Közművek kikapcsolásának és az órák leolvasásának új szabályai

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2013.05.01. 12:21

Közzétéve: 2013.05.01. 12:21


A szociális közműszolgáltatás kialakítása érdekében mind a villamos energiáról, mind a földgázellátásról szóló törvény végrehajtási rendelete érdemben kiegészült. A 119/2013. (IV.23.) Korm. rendelet egyebek mellett érintette mérőórák leolvasásának és közműszolgáltatás kikapcsolásának feltételeit.

Magyar Közlöny: 2013. évi 68. szám
Érintett jogszabály:
273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet, 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet
Módosította: 119/2013. (IV.23.) Korm. rendelet
Hatályos: 2013. április 24.

1. A villamos energiáról szóló törvény végrehajtási rendelete

Teljesen új szabály, miszerint ha az ismételt leolvasás és az időpont-egyeztetés is eredménytelen, becsült mérőállást kell megállapítani, valamint tértivevényes levélben vagy egyéb igazolható módon a felhasználó figyelmét felhívni 5 napos időtartam megjelöléssel újabb időpontról. Az értesítés úgy kell kiküldeni, hogy 8 nappal a megjelölt leolvasási időpont előtt a felhasználó megkapja. Ha a felhasználó nem él az időpont egyeztetési lehetőséggel, akkor a hálózati engedélyest nem lesz felelős a leolvasás elmaradásáért [273/2007. (X. 19.) Korm. rend. 20/A. §].

Szintén új előírás, hogy az 5000 főt meghaladó lakosságú településeken létesítendő iroda nyitva tartására a fiókirodákra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. Ha más szolgáltatóval közös az iroda és az e szolgáltatóra vonatkozó nyitva tartási idő hosszabb lenne, úgy ezt kell alkalmazni [273/2007. (X. 19.) Korm. rend. 23/B. §].

A lakossági fogyasztók fizetési késedelem miatti kikapcsolását az eddigi 60 nap helyett csak a fizetési kötelezettség határidejének lejártát követő 63. napon lehet kezdeményezni [273/2007. (X. 19.) Korm. rend. 24. § (3a) bek.].

A kiküldött kikapcsolási értesítésnek nem vagy nem kizárólag számlatartozásból eredő követelés esetében tartalmaznia kell a polgári peres vagy fizetési meghagyásos eljárás megindításának időpontját is [273/2007. (X. 19.) Korm. rend. 25. § (1) bek.].

Újdonság, hogy az egyetemes szolgáltató az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó villamosenergia fogyasztásával összefüggő, a felhasználó által fizetendő éves költségek tájékoztató jellegű kiszámítására szolgáló számolási táblát vagy kalkulátort köteles közzétenni a honlapján [273/2007. (X. 19.) Korm. rend. 27/A. §].

A társasházakat érintően részletesebben szabályozták a minimális szolgáltatást. Eszerint fizetési késedelem miatt történő kikapcsolás esetén a közös képviselő kérelme alapján a társasházak közös helyiségei tekintetében a minimális szolgáltatás:
a) a társasház személyfelvonóinak működőképességéhez szükséges villamosenergia-ellátás és
b) a társasházi lépcsőházak, valamint az azokhoz tartozó közlekedők világításához szükséges villamosenergia-ellátás biztosítása.
A mentesség 6 hónapra azon társasházakra terjed ki, amely igazolja, hogy a társasházban fogyatékkal élő fogyasztó lakik vagy a közösköltség-tartozást felhalmozó tulajdonostárssal szemben a fizetési meghagyásos eljárást a társasház közös képviselője által igazoltan megindította [273/2007. (X. 19.) Korm. rend. 29/E. §].

A műemlék tulajdonosának is előre kell ezentúl gondolnia a, ha kábelcserét szeretne, hiszen a műemlék felújítása esetén kezdeményezhető kábelcsere tervezett időpontját legalább 12 hónappal megelőzően írásban be kell jelenteni az elosztó számára. A  bejelentésnek tartalmaznia kell:
a) a kábelcserével érintett szabadvezetékek, csatlakozó-, kapcsoló- és átalakító-berendezések, valamint a létesítendő kábel műszaki rajzát és terveit, valamint
b) a műemlék felújítási ütemtervét, és ezzel összefüggésben a kábelcsere tervezett időpontját.
Közintézmény vagy sportlétesítmény esetében az elosztó részére történő kezdeményezésnek tartalmaznia kell annak a közintézménynek vagy sportlétesítménynek a megnevezését, címét és helyrajzi számát, amelyre tekintettel a kábelcserét kezdeményezik [273/2007. (X. 19.) Korm. rend. 112/B. §].

A fogyasztásmérő berendezés cseréje esetén a hálózati engedélyes köteles gondoskodni arról, hogy ha a fogyasztásmérő cseréje nem a rendszerhasználó által történt hibabejelentés miatt történt, akkor annak leolvasása a rendszerhasználó jelenlétében történjen [273/2007. (X. 19.) Korm. rend. 1. melléklet 14.6. pont].

2. A földgázellátásról szóló törvény végrehajtási rendelete

A lakossági fogyasztók fizetési késedelem miatti kikapcsolását az eddigi 60 nap helyett csak a fizetési kötelezettség határidejének lejártát követő 63. napon lehet kezdeményezni [19/2009. (I. 30.) Korm. rend. 24. § (3a) bek.].

A kiküldött kikapcsolási értesítésnek nem vagy nem kizárólag számlatartozásból eredő követelés esetében tartalmaznia kell a polgári peres vagy fizetési meghagyásos eljárás megindításának időpontját is [19/2009. (I. 30.) Korm. rend. 25. § (1) bek.].

Újdonság, hogy az egyetemes szolgáltató az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó  földgázfogyasztásával összefüggő, a felhasználó által fizetendő éves költségek tájékoztató jellegű kiszámítására szolgáló számolási táblát vagy kalkulátort köteles közzétenni a honlapján [19/2009. (I. 30.) Korm. rend. 52. §].

Új előírás, hogy Az 5000 főt meghaladó lakosságú településeken létesítendő iroda nyitva tartására a fiókirodákra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. Ha más szolgáltatóval közös az iroda és az e szolgáltatóra vonatkozó nyitva tartási idő hosszabb lenne, úgy ezt kell alkalmazni [19/2009. (I. 30.) Korm. rend. 53/A. §].

Szintén új szabály, miszerint ha az ismételt leolvasás és az időpont-egyeztetés is eredménytelen, becsült mérőállást kell megállapítani, valamint tértivevényes levélben vagy egyéb igazolható módon a felhasználó figyelmét felhívni 5 napos időtartam megjelöléssel újabb időpontról. Az értesítés úgy kell kiküldeni, hogy 8 nappal a megjelölt leolvasási időpont előtt a felhasználó megkapja. Ha a felhasználó nem él az időpont egyeztetési lehetőséggel, akkor a hálózati engedélyest nem lesz felelős a leolvasás elmaradásáért [19/2009. (I. 30.) Korm. rend. 115/B. §].

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt