Az állami építési beruházások rendjéről szóló törvénytervezet: változások a biztosítási szabályokban

Szerző:  Dr. Püski András

Utolsó frissítés: 2023.04.20. 21:12

Közzétéve: 2023.02.08. 10:35

2023 januárjában megjelent az állami építési beruházások rendjéről szóló új törvény tervezetet. Nem ez az első alkalom, amikor a hazai építésügyi jogalkotásnál előkerül a biztosítás, felelősségbiztosítások kérdése. Gondoljunk csak például a 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendeletre, a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről, mely mind a tervezők, mind a kivitelezők részére kötelező felelősségbiztosítást írt elő (majd részben törölt el).

 

Nagyobb költségek, növekvő károk


Az elmúlt évtizedben drasztikusan megemelkedtek az építőipari költségek. A megemelkedett költségek természetesen azt is jelentik, hogy egy szakmai műhiba esetén a kár elhárítása, kijavítása is magas összegbe kerülhet. Amennyiben a megrendelő olyan szerződéses partnert választ, mely nem, vagy nem megfelelő felelősségbiztosítással rendelkezik, könnyen kiszolgáltatott helyzetbe kerülhet, ha szakmai műhiba áldozata lesz.

Ma már sem állami, sem pedig a magán szektor beruházásainál nem megengedhető az, hogy végzettséghez, képesítéshez, engedélyhez kötött tevékenységet felelősségbiztosítási fedezet nélkül végezzenek. A felelősségbiztosítási védelem megléte, nem csak a megrendelőnek, hanem az építési beruházás tervezőjének, kivitelezőjének, felelős műszaki vezetőjének, beruházás lebonyolítójának is, az elemi érdeke. Az egyszerű bejelentések körében ugyan 2019 októberében enyhített a biztosítási előírásokon a jogalkotó, de senkinek nem tanácsoljuk, hogy olyan tervezővel, kivitelezővel dolgozzon, akinek nincs megfelelő felelősségbiztosítása. A biztostítás hiánya a szakembereknek is aránytalan kockázatot jelent.

A Magyar Építész Kamara egyedi felelősségbiztosításról szóló tájékoztatást itt olvashatja el.

A Magyar Mérnöki Kamara egyedi felelősségbiztosításról szóló tájékoztatást itt olvashathatja el.
 

Miként szabályozza a törvénytervezet a felelősségbiztosítást?


Az itt elérhető törvénytervezet 18 § (6) bekezdésében szabályozza a tervezői felelősségbiztosítás követelményrendszerét.
 

(6) A tervező az állami építési beruházás teljes tartama alatt az adott állami építési beruházás értékéhez igazodó, az általa bevont szakági tervezők felelősségére is kiterjedő felelősségbiztosítási fedezettel rendelkezik, amely fedezet kizárólag az adott állami építési beruházást biztosítja.


A normaszöveg tervezete, biztosítás szakmai szempontból, az alábbi három lényeges paramétert határozza meg:
- Projekt alapú, határozott tartamú biztosítási szerződés
- Az állami építési beruházás értékéhez igazodó limit
- A fedezetnek ki kell terjedni az alvállalkozókra (szakági tervezőkre)
 

Mit értünk projekt alapú felelősségbiztosítási szerződés alatt?


A felelősségbiztosítási szerződést akkor is meg kell kötni, ha az adott tervező már rendelkezik egy határozatlan tartamú felelősségbiztosítással. A projekt alapú felelősségbiztosítások kizárólag egy projektre jönnek létre, pontosan definiálva az adott építési beruházást.
 

A felelősségbiztosítási limit összege


A jogalkotó célja egyértelmű, a biztonság, hiszen a projekt szerződéssel, annak felelősségbiztosítási limit összege kizárólag a megjelölt beruházásra, projektre vonatkozik.

Fontos, hogy a jogalkotó nem definiál pontos felelősségbiztosítási limitet. Hiszen azt mindig az adott beruházáshoz kell igazítani. A felelősségbiztosítási limit összeg káronként és a projekt tartamára maximalizálásra kerül. Szintén nem szabályozza a normaszöveg az önrész kérdését. Egy magas önrész összeggel lehet csökkenteni a projekt alapú felelősségbiztosítási szerződés díját. Érdemes minél magasabb felelősségbiztosítási limitet választani, hiszen kár esetén, ez az összeg a biztosító térítési kötelezettségének a felső határa.
 

A projekt tartamának meghatározása


Ezen szerződésekben meg kell jelölni a projekt kezdő és záró időpontját. A biztosítási szerződés díja pedig az esetek túlnyomó többségében, egy összegben előre esedékes.

A projekt időtartama tekintetében lényeges, hogy legyen arra mód, hogy a projekt záró időpontja módosításra kerülhessen. Előfordulhat ugyanis, hogy a projekt csúszik, melyhez hozzá kell igazítani a felelősségbiztosítást is.

A projekt záróidőpontját követően pedig rendelkezzen az szerződést úgynevezett ”utófedezetettel”. Az utófedezet azt a célt szolgálja, hogy a projekt megvalósítását követően, a záródátum után is legyen mód kárbejelentésre. Tekintettel kell lenni arra, a tervezés és a kivitelezés időben élesen elkülönülhet. Továbbá a tervezési szerződést szabályozó Ptk. értelmében a terv hibája miatt mindaddig érvényesíthetőek a szerződésszegésből fakadó jogok, amíg a terv alapján kivitelezett szolgáltatás tervhibával összefüggő hibás teljesítése miatt jogok gyakorolhatók [2013. évi V. tv. 6:251. §].
 

A biztosított tevékenység és az „alvállalkozói kiterjesztés”


Szakmai követelményként kerül meghatározásra a szakági tervezők biztosítása. Tehát, a felelősségbiztosítási szerződés megkötésekor, minden esetben kérni szükséges az úgynevezett „alvállalkozói kiterjesztést”. Egyes biztosító társaságok kérik az alvállalkozók megnevezését, más társaságoknál általánosan kerülnek biztosításra az alvállalkozók.

Mindezek ellenére javasolt, hogy a biztosított tervező is követelje meg, hogy az alvállalkozói felelősségbiztosítással rendelkezzenek. Konkrét felelősségi kárnál ugyanis, könnyen lehet, hogy direkt az alvállalkozón keresztül lehet rendezni a kárt.

A törvénytervezet 18 § (1) bekezdése:

(1) A tervezőt – alapos indok kivételével – a teljes beruházási folyamatra kiterjedő, az állami építési beruházás megvalósításához szükséges valamennyi tervezői szolgáltatásra – ideértve a tervezői művezetést is – kell megbízni.


Lényeges tehát, hogy a tervező ügyeljen arra a felelősségbiztosítás megkötésénél, hogy valamennyi tevékenysége biztosított legyen, így a tervezői művezetés is.

Érdemes a biztosító társasággal adott esetben a kötvényen is feltűntetni minden biztosítani kívánt tevékenységet. Ezzel később megelőzhetőek azok a jogviták, melyekben a biztosító vitatja, hogy az adott tevékenység biztosított-e.
 

Mikre nem terjed ki általában a tervezői felelősségbiztosítási szerződés


Fontos tudni, hogy főszabály szerint a tervezői felelősségbiztosítás nem terjed ki az alábbi károk megtérítésére:
- kötbérrel kapcsolatos követelések,
- kivitelezési munkák,
- hatósági engedélyek késedelmes kiadása,
- hibás költségvetés, hibás költségbecslés készítése,
- beruházás lebonyolítói tevékenység.
 

Hogyan szűnik meg a projekt alapú felelősségbiztosítási szerződés?


A felelősségbiztosítási szerződés az adott projektre vonatkozik és határozott tartamú. A szerződésben meghatározott határozott tartam elteltét követően a szerződés megszűnik. Nincs dolga a szerződőnek azzal, hogy az évfordulót figyelje egy esetleges rendes felmondás miatt. Még egyszer ki kell emelni viszont, hogy amennyiben a projekt eredetileg tervezett idősíkja nem tartható, a biztosítóval is feltétlen egyeztetés szükséges.
 

A kivitelező felelősségbiztosítása


A normaszöveg tervezete a 44 § (2) bekezdés 13. pontjában tartalmazza, hogy a kivitelezési szerződésnek a felelősségbiztosításra vonatkozó szabályokat is tartalmaznia kell.

Ezzel utal arra a jogszabálytervezet, hogy a kivitelezési tevékenységet is biztosítani szükséges. A kivitelezői felelősségbiztosítás azon személyi sérüléses és dologi károk esetében áll helyt, melyet a kivitelező a kivitelezési munka során okozott és melyekkel kapcsolatosan a kivitelező felelőssége megállapítható.

 

Ne keverjük össze a kivitelezői felelősségbiztosítást az építés-szerelés biztosítással!


Az építési beruházások vagyonbiztosításának tekinthető építés-szerelés biztosítás ugyanis az építési teljesítést biztosítja. Ha például egy viharkár, vagy egy tűzkár okán a kivitelezés alatt lévő építmény károsodik, azt az építés–szerelés biztosítás térítheti meg.

 

Vegyék igénybe szakember segítségét!


Összefoglalásképpen megállapítható, hogy nagyon összetett feladatot ró majd a tervezőre és a kivitelezőre is az állami építési beruházások rendjéről szóló törvénytervezet, amely a jelenlegi ismeretek szerint 2023. április 1. napjától léphet hatályba.

Az Építésijog.hu oldal ingyenes Változásértesítő szolgáltatásával folyamatosan tájékozódhat a törvénytervezet eseményeiről, az egyes új rendelkezésekre szakcikkek segítségével tud felkészülni. A Változásértesítőre az alábbi linkre kattintva tud feliratkozni:


Az állami építési beruházások rendjéről szóló törvény elfogadásához kapcsolódó eseményekről, és a törvényjavaslat fontosabb elemeit taglaló szakcikkekről az Építésijog.hu folyamatosan frissülő összefoglalójából IDE kattintva tájékozódhat.

A megfelelő biztosítási fedezet kialakítása komoly szakértelmet igénylő, nehéz feladat. Ha a felelősségbiztosítási fedezet nem optimálisan került kialakításra, egy káresemény kapcsán a tervező vagy a kivitelező egzisztenciát veszélyeztető, kiszolgáltatott helyzetbe kerülhet.

A biztosítási szerződések megkötését megelőzően mindenképpen érdemes szakértői segítséget igénybe venni, hogy a szakmai tevékenységüket a lehető legnagyobb biztonságban tudják végezni.

Az Euro-Sales Kft. tapasztalt szakemberei segítenek mind a szerződés megkötése, mind annak aktualizálása során.

 

Időben értesítjük önt
a jogszabályváltozásokról

Kérje INGYENES értesítőnket a változásokról! Sok időt megtakaríthat, elkerülheti a bírságokat és jogvitákat!

Feliratkozás itt