban található Karmelita kolostor felújítása és átépítése, illetve a geszti Tisza-kastély felújítása mellett a volt BÁV Székházat érintő beruházás is az ÉMI feladatkörébe tartozik.

Az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. (ÉMI) a kijelölt építési beruházások tekintetében
a) az építési beruházás generál tervezésének teljes körű, minden szakágra kiterjedő és folyamatos tervellenőri tevékenységet lát el,
b) minden szakágra kiterjedő építési műszaki ellenőri tevékenységet lát el,
c) nyomon követi a teljes beruházás folyamatát, valamint
d) lebonyolítói tevékenységet végez.

A jogszabály 2016. szeptember 1. napjától hatályos előírása szerint – a rendelet alkalmazásában – lebonyolítói tevékenység: az építtető általános megbízottjaként ellátott beruházás szervezési és tanácsadási feladatok a beruházás szakszerű, jogszerű és gazdaságos megvalósítása, valamint a beruházás egyes szereplőinek összehangolása érdekében [51/2016. (III. 17.) Korm. rend. 2. § 3. pont; 269/2016. (VIII. 31.) Korm. rend. 2. §].
 

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt