Általános jogszabályok

Szerző:  Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2016.07.05. 09:47

Közzétéve: 2012.09.05. 12:03

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.)


Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) - a Magyar Közlöny 2016/96. (VII. 1.) számában megtalálható egységes szerkezet


Magyarország Alaptörvényének első módosítása (2012. június 18.) 

Magyarország Alaptörvényének második módosítása (2012. november 9.)

Magyarország Alaptörvényének harmadik módosítása (2012. december 21.)

Magyarország Alaptörvényének negyedik módosítása (2013. március 25.)

Magyarország Alaptörvényének ötödik módosítása (2013. szeptember 26.)

Magyarország Alaptörvényének hatodik módosítása (2016. június 14.)


a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) - (Hatályát veszti: 2014. 03. 15.; lásd: 2013. évi CLXXVII. tv.)


a Polgári Törvénykönyv módosításáról és egységes szövegéről szóló 1977. évi IV. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1978. évi 2. törvényerejű rendelet


a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Kihirdetve: 2013.02.26., Hatályba lép: 2014.03.15.)


a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény (Kihirdetve: 2013.11.08.; Hatályba lép: 2014.03.15.)


a talált dolgok tekintetében követendő eljárásról szóló 18/1960. (IV. 13.) Korm. rendelet - (Hatályát veszti: 2014. 03. 15.; lásd: 2013. évi CLXXVII. tv.)


a szomszédjogok és a tulajdonjog korlátainak különös szabályairól szóló 2013. évi CLXXIV. törvény (Kihirdetve: 2013.11.08.; Hatályba lép: 2014. 03. 15.)


a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Kihirdetve: 2012.07.13.)


a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (Kihirdetve: 2012.01.06.)


a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról szóló 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet


az általános szabálysértési hatóság speciális illetékességi szabályairól szóló 31/2013. (XII. 2.) KIM rendelet


a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény


a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény


a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 2010. évi CXXXI. törvény


a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 32/2010. (XII. 31.) KIM rendelet


a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet


a Miniszterelnökséget vezető miniszter által adományozható elismerésekről szóló 15/2015. (III. 11.) MvM rendelet

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt