Közművek átírására és adatváltozások egyszerű bejelentésére itt az e-bejelento

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2022.04.01. 15:07

Közzétéve: 2022.04.01. 14:08

Aki már állt sorban a közműszolgáltatók ügyfélszolgálati irodájában, az meg tudja erősíteni, hogy ennél hasznosabb dolgot is tudott volna ezen idő alatt csinálni. Mivel itt lényegében csak egyszerű adatrögzítésről van, a legtöbb cég már az online megoldást is lehetővé tette, de interneten keresztül is minden szolgáltatónál újra és újra meg kellett adnunk az adatainkat. A 2022. január 1-jétől bevezetett e-bejelento szolgáltatás ezt az adminisztrációs terhet lényegesen csökkenti azáltal, hogy összegkapcsolja a rendszerbe bekerülő közműszolgáltatók adatbázisát, és a lakcímnyilvántartást. Az Adatváltozás-kezelési szolgáltatás miatt az ügyvédeknek is új tájékoztatási kötelezettséget vezettek be. 

 

2022. januárjától működik az e-bejelento


A 2021. évi CXIX. törvény vezette be az ún. Adatváltozás-kezelési szolgáltatást (AVSZ), amely az állampolgárok adminisztratív terheinek csökkentésével összefüggő jogszabálymódosításokat is tartalmazza. Az új szolgáltatás fontosabb előírásait a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény tartalmazza [1992. évi LXVI. tv. 5. §; 1992. évi LXVI. tv. 24/K. §].

A fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény új fejezetei tartalmazzák az adatváltozás-kezelési szolgáltatás részletszabályait [2010. évi CXXVI. tv. 20/P. §].

A  2021. évi CXIX. törvény indokolása szerint az AVSZ egyrészt a természetes személyek adataiban felmerülő változások egyszerű ügyintézésének lehetőségét, másrészt a közműátírási folyamat elektronizálását és egyszerűsítését teremtette meg. Az AVSZ az adatváltozásbejelentési szolgáltatása keretében biztosítja, hogy a természetes személyek állami nyilvántartásokban tárolt név-, cím-, valamint kapcsolattartási adatainak változása esetén értesítést kapjanak azon szolgáltatók (közművek, telekommunikációs cégek), amelyek az érintett természetes személlyel szerződéses jogviszonyban állnak. Az AVSZ emellett a felhasználó-változás bejelentési szolgáltatása révén hozzájárul, hogy a polgárok különböző élethelyzeteiben (költözés, használatba adás, bérbeadás, elhalálozás) szükségessé váló felhasználóváltozási folyamathoz kapcsolódóan az állam egy olyan, ingyenesen igénybe vehető és egyablakos elektronikus ügyintézési szolgáltatást biztosítson, amelynek igénybevételével ügyfél és szolgáltatói oldalon egyaránt jelentős adminisztratív tehercsökkentés érhető el.

Az AVSZ szolgáltatásai 2022. január 1. napjától a https://e-bejelento.gov.hu/ oldalon érhetők el.

 

Az ügyvédek és közjegyzők is kötelesek felhívni a figyelmet az e-bejelento alkalmazására


Annak érdekében, hogy a Kormány által biztosított kényelmi szolgáltatásokat minél több állampolgár ismerje és használja, az ügyvédek és közjegyzők új tájékoztatási kötelezettséget kaptak. Ingatlannal kapcsolatos - közhiteles nyilvántartást érintő – okiratszerkesztés esetében jelezni kell az ügyfélnek az adatváltozás-kezelési szolgáltatás igénybevételének lehetőségét. A törvény indokolása szerint a jogalkotó szóbeli tájékoztatást várt el, de azért praktikusan, a tájékoztatás igazolása érdekében, érdemes erre írásban sort keríteni [1991. évi XLI. tv. 175/A. §; 2017. évi LXXVIII. tv. 45/A. §]. A közjegyzőknek a hagyatéki eljárásokban is fennáll a tájékoztatási kötelezettsége [1991. évi XLI. tv. 175/A. §].

Ha a magyar állampolgár házasuló a házasságkötést követően nem a házasságkötés előtt közvetlenül viselt nevét kívánja viselni, az anyakönyvvezetőnek a házasságkötési szándék bejelentésével egyidejűleg kell tájékoztatnia a házasulót az AVSZ igénybevételének lehetőségéről [2010. évi I. tv. 20. § (2a) bek.].

 

Módosult a lakóhely fogalma


A mozgásszabadság és a lakóhely szabad megválasztása jogának gyakorlására tekintettel 2022. január 1-jétől a polgár szabadon megválaszthatja azt a helyet, amelyet az otthonának tekint, ahová kötődik, anélkül, hogy a folyamatos ottlakás követelményét teljesítenie kellene. A lakóhely új fogalmát és a törvényi indokolását az Építésijog.hu Fogalomtárában itt találhatják meg.
 

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt