Tervezői művezetés

Szerző:  Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2017.02.21. 21:55

Közzétéve: 2016.07.16. 16:36

Tervezői művezetés

1.
A tervezői művezetés fogalma


A tervezői művezetés fogalma: a tervezői művezető közreműködik az építészeti-műszaki terveknek megfelelő maradéktalan megvalósítás érdekében, valamint elősegíti a kivitelezés során a tervekkel kapcsolatban felmerült szakkérdések megoldását [1997. évi LXXVIII. tv. 33. § (4) bek.].

2.
Mikor kötelező a tervezői művezetés?


A 2016. évi XXXVI. törvény által 2016. május 13-i hatállyal beiktatott Étv. rendelkezés előírja, hogy az építtetőnek az új, legfeljebb 300 négyzetméter összes hasznos alapterületű lakóépületek esetében kötelezően meg kell bíznia építész tervezőt tervezői művezetéssel [2016. évi XXXVI. tv. 3. §; 1997. évi LXXVIII. tv. 33/A. § (1a) bek.].

3.
Mit tartalmazzon a tervezői művezetésre vonatkozó szerződés?


A tervezői művezetés részletes szabályait a 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet, valamint a MÉK és a MMK által megalkotott szabályzat tartalmazza.

MÉK szabályzat 5.3. pont ötödik bekezdése rögzíti, hogy a tervezői művezető a kivitelezési folyamatot nem ellenőrzi, sem műszaki ellenőri, sem felelős műszaki vezetői feladatokat nem lát el, ilyen jellegű felelősséget nem vállal át.

Az építtető és az építész tervező a kötelező tervezői művezetés feltételeit a tervezési szerződésben rögzíti. A tervezői művezető - a Magyar Építész Kamara szabályzata szerint - az építési folyamatot a helyszínen legalább hat alkalommal figyelemmel kíséri és az elektronikus építési naplóban eseti bejegyzést tesz [155/2016. (VI. 13.) Korm. rend. 3. § (1) bek.].

A tervezői művezető az épület megvalósulását követően az utolsó helyszíni művezetés alkalmával az elektronikus építési naplóba eseti bejegyzést tesz a kivitelezési dokumentáció szerinti megvalósulásról [155/2016. (VI. 13.) Korm. rend. 3. § (2) bek.].

Lásd még:
- 05.3.1. TERVEZÉSI ÉS TERVEZŐI MŰVEZETÉSI SZERZŐDÉS – SZERZŐDÉSMINTA

- 05.3.2. TERVEZÉSI ÉS TERVEZŐI MŰVEZETÉSI SZERZŐDÉS - ÚTMUTATÓ A SZERZŐDÉSMINTA HASZNÁLATÁHOZ

4.
Mennyi a tervezői művezetés hat alkalomra szóló munkadíja?

A tervezői művezetés hat alkalomra szóló számított munkadíja a szerződés megkötésekor hatályos jogszabályban meghatározott kötelező legkisebb havi munkabér másfélszeresét meg nem haladó összeg [155/2016. (VI. 13.) Korm. rend. 3. § (3) bek.; 482/2016. (XII. 28.) Korm. rend. 59. § c) pont]. A 2017. január 1. napjától hatályos, a tervezői művezetőt is érintő változásokról lásd: Változott a tulajdonosi nyilatkozat és az építési munkaterület átadás-átvétele szabálya

A felszámítható díjról szóló tájékoztató a TERVEZÉSI ÉS TERVEZŐI MŰVEZETÉSI SZERZŐDÉSMINTÁHOZ készített Útmutatónak a Szerződésminta 1.1.6. ponthoz fűzött magyarázatában található.

Lakóépület építésének, bővítésének egyszerű bejelentése – Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK) - kapcsolódó kérdések:
- Lehet-e az építési műszaki ellenőr a tervezői művezető is?
- Végezheti-e a tervezőn kívüli más személy a tervezői művezetői tevékenységet?

Főként a tervezői művezetést érintő, Koós Miklós által feltette kérdésekre a Miniszterelnökséget Vezető Miniszter Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság Építésjogi és Hatósági Főosztálya által készített szakmai állásfoglalás ad válaszokat. A szakmai állásfoglalást a koos.hu oldalon ide kattintva olvashatják el.
 

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt